Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier procesu 7720 PLN
Planista 5300 PLN
Manager ds. eksportu 7910 PLN
HR Specialist 5500 PLN
Event Specialist 5280 PLN
Tłumacz 5740 PLN
Ogrodnik 3650 PLN
Sprzedawca 3480 PLN
Pracownik sklepu 3050 PLN
Technik mechatronik 4500 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w firmach prywatnych i państwowych w 2020 roku

10.08.2021 Jagoda Jurczak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 73 020 osób zatrudnionych w firmach prywatnych. Z czego 25% była w przedziale wiekowym 26-30 lat, 31% miało wykształcenie wyższe magisterskie, a 25% pracowało w firmach zatrudniających od 50 do 249 pracowników.
W badaniu wzięło też udział 8 931 osób z państwowych przedsiębiorstw. Z czego 23% było w przedziale wiekowym 41-50 lat, 43% miało wykształcenie wyższe magisterskie, a 47% pracowało w firmach liczących 1000 i więcej pracowników.
Mediana płac pracowników w firmach prywatnych (5 250 PLN) była wyższa o niecałe 300 PLN od mediany wynagrodzeń w firmach państwowych (4 967 PLN). Dla porównania mediana zarobków w organizacjach pozarządowych wyniosła 5 000 PLN, a jednostkach samorządu terytorialnego – 4 200 PLN.

Wynagrodzenia w firmach
o różnym typie własności w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


W większości województw mediana płac w firmach prywatnych była wyższa niż w firmach państwowych, średnio o 300 PLN. W części województw zarobki były zbliżone, a w niektórych płace w firmach państwowych były wyższe.

Mediany wynagrodzeń w firmach
prywatnych i państwowych w różnych województwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


W mikrofirmach, zatrudniających do 9 osób płace w przedsiębiorstwach państwowych były wyższe niż w prywatnych – o 351 PLN. W większych firmach, pracownicy prywatnych przedsiębiorstw zarabiali więcej. W największych firmach (1000 i więcej pracowników) różnica wynosiła ponad 1 000 PLN.

Mediany wynagrodzeń w firmach
prywatnych i państwowych o różnej wielkości w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


We wszystkich kategoriach stażu pracy, pracownicy firm prywatnych zarabiali więcej od osób zatrudnionych w państwowych przedsiębiorstwach, średnio o około 600 PLN.

Mediany wynagrodzeń pracowników w firmach
prywatnych i państwowych o różnym stażu pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


W poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach w firmach prywatnych i państwowych. Więcej szczegółowych danych o wynagrodzeniach znajdą Państwo w Zarobkach na Stanowiskach.

Wynagrodzenia w firmach prywatnych i państwowych
na wybranych stanowiskach w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

 

firmy prywatne

firmy państwowe

radca prawny

6 944

10 000

13 000

7 085

8 214

10 538

kierownik projektu

5 837

8 000

11 100

6 000

7 896

10 834

administrator systemów IT

5 094

6 654

9 388

5 690

6 600

8 915

konstruktor

4 500

5 684

7 043

3 923

5 067

6 462

kierownik ds. administracyjnych

4 468

5 509

7 200

5 475

6 745

9 052

informatyk (stanowisko ogólne)

3 800

4 700

5 700

3 620

4 350

5 500

adiunkt

3 400

4 600

5 600

5 160

5 603

6 910

specjalista ds. kadr i płac

3 746

4 500

5 575

3 743

4 530

5 670

księgowy

3 750

4 500

5 731

3 680

4 400

5 160

specjalista ds. administracyjnych

3 458

4 000

4 775

3 500

4 203

5 400

pracownik administracyjny

2 942

3 400

4 004

3 100

3 800

4 775

sekretarka

2 800

3 184

3 948

2 850

3 500

4 700

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".