Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk bankowy 6120 PLN
Dyrektor produkcji 14680 PLN
Mistrz zmiany 6120 PLN
Elektroenergetyk 4630 PLN
Analityk rynku 6120 PLN
Makijażysta 3050 PLN
Front-end developer 4930 PLN
Inżynier systemowy 8030 PLN
Technik mechanik 5140 PLN
Maszynista 5710 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w działach HR w Polsce

13.02.2018 Łukasz Jaszcz
Niniejszy artykuł postał w oparciu o dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 r.

Informacje o badaniu:

W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Partner badania: interia.plPrzypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.


Dane ogólne


W 2017 roku Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń wypełniło 3 578 pracowników działów HR. Pośród nich było 527 mężczyzn i 3 051 kobiet. Połowa ankietowanych zarabiała w granicach od 3 500 do 6 500 PLN brutto miesięcznie. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 700 PLN brutto.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w działach HR w Polsce w 2017 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuMiejscowość


Na mapie 1. przedstawione zostały wynagrodzenia w działach HR w wybranych polskich miastach.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w wybranych miastach Polski w 2017 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku


Wykres 1. przedstawia mediany wynagrodzeń w działach HR w różnych branżach.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w działach HR
w wybranych branżach w Polsce w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku


Poziom zarządzania


W tabeli 1. przedstawiono rozkład wynagrodzeń na różnych poziomach zarządzania w działach HR.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w działach HR
na różnych poziomach zarządzania w Polsce w 2017 roku (brutto w PLN)

poziom zarządzania

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

dyrektor

179

10 820

15 550

21 666

kierownik

685

5 359

7 400

10 000

specjalista

2 419

3 493

4 300

5 580

pracownik szeregowy

295

2 488

3 000

3 780

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku


Wielkość przedsiębiorstwaTabela 2. zawiera dane na temat wynagrodzeń w działach HR w przedsiębiorstwach o różnej wielkości zatrudnienia.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w działach HR
w przedsiębiorstwach o różnej wielkości zatrudnienia w Polsce w 2017 roku (brutto w PLN)

wielkość zatrudnienia

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

małe przedsiębiorstwo (10 - 49)

377

2 850

3 756

5 000

średnie przedsiębiorstwo

(50 - 249)

1 022

3 430

4 279

6 000

duże przedsiębiorstwo (250 - 999)

900

3 796

5 000

7 117

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

1 181

3 837

5 200

7 400

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuStanowiska


Tabela 3. przedstawia rozkład wynagrodzeń na wybranych stanowiskach w działach HR.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach
w działach HR w Polsce w 2017 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

dyrektor ds. personalnych

117

11 600

16 000

22 200

kierownik ds. personalnych

128

6 000

8 475

10 860

HR biznes partner

275

5 600

7 200

9 800

kierownik działu kadr i płac

106

5 400

7 000

8 910

specjalista ds. personalnych

231

3 900

4 700

5 600

specjalista ds. wynagrodzeń

202

3 800

4 675

5 700

specjalista ds. kadr i płac

580

3 363

4 000

5 071

specjalista ds. rekrutacji

441

3 278

4 000

5 200

specjalista

ds. administracyjnych

112

3 358

3 897

4 718

młodszy specjalista

ds. personalnych

101

2 800

3 493

4 210

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".