Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w handlu
i e-commerce w 2016 roku

10.02.2017 Łukasz Jaszcz
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Dane ogólne


Połowa osób zatrudnionych w handlu w 2016 roku zarabiała od 2 500 do 5 250 PLN brutto miesięcznie. Najwyższe zarobki przynosiło zatrudnienie w handlu hurtowym, gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 4 000 PLN. Nieco niżej wynagradzani byli pracownicy e-commerce – 3 800 PLN. Z kolei w handlu detalicznym było to przeciętnie 3 050 PLN brutto.

Wynagrodzenia w handlu w 2016 roku (brutto w PLN)*

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku
*n oznacza liczebność próbyWynagrodzenia w województwach


Najwyższe wynagrodzenia w handlu hurtowym w 2016 roku osiągnęli pracownicy w województwach: mazowieckim, wielkopolskim i dolnośląskim. W handlu detalicznym najwyższe mediany wynagrodzeń były w województwach: mazowieckim, wielkopolskim i dolnośląskim.

Mediany wynagrodzeń w handlu hurtowym i detalicznym w województwach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia na szczeblach organizacji


Połowa pracowników szeregowych w handlu zarabiała między 2 000 a 2 958 PLN. Z kolei wynagrodzenia 50% specjalistów znajdowały się w przedziale 2 920 – 5 000 PLN. Połowa kierowników otrzymywała za swoją pracę od 3 670 do 7 500 PLN. Największą rozpiętość wynagrodzeń była wśród dyrektorów – połowa z nich zarabiała od 8 250 do 18 000 PLN.

Wynagrodzenia na szczeblach organizacji w handlu w 2016 roku (brutto w PLN)*

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku
*n oznacza liczebność próbyWynagrodzenia na stanowiskach


W poniższej tabeli zaprezentowano wynagrodzenia na wybranych stanowiskach handlowych w 2016 roku.Więcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w handlu w 2016 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

sprzedawca/kasjer

2 210

1 915

2 150

2 500

pracownik punktu/oddziału sprzedaży

155

1 988

2 350

2 860

specjalista ds. sprzedaży

1 472

2 800

3 600

4 657

przedstawiciel handlowy

1 444

3 000

3 800

5 000

kierownik sklepu małopowierzchniowego

235

3 200

3 850

4 650

specjalista ds. marketingu

141

3 200

4 100

4 875

kierownik sklepu wielkopowierzchniowego

131

3 600

4 500

5 800

kierownik ds. sprzedaży

370

4 500

6 033

9 000

Product Manager

139

4 764

6 500

8 500

Key Account Manager

144

5 345

7 650

10 000

kierownik regionu sprzedaży

318

6 000

8 000

10 500

dyrektor ds. sprzedaży

622

8 200

12 000

17 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Infografika

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".