Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w działach obsługi klienta w 2015 roku

23.02.2016 Artur Szeremeta
Przeciętne wynagrodzenie w działach obsługi klienta wyniosło w 2015 roku 3 000 PLN brutto miesięcznie – wynika z przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Co czwarty pracownik tych działów zarabiał miesięcznie nie mniej niż 4 250 PLN brutto, natomiast zarobki 25% pracowników nie przekraczały 2 200 PLN. Zarobki na konkretnych stanowiskach można sprawdzić w Mojej Płacy.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Infografika


Dane ogólne


Przeciętne wynagrodzenie w działach obsługi klienta wyniosło w 2015 roku 3 000 PLN brutto miesięcznie – wynika z przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Co czwarty pracownik tych działów zarabiał miesięcznie nie mniej niż 4 250 PLN brutto, natomiast zarobki 25% pracowników nie przekraczały 2 200 PLN. Zarobki na konkretnych stanowiskach można sprawdzić w Mojej Płacy.

Wynagrodzenia całkowite w działach obsługi klienta w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w różnych branżach


W 2015 roku najwyższe płace w działach obsługi klienta odnotowano w branży IT – przeciętnie 4 350 PLN brutto miesięcznie. Nieco mniej, 4 100 PLN, wyniosła mediana wynagrodzeń pracowników obsługi klienta w usługach dla biznesu. Na przeciwległym biegunie znaleźli się zatrudnieni w handlu, usługach dla ludności oraz kulturze i sztuce. Mediany ich wynagrodzeń wyniosły odpowiednio: 2 600 PLN, 2 500 PLN i 2 400 PLN brutto miesięcznie. Więcej danych o zarobkach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w działach obsługi klienta w różnych branżach w 2015 roku (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w różnych województwach


Tylko w dwóch województwach wynagrodzenia w działach obsługi klienta przekroczyły medianę ogólnopolską. W województwie mazowieckim przeciętne pensje wyniosły 3 570 PLN, a w dolnośląskim – 3 075 PLN. Najniższe wynagrodzenia w kraju otrzymywali pracownicy działów obsługi klienta w województwie warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i podlaskim, odpowiednio: 2 500 PLN, 2 515 PLN i 2 525 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite
w działach obsługi klienta w różnych województwach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w firmach różnej wielkości


Interesująco wygląda zestawienie zarobków pracowników działów obsługi klienta w zależności od wielkości firmy, w której byli zatrudnieni. Okazało się bowiem, że najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby z dużych przedsiębiorstw. Mediana ich płac wyniosła 3 500 PLN brutto miesięcznie. Pracownicy największych zakładów, liczących powyżej 1 000 zatrudnionych, otrzymywali przeciętnie 300 PLN mniej. Natomiast najniższe pensje otrzymywali pracownicy mikroprzedsiębiorstw. Połowa z nich zarabiała poniżej 2 400 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite w działach obsługi klienta
w firmach o różnej wielkości zatrudnienia w 2015 roku (brutto w PLN)

wielkość firmy

(zatrudnienie)

wielkość

próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

mikro (1-9)

1 833

1 900

2 400

3 200

mała (10-49)

2 766

2 100

2 727

3 879

średnia (50-249)

3 075

2 300

3 000

4 320

duża (250-999)

1 893

2 500

3 500

5 000

wielka

(pow. 1 000)

4 056

2 350

3 200

4 600

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w osób o różnym stażu pracy


W 2015 roku w działach obsługi klienta najwięcej zarabiali pracownicy, których staż pracy wynosił od 11 do 15 lat. Mediana ich płac wyniosła 3 500 PLN brutto miesięcznie. Najniżej wynagradzani byli pracownicy, którzy dopiero rozpoczynali karierę zawodową. W tej grupie stażowej mediana płac wyniosła 2 201 PLN brutto miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w działach obsługi klienta w różnych grupach stażowych w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku

Artur Szeremeta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".