Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk sprzedaży 8170 PLN
Media Manager 4720 PLN
Sortownik paczek 4440 PLN
Fleet Specialist 6290 PLN
Szklarz 4830 PLN
Spedytor lotniczy 6670 PLN
Spedytor lotniczy 5220 PLN
Trader 8960 PLN
Technik metrolog 6500 PLN
Inwentaryzator 5110 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia
w miastach różnej wielkości w 2016 roku

30.01.2017 Grzegorz Poręba
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.


Dane ogólne


Wynagrodzenia Polaków różniły się w zależności od miasta, w którym pracowali. Generalnie im większe miasto, tym mediana wynagrodzeń wyższa. W Polsce w 2016 roku najwięcej zarobić można było w Warszawie.

Wynagrodzenia pracowników
w miastach różnej wielkości w 2016 roku(brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuTabela 1 przedstawia mediany wynagrodzeń pracowników w różnych grupach wiekowych. Najwięcej zarabiały osoby w wieku 36 – 50 lat mieszkające w Warszawie.

Mediana wynagrodzeń pracowników
w różnych grupach wiekowych w miastach różnej wielkości w 2016 roku (brutto w PLN)

wielkość miasta

grupa wiekowa

18-25

26-30

31-35

36-40

41-50

51-64

 

małe

2 300

2 800

3 100

3 500

3 400

3 200

 

średnie

2 375

2 800

3 200

3 500

3 500

3 400

 

duże

2 800

3 500

4 200

4 500

4 210

3 717

 

Warszawa

3 450

4 500

5 645

6 300

6 745

5 100

 

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuKolejna tabela przedstawia medianę wynagrodzeń pracowników z różnym poziomem wykształcenia.

Mediana wynagrodzeń pracowników osób z różnym poziomem wykształcenia
w miastach różnej wielkości w 2016 roku (brutto w PLN)

poziom wykształcenia

mediana zarobków w danej wielkości miasta

małe

średnie

duże

Warszawa

 

podstawowe i gimnazjalne

2 142

2 300

2 418

2 775

 

średnie

2 500

2 600

2 835

3 500

 

niepełne wyższe

3 000

3 000

3 500

4 352

 

wyższe zawodowe

3 000

3 000

3 550

4 500

 

wyższe magisterskie

3 500

3 581

4 250

5 700

 

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuW następnej tabeli zaprezentowano mediany wynagrodzeń w wybranych branżach.

Mediana wynagrodzeń w wybranych branżach
w miastach różnej wielkości (brutto w PLN)

branża

mediana zarobków w danej wielkości miasta

małe

średnie

duże

Warszawa

przemysł lekki

3 490

3 492

4 200

6 000

przemysł ciężki

3 500

3 500

4 200

5 500

handel

2 500

2 700

3 206

4 500

transport i logistyka

2 769

2 900

3 300

4 300

telekomunikacja

2 495

2 669

4 500

6 000

technologie informatyczne

3 000

3 772

5 450

6 300

bankowość

3 000

3 200

4 300

6 000

ubezpieczenia

2 400

2 700

3 600

5 200

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWykres drugi przedstawia mediany wynagrodzeń na trzech wybranych stanowiskach.

Mediana wynagrodzeń na wybranych stanowiskach
w miastach różnej wielkości w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWięcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Na ostatnim wykresie zaprezentowano wynagrodzenia w firmach o różnym pochodzeniu kapitału.

Mediana wynagrodzeń w firmach o różnym pochodzeniu kapitału
w miastach różnej wielkości w 2016 roku (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Infografika

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Grzegorz Poręba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".