Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w handlu i e-commerce
w 2015 roku

01.03.2016 Maria Hajec
Mediana wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w handlu wyniosła 3 493 PLN w 2015 roku. Co czwarty zatrudniony w tej branży zarabiał 5 500 PLN i więcej, a 25% badanych otrzymywało 2 400 PLN i mniej. Warto jednak pamiętać, że branża handlowa nie jest pod tym względem jednorodna. Przykładowo w handlu tradycyjnym mediana zarobków wahała się od 3 000 PLN w handlu detalicznym do 3 916 PLN w handlu hurtowym. Z kolei osoby działające w obszarze e-commerce otrzymywały przeciętnie 3 670 PLN na miesiąc.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Infografika


Ogólne wnioski


Mediana wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w handlu wyniosła 3 493 PLN w 2015 roku. Co czwarty zatrudniony w tej branży zarabiał 5 500 PLN i więcej, a 25% badanych otrzymywało 2 400 PLN i mniej. Warto jednak pamiętać, że branża handlowa nie jest pod tym względem jednorodna. Przykładowo w handlu tradycyjnym mediana zarobków wahała się od 3 000 PLN w handlu detalicznym do 3 916 PLN w handlu hurtowym. Z kolei osoby działające w obszarze e-commerce otrzymywały przeciętnie 3 670 PLN na miesiąc.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
w handlu tradycyjnym i e-commerce w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuIle można zarobić w handlu tradycyjnym?


Najwyższe zarobki zarówno w handlu hurtowym jak i detalicznym otrzymywali w 2015 roku zatrudnieni na Mazowszu. W tym województwie mediana zarobków wyniosła 5 200 PLN dla handlu hurtowego i 4 000 PLN dla handlu detalicznego. Oznacza to, że pensje w handlu detalicznym w tym rejonie Polski były o ponad 23% wyższe niż w handlu hurtowym. Największe dysproporcje między dwoma rodzajami handlu tradycyjnego wystąpiły w województwie kujawsko-pomorskim i pomorskim. Tam mediana wynagrodzeń w handlu detalicznym była o ok. 30% niższa niż w handlu hurtowym. Co ciekawe, przeciętnie najniższe wynagrodzenia w handlu hurtowym otrzymywali pracownicy z województwa opolskiego, a w przypadku handlu detalicznego – z województwa podkarpackiego i kujawsko-pomorskiego.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
w handlu hurtowym i detalicznym w 2015 roku (brutto w PLN)

 

handel hurtowy

handel detaliczny

o ile % wynagrodzenia w handlu detalicznym są niższe niż w handlu hurtowym

mazowieckie

5 200

4 000

23,1

dolnośląskie

4 000

3 100

22,5

pomorskie

4 000

2 850

28,8

wielkopolskie

4 000

3 200

20,0

zachodniopomorskie

3 755

2 850

24,1

śląskie

3 700

2 720

26,5

łódzkie

3 600

3 000

16,7

kujawsko-pomorskie

3 530

2 500

29,2

małopolskie

3 500

3 000

14,3

warmińsko-mazurskie

3 338

3 000

10,1

podkarpackie

3 300

2 500

24,2

podlaskie

3 210

2 575

19,8

świętokrzyskie

3 100

2 625

15,3

lubelskie

3 000

2 510

16,3

lubuskie

3 000

2 575

14,2

opolskie

2 788

2 700

3,1

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuA jak to wygląda w e-commerce?


Podobnie jak w całej branży handlowej, najwyższe wynagrodzenia w e-commerce otrzymywali pracujący w województwie mazowieckim. Mediana ich zarobków wyniosła 4 500 PLN w 2015 roku. Tuż za Mazowszem znalazło się województwo wielkopolskie z medianą zarobków dla e-commerce na poziomie 4 200 PLN. Przeciętnie najniższe wynagrodzenia w tej branży, nieprzekraczające 2 500 PLN, uzyskiwali zatrudnieni w województwie warmińsko-mazurskim i lubelskim.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
w e-commerce w poszczególnych województwach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach


W 2015 roku najwyższe wynagrodzenia w branży handlowej otrzymywali dyrektorzy ds. sprzedaży. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń wyniosła w minionym roku 11 000 PLN. Na kolejnym miejscu zestawienia znalazł się Key Account Manager z przeciętną miesięczną pensją na poziomie 8 600 PLN. Więcej niż o połowę mniej zarabiali kierownicy sklepów wielkopowierzchniowych – przeciętnie 4 200 PLN brutto miesięcznie. Z kolei mediana zarobków osób zarządzających sklepami małopowierzchniowymi wyniosła 3 700 PLN. Najniższe miesięczne wynagrodzenia w branży handlowej otrzymywali sprzedawcy, którzy otrzymywali co miesiąc przeciętnie 2 000 PLN. Więcej informacji na temat wynagrodzeń na różnych stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
na poszczególnych stanowiskach w branży handlowej w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuMaria Hajec

Zarobki na stanowiskach

Zarobki na stanowiskach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".