Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Operator produkcji 4630 PLN
Inżynier serwisu 6070 PLN
Mechanik motocyklowy 3990 PLN
Handlowiec 4230 PLN
Kierowca autobusu 4000 PLN
Nauczyciel etyki 3830 PLN
Pielęgniarz 4100 PLN
Ślusarz 4000 PLN
Nadsztygar 9870 PLN
Technik elektronik 4460 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w działach obsługi klienta w 2015 roku

23.02.2016 Artur Szeremeta
Przeciętne wynagrodzenie w działach obsługi klienta wyniosło w 2015 roku 3 000 PLN brutto miesięcznie – wynika z przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Co czwarty pracownik tych działów zarabiał miesięcznie nie mniej niż 4 250 PLN brutto, natomiast zarobki 25% pracowników nie przekraczały 2 200 PLN. Zarobki na konkretnych stanowiskach można sprawdzić w Mojej Płacy.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Infografika


Dane ogólne


Przeciętne wynagrodzenie w działach obsługi klienta wyniosło w 2015 roku 3 000 PLN brutto miesięcznie – wynika z przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Co czwarty pracownik tych działów zarabiał miesięcznie nie mniej niż 4 250 PLN brutto, natomiast zarobki 25% pracowników nie przekraczały 2 200 PLN. Zarobki na konkretnych stanowiskach można sprawdzić w Mojej Płacy.

Wynagrodzenia całkowite w działach obsługi klienta w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w różnych branżach


W 2015 roku najwyższe płace w działach obsługi klienta odnotowano w branży IT – przeciętnie 4 350 PLN brutto miesięcznie. Nieco mniej, 4 100 PLN, wyniosła mediana wynagrodzeń pracowników obsługi klienta w usługach dla biznesu. Na przeciwległym biegunie znaleźli się zatrudnieni w handlu, usługach dla ludności oraz kulturze i sztuce. Mediany ich wynagrodzeń wyniosły odpowiednio: 2 600 PLN, 2 500 PLN i 2 400 PLN brutto miesięcznie. Więcej danych o zarobkach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w działach obsługi klienta w różnych branżach w 2015 roku (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w różnych województwach


Tylko w dwóch województwach wynagrodzenia w działach obsługi klienta przekroczyły medianę ogólnopolską. W województwie mazowieckim przeciętne pensje wyniosły 3 570 PLN, a w dolnośląskim – 3 075 PLN. Najniższe wynagrodzenia w kraju otrzymywali pracownicy działów obsługi klienta w województwie warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i podlaskim, odpowiednio: 2 500 PLN, 2 515 PLN i 2 525 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite
w działach obsługi klienta w różnych województwach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w firmach różnej wielkości


Interesująco wygląda zestawienie zarobków pracowników działów obsługi klienta w zależności od wielkości firmy, w której byli zatrudnieni. Okazało się bowiem, że najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby z dużych przedsiębiorstw. Mediana ich płac wyniosła 3 500 PLN brutto miesięcznie. Pracownicy największych zakładów, liczących powyżej 1 000 zatrudnionych, otrzymywali przeciętnie 300 PLN mniej. Natomiast najniższe pensje otrzymywali pracownicy mikroprzedsiębiorstw. Połowa z nich zarabiała poniżej 2 400 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite w działach obsługi klienta
w firmach o różnej wielkości zatrudnienia w 2015 roku (brutto w PLN)

wielkość firmy

(zatrudnienie)

wielkość

próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

mikro (1-9)

1 833

1 900

2 400

3 200

mała (10-49)

2 766

2 100

2 727

3 879

średnia (50-249)

3 075

2 300

3 000

4 320

duża (250-999)

1 893

2 500

3 500

5 000

wielka

(pow. 1 000)

4 056

2 350

3 200

4 600

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w osób o różnym stażu pracy


W 2015 roku w działach obsługi klienta najwięcej zarabiali pracownicy, których staż pracy wynosił od 11 do 15 lat. Mediana ich płac wyniosła 3 500 PLN brutto miesięcznie. Najniżej wynagradzani byli pracownicy, którzy dopiero rozpoczynali karierę zawodową. W tej grupie stażowej mediana płac wyniosła 2 201 PLN brutto miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w działach obsługi klienta w różnych grupach stażowych w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku

Artur Szeremeta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".