Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent zarządu 5030 PLN
Kasjer bankowy 3320 PLN
Elektronik 6200 PLN
Kierownik butiku 4700 PLN
Krawcowa 3000 PLN
Lekarz pediatra 8470 PLN
Accountant 4450 PLN
Pomocnik piekarza 3440 PLN
Specjalista sem 3540 PLN
Kreślarz cad 4980 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w działach PR i marketingu w 2013 roku

19.05.2014 Paulina Łukasik
W artykule przedstawiono wyniki XI Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, uwzględniające dane pochodzące od 108 184 respondentów. W 2013 roku mediana wynagrodzeń dla całej Polski w działach PR i marketingu wyniosła 5 000 PLN. W artykule zaprezentowano dane dotyczące wynagrodzeń w firmach różnej wielkości, na różnych szczeblach zatrudnienia i na wybranych stanowiskach. Pokazano też wynagrodzenia w regionie o najwyższej medianie wynagrodzeń w działach PR i marketingu – województwie mazowieckim. Artykuł zawiera 1 schemat, 2 wykresy i 2 tabele.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej.

Wynagrodzenia w działach PR i marketingu


Mediana wynagrodzeń w działach PR i marketingu w 2013 roku dla całej Polski ukształtowała się na poziomie 5 000 PLN. W porównaniu do regionu o najwyższej medianie wynagrodzeń w tej sekcji – województwa mazowieckiego – płace w całym kraju były o 24% niższe. W samej stolicy przeciętne zarobki w działach PR i marketingu wyniosły 6 850 PLN.

Procentowa różnica pomiędzy najniższymi i najwyższymi zarobkami
w województwie mazowieckim w działach PR i marketingu w 2013 roku

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia na różnych szczeblach zatrudnienia


Poniżej zaprezentowano mediany wynagrodzeń całkowitych brutto w działach PR i marketingu na różnych szczeblach zatrudnienia. Najniższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy szeregowi (2 775 PLN). O 62% więcej zarabiali specjaliści. Zarobki kierowników osiągnęły poziom 8 000 PLN. Najwyższe wynagrodzenie otrzymywali dyrektorzy i członkowie zarządu (12 500 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto w działach PR i marketingu
na różnych szczeblach zatrudnienia w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia na wybranych stanowiskach


W tabeli 1. przedstawiono dane o wynagrodzeniach całkowitych brutto na wybranych stanowiskach w działach PR i marketingu. Specjaliści ds. PR zarabiali przeciętnie 4 639 PLN. To o prawie 600 PLN więcej niż specjaliści ds. marketingu. Mediana wynagrodzenia Brand managerów, opiekunów i kierowników marki wyniosło 9 250 PLN. Dodatkowe dane o wynagrodzeniach na wybranych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite brutto na wybranych stanowiskach
w działach PR i marketingu w 2013 roku (w PLN)

stanowisko

25 % osób zarabia poniżej

mediana

25 % osób zarabia powyżej

dyrektor ds. marketingu

8 500  

14 000  

20 800  

Brand manager/opiekun marki/kierownik marki

5 950  

9 250  

14 100  

Product manager

5 900  

7 900  

11 000  

kierownik ds. marketingu

5 100  

7 600  

12 000  

Account manager

3 600  

5 000  

7 081  

specjalista ds. PR

3 375  

4 639  

6 125  

specjalista ds. marketingu

3 050  

4 040  

5 400  

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia specjalistów z różnym stażem pracy


W 2013 roku specjaliści działów PR i marketingu z maksymalnie rocznym stażem pracy zarabiali przeciętnie 3 500 PLN. Najwyższe wynagrodzenie otrzymywali specjaliści z 11-15-letnim doświadczeniem (5 300 PLN). Płace osób pracujących ponad 16 lat wynosiły przeciętnie 4 300 PLN. Więcej danych o wynagrodzeniach osób z różnym stażem pracy znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto specjalistów
działów PR i marketingu o różnym stażu pracy w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia w firmach różnej wielkości


W 2013 roku płace pracowników w średnich przedsiębiorstwach, zatrudniających od 50 do 249 pracowników, wynosiły przeciętnie 5 000 PLN. To o prawie 43% więcej niż w najmniejszych firmach (1-9 pracowników). Najwyższe zarobki oferowały przedsiębiorstwa liczące 1 000 i więcej pracowników. Tam przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 7 000 PLN, a co czwarty zatrudniony zarabiał powyżej 11 500 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto
w firmach różnej wielkości w 2013 roku (w PLN)

wielkość przedsiębiorstwa

25% osób zarabia poniżej

mediana

25% osób zarabia powyżej

wielkie przedsiębiorstwo (1 000 i więcej)

4 600  

7 000  

11 500  

duże przedsiębiorstwo (250-999)

4 200  

6 000  

9 800  

średnie przedsiębiorstwo (50-249)

3 500  

5 000  

8 600  

małe przedsiębiorstwo (10-49)

3 000  

4 200  

6 000  

mikro przedsiębiorstwo (1-9)

2 630  

3 500  

5 600  

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie połowy osób jest niższe, a drugiej połowy wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN.

Paulina Łukasik
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".