Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Operator maszyn 5740 PLN
Elektryk 6110 PLN
Pracownik bistro 4320 PLN
Specjalista ds. kadr 7020 PLN
Cieśla 5710 PLN
Szlifierz CNC 5490 PLN
Programista Android 11000 PLN
Nadsztygar 11350 PLN
Starszy wychowawca 4800 PLN
Specjalista PPOŻ 7410 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w Warszawie w 2021 roku

04.04.2022 Karolina Jurczak
W 2021 roku mediana wynagrodzeń w Warszawie wyniosła 7 320 PLN. 25% najniżej wynagradzanych pracowników zarabiało mniej niż 5 350 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 11 100 PLN brutto.
Mediana płac w samej Warszawie była wyższa o 375 PLN niż w całym województwie mazowieckim (6 945 PLN) i o 1 620 PLN wyższa niż mediana w całym kraju (5 700 PLN). Mężczyźni pracujący w stolicy zarabiali przeciętnie 8 300 PLN, a kobiety 6 600 PLN.

Wynagrodzenia w Warszawie w 2021 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń pracownicy firm o zagranicznym kapitale zarobili o ponad 2 000 PLN więcej niż pracownicy firm z rodzimym kapitałem.

Wynagrodzenia w Warszawie w firmach
o różnym kapitale w 2021 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Pracownicy w Warszawie zarabiali najwięcej w firmach zatrudniających 1000 i więcej pracowników. Mediana ich zarobków to 7 531 PLN. Połowa badanych zatrudnionych w największych organizacjach zarabiała w przedziale od 5 250 do 11 654 PLN. Natomiast w najmniejszych firmach, do 9 pracowników mediana płac była niższa o prawie 2 500 PLN i wynosiła 5 094 PLN.

Wynagrodzenia w Warszawie w firmach
o różnej wielkości w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Mediana zarobków dyrektorów w Warszawie wyniosła 19 000 PLN. Kierownicy bardzo dużych zespołów zarabiali przeciętnie 14 500 PLN. Natomiast specjaliści zarabiali w przedziale 5 350 do 8 500 PLN.

Wynagrodzenia na różnych szczeblach organizacji
w Warszawie w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najwyższe płace spośród wybranych branż otrzymywali pracownicy zatrudnieni w bankowości (9 000 PLN) i technologiach informatycznych (9 000 PLN). Najniższe natomiast wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w branży usług dla ludności oraz nauce i szkolnictwie, mediany ich płac wynosiły odpowiednio 5 574 PLN i 5 500 PLN.

Mediany wynagrodzeń w wybranych branżach
w Warszawie w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Na poniższym wykresie zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach w Warszawie.

Mediany wynagrodzeń na wybranych stanowiskach
w Warszawie w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuKarolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".