Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik projektów 7913 PLN
Manager regionalny 8535 PLN
Kierownik sprzedaży 6828 PLN
Ordynator 7913 PLN
Stylistka fryzur 2390 PLN
Cukiernik 2693 PLN
Administrator IT 6365 PLN
Kierownik archiwum 4552 PLN
Audit manager 13000 PLN
Rehabilitant 2504 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia kierowników w 2020 roku

23.02.2021 Jagoda Jurczak
Z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że mediana całkowitych zarobków kierowników w 2020 roku wynosiła 7 641 PLN. Połowa kierowników otrzymywała wynagrodzenie w przedziale od 5 500 do 11 000 PLN.
Kierowniczki zarabiały 6 800 PLN, natomiast kierownicy 8 000 PLN. Kierownicy najmniejszych zespołów (do 10 osób) zarabiali przeciętnie 7 132 PLN, średnich (11-30 osób) 7 834 PLN, a dużych zespołów (31-100 osób) 8 787 PLN. Najwyższe płace otrzymywali kierownicy bardzo dużych zespołów (powyżej 100 osób) – mediana ich wynagrodzeń wyniosła 10 555 PLN.

Wynagrodzenia kierowników w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuPodobnie jak w całym kraju, najwyższe zarobki otrzymywali kierownicy w województwie mazowieckim, dolnośląskim i małopolskim. Natomiast w dole zestawienia znajdują się województwa: lubelskie, podkarpacie, podlaskie oraz świętokrzyskie. Kierownicy największych zespołów z województwa świętokrzyskiego zarabiali około 5 000 PLN mniej niż ich koledzy z Mazowsza.

Wynagrodzenia kierowników
w różnych województwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWyższe płace otrzymywali kierownicy w firmach o zagranicznym kapitale. W organizacjach o rodzimym kapitale kierownicy zarabiali o około 1/3 mniej.

Mediany zarobków kierowników w firmach
o różnym pochodzeniu kapitału w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajwyższe wynagrodzenia otrzymywali kierownicy w większych firmach zatrudniających powyżej 1000 oraz od 250 do 999 osób. Na niższe płace mogli liczyć kierownicy w mikro i małych firmach.

Mediany wynagrodzeń kierowników
w firmach o różnej wielkości w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWedług Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń najwyższe wynagrodzenia otrzymywali kierownicy ze stażem pracy od 11 do 15 lat oraz powyżej 16 lat. Kierownicy małych i średnich zespołów na początku kariery zawodowej otrzymywali płace na poziomie mediany dla całego kraju lub nawet niższe.

Mediany wynagrodzeń kierowników
z różnym stażem pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach kierowniczych. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy. A jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych analiz, zapraszamy do Zarobków na stanowiskach.

Wynagrodzenia kierowników
na wybranych stanowiskach w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało mniej

mediana

25% zarabiało więcej

kierownik projektu

563

6 785

9 551

12 735

kierownik magazynu

449

4 500

5 520

7 004

kierownik produkcji

409

5 985

7 600

10 000

kierownik sklepu

391

3 600

4 500

5 700

kierownik ds. administracyjnych

387

4 500

5 500

7 200

kierownik ds. sprzedaży

339

5 476

7 641

11 462

kierownik regionu sprzedaży

253

7 350

9 500

12 500

kierownik ds. logistyki

242

6 000

8 160

12 000

kierownik projektu IT

210

8 625

12 718

16 000

kierownik utrzymania ruchu

191

7 000

8 700

11 040

kierownik ds. zakupów

191

6 600

8 800

11 500

kierownik zakładu produkcyjnego

169

5 807

8 023

11 000

kierownik ds. finansów i controllingu

160

8 287

11 000

14 850

kierownik działu IT

146

8 915

12 000

15 000

kierownik ds. marketingu

145

6 240

7 896

13 000

kierownik biura

137

4 203

5 500

7 200

kierownik ds. jakości

132

6 087

8 525

11 415

kierownik ds. personalnych

113

6 567

8 405

11 900

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyło 118 767 osób. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych jest zatrudnionych w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu
na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży
czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]

Weź udział w największej konferencji o wynagrodzeniach!    zobacz więcej