Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Planista 4280 PLN
Mechanik samochodowy 4280 PLN
Cabin Crew 6140 PLN
Graphic designer 4320 PLN
Asystent naukowy 3910 PLN
Lekarz dentysta 5150 PLN
Analityk kredytowy 6670 PLN
Projektant wnętrz 4430 PLN
Technik metrolog 4610 PLN
Technik elektryk 4610 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w działach HR w Polsce

13.02.2018 Łukasz Jaszcz
Niniejszy artykuł postał w oparciu o dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 r.

Informacje o badaniu:

W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Partner badania: interia.plPrzypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.


Dane ogólne


W 2017 roku Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń wypełniło 3 578 pracowników działów HR. Pośród nich było 527 mężczyzn i 3 051 kobiet. Połowa ankietowanych zarabiała w granicach od 3 500 do 6 500 PLN brutto miesięcznie. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 700 PLN brutto.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w działach HR w Polsce w 2017 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuMiejscowość


Na mapie 1. przedstawione zostały wynagrodzenia w działach HR w wybranych polskich miastach.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w wybranych miastach Polski w 2017 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku


Wykres 1. przedstawia mediany wynagrodzeń w działach HR w różnych branżach.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w działach HR
w wybranych branżach w Polsce w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku


Poziom zarządzania


W tabeli 1. przedstawiono rozkład wynagrodzeń na różnych poziomach zarządzania w działach HR.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w działach HR
na różnych poziomach zarządzania w Polsce w 2017 roku (brutto w PLN)

poziom zarządzania

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

dyrektor

179

10 820

15 550

21 666

kierownik

685

5 359

7 400

10 000

specjalista

2 419

3 493

4 300

5 580

pracownik szeregowy

295

2 488

3 000

3 780

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku


Wielkość przedsiębiorstwaTabela 2. zawiera dane na temat wynagrodzeń w działach HR w przedsiębiorstwach o różnej wielkości zatrudnienia.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w działach HR
w przedsiębiorstwach o różnej wielkości zatrudnienia w Polsce w 2017 roku (brutto w PLN)

wielkość zatrudnienia

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

małe przedsiębiorstwo (10 - 49)

377

2 850

3 756

5 000

średnie przedsiębiorstwo

(50 - 249)

1 022

3 430

4 279

6 000

duże przedsiębiorstwo (250 - 999)

900

3 796

5 000

7 117

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

1 181

3 837

5 200

7 400

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuStanowiska


Tabela 3. przedstawia rozkład wynagrodzeń na wybranych stanowiskach w działach HR.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach
w działach HR w Polsce w 2017 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

dyrektor ds. personalnych

117

11 600

16 000

22 200

kierownik ds. personalnych

128

6 000

8 475

10 860

HR biznes partner

275

5 600

7 200

9 800

kierownik działu kadr i płac

106

5 400

7 000

8 910

specjalista ds. personalnych

231

3 900

4 700

5 600

specjalista ds. wynagrodzeń

202

3 800

4 675

5 700

specjalista ds. kadr i płac

580

3 363

4 000

5 071

specjalista ds. rekrutacji

441

3 278

4 000

5 200

specjalista

ds. administracyjnych

112

3 358

3 897

4 718

młodszy specjalista

ds. personalnych

101

2 800

3 493

4 210

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".