Artykuły

Wynagrodzenia kierowników w 2020 roku

23.02.2021 Jagoda Jurczak
Z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że mediana całkowitych zarobków kierowników w 2020 roku wynosiła 7 641 PLN. Połowa kierowników otrzymywała wynagrodzenie w przedziale od 5 500 do 11 000 PLN.
Kierowniczki zarabiały 6 800 PLN, natomiast kierownicy 8 000 PLN. Kierownicy najmniejszych zespołów (do 10 osób) zarabiali przeciętnie 7 132 PLN, średnich (11-30 osób) 7 834 PLN, a dużych zespołów (31-100 osób) 8 787 PLN. Najwyższe płace otrzymywali kierownicy bardzo dużych zespołów (powyżej 100 osób) – mediana ich wynagrodzeń wyniosła 10 555 PLN.

Wynagrodzenia kierowników w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuPodobnie jak w całym kraju, najwyższe zarobki otrzymywali kierownicy w województwie mazowieckim, dolnośląskim i małopolskim. Natomiast w dole zestawienia znajdują się województwa: lubelskie, podkarpacie, podlaskie oraz świętokrzyskie. Kierownicy największych zespołów z województwa świętokrzyskiego zarabiali około 5 000 PLN mniej niż ich koledzy z Mazowsza.

Wynagrodzenia kierowników
w różnych województwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWyższe płace otrzymywali kierownicy w firmach o zagranicznym kapitale. W organizacjach o rodzimym kapitale kierownicy zarabiali o około 1/3 mniej.

Mediany zarobków kierowników w firmach
o różnym pochodzeniu kapitału w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajwyższe wynagrodzenia otrzymywali kierownicy w większych firmach zatrudniających powyżej 1000 oraz od 250 do 999 osób. Na niższe płace mogli liczyć kierownicy w mikro i małych firmach.

Mediany wynagrodzeń kierowników
w firmach o różnej wielkości w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWedług Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń najwyższe wynagrodzenia otrzymywali kierownicy ze stażem pracy od 11 do 15 lat oraz powyżej 16 lat. Kierownicy małych i średnich zespołów na początku kariery zawodowej otrzymywali płace na poziomie mediany dla całego kraju lub nawet niższe.

Mediany wynagrodzeń kierowników
z różnym stażem pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach kierowniczych. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy. A jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych analiz, zapraszamy do Zarobków na stanowiskach.

Wynagrodzenia kierowników
na wybranych stanowiskach w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało mniej

mediana

25% zarabiało więcej

kierownik projektu

563

6 785

9 551

12 735

kierownik magazynu

449

4 500

5 520

7 004

kierownik produkcji

409

5 985

7 600

10 000

kierownik sklepu

391

3 600

4 500

5 700

kierownik ds. administracyjnych

387

4 500

5 500

7 200

kierownik ds. sprzedaży

339

5 476

7 641

11 462

kierownik regionu sprzedaży

253

7 350

9 500

12 500

kierownik ds. logistyki

242

6 000

8 160

12 000

kierownik projektu IT

210

8 625

12 718

16 000

kierownik utrzymania ruchu

191

7 000

8 700

11 040

kierownik ds. zakupów

191

6 600

8 800

11 500

kierownik zakładu produkcyjnego

169

5 807

8 023

11 000

kierownik ds. finansów i controllingu

160

8 287

11 000

14 850

kierownik działu IT

146

8 915

12 000

15 000

kierownik ds. marketingu

145

6 240

7 896

13 000

kierownik biura

137

4 203

5 500

7 200

kierownik ds. jakości

132

6 087

8 525

11 415

kierownik ds. personalnych

113

6 567

8 405

11 900

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyło 118 767 osób. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych jest zatrudnionych w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu
na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży
czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".