Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystentka prezesa 6520 PLN
Artysta grafik 6270 PLN
Nauczyciel chemii 5140 PLN
Fryzjer 4950 PLN
Social media manager 6040 PLN
Posadzkarz 7170 PLN
Aktuariusz 9580 PLN
Prezes 16800 PLN
Technik logistyk 4800 PLN
Monter fasad 5450 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w działach personalnych
w 2015 roku

23.02.2016 Ewelina Jurczak
Mediana wynagrodzeń całkowitych w działach HR w 2015 roku wyniosła 4 500 PLN – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Natomiast 25% zatrudnionych w dziale personalnym otrzymywało 6 500 PLN brutto miesięcznie i więcej. Z kolei 1/4 najniżej opłacanych pracowników otrzymywała 3 200 PLN i mniej.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania:
interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Mediana wynagrodzeń całkowitych w działach HR w 2015 roku wyniosła 4 500 PLN – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Natomiast 25% zatrudnionych w dziale personalnym otrzymywało 6 500 PLN brutto miesięcznie i więcej. Z kolei 1/4 najniżej opłacanych pracowników otrzymywała 3 200 PLN i mniej.

Wynagrodzenia całkowite w działach personalnych w 2015 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuMediana wynagrodzeń dyrektorów z działów personalnych wyniosła 15 000 PLN brutto miesięcznie. Pracownik szeregowy, aby zarobić równowartość miesięcznej pensji dyrektora, musiałby przepracować prawie pół roku. Mediana zarobków pracowników szeregowych w ubiegłym roku wyniosła 2 650 PLN. W tym samym roku przeciętne wynagrodzenie kierowników wyniosło 7 000 PLN, a specjalistów 4 200 PLN brutto. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w module Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite osób na różnych
szczeblach zarządzania z działów personalnych (brutto w PLN)

szczebel zarządzania

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

dyrektor

176

10 000

15 000

22 000

kierownik

770

4 900

7 000

9 900

specjalista

2 475

3 200

4 200

5 500

pracownik szeregowy

329

2 200

2 650

3 300

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuSpośród pracowników działów personalnych najwyższe pensje otrzymywali zatrudnieni w bankowości. Mediana ich wynagrodzeń w tej branży wyniosła 6 000 PLN, a co czwarty pracownik otrzymywał miesięcznie 9 150 PLN i więcej. Wysokie wynagrodzenia odnotowano również w branży IT, gdzie przeciętne wynagrodzenie sięgało 5 000 PLN brutto miesięcznie. O 30% niższą medianę płac zanotowano w usługach dla ludności – 3 500 PLN. Ponadto, w tej branży 25% zatrudnionych w dziale HR otrzymywało nie więcej niż 2 650 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite
w działach personalnych w wybranych branżach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuW poniższej tabeli można zauważyć pewną prawidłowość. Im większe przedsiębiorstwo, tym mediana wynagrodzeń w działach HR jest wyższa. Wobec tego najwyższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w wielkich firmach, gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 5 000 PLN. Zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach zarabiali przeciętnie o 30% mniej – 3 500 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite
w działach personalnych w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

wielkość zatrudnienia

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

wielkie przedsiębiorstwo

(1 000 i więcej)

1 135

3 636

5 000

7 700

duże przedsiębiorstwo

(250-999)

1 031

3 500

4 730

7 000

średnie przedsiębiorstwo

(50-249)

1 026

3 100

4 200

6 000

małe przedsiębiorstwo

(10-49)

396

2 609

3 500

5 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuMediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w firmach z przewagą kapitału polskiego wyniosła 3 880 PLN brutto miesięcznie. O 36% więcej otrzymywali zatrudnieni w przedsiębiorstwach zagranicznych – 5 278 PLN. Jeszcze większa różnica pomiędzy wynagrodzeniami osób pracujących w polskich i zagranicznych firmach jest widoczna wśród 25% najlepiej opłacanych pracowników. W przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym co czwarty pracownik zarabiał 8 000 PLN i więcej, a z polskim 5 450 PLN i więcej.

Wynagrodzenia całkowite
w działach personalnych w firmach o różnym pochodzeniu kapitału (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNikogo nie dziwi, że najwyższe wynagrodzenie otrzymywali dyrektorzy ds. personalnych Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 14 893 PLN. Wysokie wynagrodzenia otrzymywali również zatrudnieni na stanowisku HR biznes partner. Taki pracownik pełni w przedsiębiorstwie pięć różnych ról. Jest animatorem rozwoju kapitału ludzkiego, ekspertem, partnerem strategicznym, agentem zmian oraz rzecznikiem pracowników. W zależności od zakresu obowiązków i odpowiedzialności może on pełnić rolę specjalisty bądź kierownika. W ubiegłym roku mediana wynagrodzeń na tym stanowisku wyniosła 7 700 PLN brutto. Prawie trzykrotnie niższe wynagrodzenie otrzymywali asystenci do spraw personalnych. Mediana ich płac wyniosła 2 800 PLN. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w module Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite osób pracujących
na wybranych stanowiskach w działach personalnych (brutto w PLN)

stanowisko

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

dyrektor ds. personalnych

129

10 000

14 893

21 000

HR biznes partner

148

6 200

7 700

9 300

kierownik ds. rekrutacji

43

3 650

5 900

8 300

specjalista ds. szkoleń

86

3 500

4 500

5 500

specjalista ds. kadr i płac

755

3 196

4 000

5 000

asystent ds. personalnych

147

2 400

2 800

3 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuEwelina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".