Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kontroler jakości 4480 PLN
Python developer 12150 PLN
Sap consultant 9800 PLN
Spedytor lotniczy 6120 PLN
Operator CNC 4200 PLN
Associate 9500 PLN
Elektrokardiolog 3320 PLN
Programista ABAP 9700 PLN
Operator myjni 3770 PLN
Zaopatrzeniowiec 4300 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w handlu
i e-commerce w 2016 roku

10.02.2017 Łukasz Jaszcz
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Dane ogólne


Połowa osób zatrudnionych w handlu w 2016 roku zarabiała od 2 500 do 5 250 PLN brutto miesięcznie. Najwyższe zarobki przynosiło zatrudnienie w handlu hurtowym, gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 4 000 PLN. Nieco niżej wynagradzani byli pracownicy e-commerce – 3 800 PLN. Z kolei w handlu detalicznym było to przeciętnie 3 050 PLN brutto.

Wynagrodzenia w handlu w 2016 roku (brutto w PLN)*

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku
*n oznacza liczebność próbyWynagrodzenia w województwach


Najwyższe wynagrodzenia w handlu hurtowym w 2016 roku osiągnęli pracownicy w województwach: mazowieckim, wielkopolskim i dolnośląskim. W handlu detalicznym najwyższe mediany wynagrodzeń były w województwach: mazowieckim, wielkopolskim i dolnośląskim.

Mediany wynagrodzeń w handlu hurtowym i detalicznym w województwach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia na szczeblach organizacji


Połowa pracowników szeregowych w handlu zarabiała między 2 000 a 2 958 PLN. Z kolei wynagrodzenia 50% specjalistów znajdowały się w przedziale 2 920 – 5 000 PLN. Połowa kierowników otrzymywała za swoją pracę od 3 670 do 7 500 PLN. Największą rozpiętość wynagrodzeń była wśród dyrektorów – połowa z nich zarabiała od 8 250 do 18 000 PLN.

Wynagrodzenia na szczeblach organizacji w handlu w 2016 roku (brutto w PLN)*

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku
*n oznacza liczebność próbyWynagrodzenia na stanowiskach


W poniższej tabeli zaprezentowano wynagrodzenia na wybranych stanowiskach handlowych w 2016 roku.Więcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w handlu w 2016 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

sprzedawca/kasjer

2 210

1 915

2 150

2 500

pracownik punktu/oddziału sprzedaży

155

1 988

2 350

2 860

specjalista ds. sprzedaży

1 472

2 800

3 600

4 657

przedstawiciel handlowy

1 444

3 000

3 800

5 000

kierownik sklepu małopowierzchniowego

235

3 200

3 850

4 650

specjalista ds. marketingu

141

3 200

4 100

4 875

kierownik sklepu wielkopowierzchniowego

131

3 600

4 500

5 800

kierownik ds. sprzedaży

370

4 500

6 033

9 000

Product Manager

139

4 764

6 500

8 500

Key Account Manager

144

5 345

7 650

10 000

kierownik regionu sprzedaży

318

6 000

8 000

10 500

dyrektor ds. sprzedaży

622

8 200

12 000

17 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Infografika

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".