Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystentka prezesa 4450 PLN
Manager produktu 8660 PLN
Bibliotekarz 3560 PLN
Doradca podatkowy 5170 PLN
Fleet manager 5870 PLN
Driver Coordinator 5870 PLN
Pracownica sklepu 3050 PLN
Operator suwnicowy 4000 PLN
Technik mechanik 5140 PLN
Monter bram 5090 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w handlu i e-commerce
w 2015 roku

01.03.2016 Maria Hajec
Mediana wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w handlu wyniosła 3 493 PLN w 2015 roku. Co czwarty zatrudniony w tej branży zarabiał 5 500 PLN i więcej, a 25% badanych otrzymywało 2 400 PLN i mniej. Warto jednak pamiętać, że branża handlowa nie jest pod tym względem jednorodna. Przykładowo w handlu tradycyjnym mediana zarobków wahała się od 3 000 PLN w handlu detalicznym do 3 916 PLN w handlu hurtowym. Z kolei osoby działające w obszarze e-commerce otrzymywały przeciętnie 3 670 PLN na miesiąc.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Infografika


Ogólne wnioski


Mediana wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w handlu wyniosła 3 493 PLN w 2015 roku. Co czwarty zatrudniony w tej branży zarabiał 5 500 PLN i więcej, a 25% badanych otrzymywało 2 400 PLN i mniej. Warto jednak pamiętać, że branża handlowa nie jest pod tym względem jednorodna. Przykładowo w handlu tradycyjnym mediana zarobków wahała się od 3 000 PLN w handlu detalicznym do 3 916 PLN w handlu hurtowym. Z kolei osoby działające w obszarze e-commerce otrzymywały przeciętnie 3 670 PLN na miesiąc.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
w handlu tradycyjnym i e-commerce w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuIle można zarobić w handlu tradycyjnym?


Najwyższe zarobki zarówno w handlu hurtowym jak i detalicznym otrzymywali w 2015 roku zatrudnieni na Mazowszu. W tym województwie mediana zarobków wyniosła 5 200 PLN dla handlu hurtowego i 4 000 PLN dla handlu detalicznego. Oznacza to, że pensje w handlu detalicznym w tym rejonie Polski były o ponad 23% wyższe niż w handlu hurtowym. Największe dysproporcje między dwoma rodzajami handlu tradycyjnego wystąpiły w województwie kujawsko-pomorskim i pomorskim. Tam mediana wynagrodzeń w handlu detalicznym była o ok. 30% niższa niż w handlu hurtowym. Co ciekawe, przeciętnie najniższe wynagrodzenia w handlu hurtowym otrzymywali pracownicy z województwa opolskiego, a w przypadku handlu detalicznego – z województwa podkarpackiego i kujawsko-pomorskiego.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
w handlu hurtowym i detalicznym w 2015 roku (brutto w PLN)

 

handel hurtowy

handel detaliczny

o ile % wynagrodzenia w handlu detalicznym są niższe niż w handlu hurtowym

mazowieckie

5 200

4 000

23,1

dolnośląskie

4 000

3 100

22,5

pomorskie

4 000

2 850

28,8

wielkopolskie

4 000

3 200

20,0

zachodniopomorskie

3 755

2 850

24,1

śląskie

3 700

2 720

26,5

łódzkie

3 600

3 000

16,7

kujawsko-pomorskie

3 530

2 500

29,2

małopolskie

3 500

3 000

14,3

warmińsko-mazurskie

3 338

3 000

10,1

podkarpackie

3 300

2 500

24,2

podlaskie

3 210

2 575

19,8

świętokrzyskie

3 100

2 625

15,3

lubelskie

3 000

2 510

16,3

lubuskie

3 000

2 575

14,2

opolskie

2 788

2 700

3,1

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuA jak to wygląda w e-commerce?


Podobnie jak w całej branży handlowej, najwyższe wynagrodzenia w e-commerce otrzymywali pracujący w województwie mazowieckim. Mediana ich zarobków wyniosła 4 500 PLN w 2015 roku. Tuż za Mazowszem znalazło się województwo wielkopolskie z medianą zarobków dla e-commerce na poziomie 4 200 PLN. Przeciętnie najniższe wynagrodzenia w tej branży, nieprzekraczające 2 500 PLN, uzyskiwali zatrudnieni w województwie warmińsko-mazurskim i lubelskim.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
w e-commerce w poszczególnych województwach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach


W 2015 roku najwyższe wynagrodzenia w branży handlowej otrzymywali dyrektorzy ds. sprzedaży. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń wyniosła w minionym roku 11 000 PLN. Na kolejnym miejscu zestawienia znalazł się Key Account Manager z przeciętną miesięczną pensją na poziomie 8 600 PLN. Więcej niż o połowę mniej zarabiali kierownicy sklepów wielkopowierzchniowych – przeciętnie 4 200 PLN brutto miesięcznie. Z kolei mediana zarobków osób zarządzających sklepami małopowierzchniowymi wyniosła 3 700 PLN. Najniższe miesięczne wynagrodzenia w branży handlowej otrzymywali sprzedawcy, którzy otrzymywali co miesiąc przeciętnie 2 000 PLN. Więcej informacji na temat wynagrodzeń na różnych stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
na poszczególnych stanowiskach w branży handlowej w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuMaria Hajec

Zarobki na stanowiskach

Zarobki na stanowiskach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".