Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista BHP 3670 PLN
Planista 5300 PLN
Automatyk 6280 PLN
Asystent naukowy 4000 PLN
Sprzątaczka 2690 PLN
Nauczyciel stażysta 2960 PLN
Specjalista SEO 7280 PLN
Bukieciarz 2900 PLN
Ustawiacz maszyn CNC 4020 PLN
Główny technolog 6800 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w działach sprzedaży w 2015 roku

22.03.2016 Jagoda Jurczak
W 2015 roku mediana wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w działach sprzedaży wynosiła 4 100 PLN. Z czego co czwarty pracownik zarabiał 2 700 PLN lub mniej, a 25% zatrudnionych otrzymywało wynagrodzenie w wysokości 7 000 PLN lub wyższe. Przeciętne zarobki kobiet w tej branży wynosiły 3 400 PLN i były o 17% niższe niż przeciętne wynagrodzenia mężczyzn, które osiągnęły poziom 4 100 PLN.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

W 2015 roku mediana wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w działach sprzedaży wynosiła 4 100 PLN. Z czego co czwarty pracownik zarabiał 2 700 PLN lub mniej, a 25% zatrudnionych otrzymywało wynagrodzenie w wysokości 7 000 PLN lub wyższe. Przeciętne zarobki kobiet w tej branży wynosiły 3 400 PLN i były o 17% niższe niż przeciętne wynagrodzenia mężczyzn, które osiągnęły poziom 4 100 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w działach sprzedaży w 2015 roku

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNajwyższa mediana wynagrodzeń w działach zajmujących się sprzedażą była w województwie mazowieckim i wynosiła 5 329 PLN. Nieco niżej wynagradzane były osoby pracujące w województwach wielkopolskim i dolnośląskim, mediany ich zarobków wyniosły 4 500 PLN i 4 300 PLN. Najniższej wynagradzani byli pracownicy działów sprzedaży z województwa podkarpackiego z medianą wynoszącą 3 025 PLN. Zarobki tych osób były o 43% niższe w porównaniu do wynagrodzeń pracowników z województwa mazowieckiego.

Mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników
działów sprzedaży w różnych województwach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuW 2015 roku w działach sprzedaży najwyżej opłacani byli dyrektorzy z medianą wynagrodzeń na poziomie 13 000 PLN. W stosunku do dyrektorów, wynagrodzenia kierowników były o 57% niższe, mediana ich płac wyniosła 5 600 PLN. Najniższe przeciętne wynagrodzenia w wysokości 2 380 PLN otrzymywali natomiast szeregowi pracownicy.

Wynagrodzenia całkowite pracowników działów sprzedaży
na różnych szczeblach organizacji w 2015 roku (brutto w PLN)

poziom zarządzania

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

dyrektor

820

8 500

13 000

19 500

kierownik

2 532

3 650

5 600

9 000

specjalista

4 410

3 000

4 243

6 300

pracownik szeregowy

2 581

1 950

2 380

3 300

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuW działach sprzedaży w 2015 roku jedne z wyższych zarobków uzyskiwali pracownicy na stanowisku Key Account Manager, mediana wynagrodzeń na tym stanowisku wyniosła 8 300 PLN. Najniższe przeciętne wynagrodzenia, w poniższym zestawieniu, otrzymywali kasjerzy/sprzedawcy, wyniosły one 2 050 PLN. Niewiele więcej zarabiali magazynierzy, mediana ich płac była na poziomie 2 399 PLN. Bardziej szczegółowe informacje na temat wynagrodzeń na różnych stanowiskach związanych ze sprzedażą znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników
działów sprzedaży na różnych stanowiskach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNajwyższe zarobki w 2015 roku w działach zajmujących się sprzedażą deklarowali pracownicy z szesnastoletnim stażem pracy lub dłuższym, mediana ich wynagrodzeń była na poziomie 5 700 PLN. Wśród osób o najdłuższym stażu pracy, co czwarty pracownik zarabiał 3 400 PLN lub mniej, ale też co czwarty zarabiał 10 000 PLN lub więcej. Mediana zarobków osób pracujących rok lub krócej była natomiast o 70% niższa i wynosiła 2 350 PLN.

Wynagrodzenia całkowite pracowników
działów sprzedaży z różnym stażem pracy w 2015 roku (brutto w PLN)

staż pracy

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

1 lub mniej

626

1 950

2 350

3 000

2 - 3

1 098

2 100

2 900

4000

4 - 5

1 137

2 480

3 400

4 950

6 - 8

1 721

2 880

4 200

6 365

9 - 10

1 382

3 000

4 500

7 000

11 - 15

1 984

3 300

5 300

9 000

16+

2 395

3 400

5 700

10 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".