Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarka 3720 PLN
Handlowiec 5120 PLN
HR generalist 4280 PLN
Analityk do spraw IT 7700 PLN
Dyrektor logistyki 14680 PLN
Grafik kreatywny 4320 PLN
Operator SAP 5470 PLN
Pracownica sklepu 3580 PLN
.NET Developer 11780 PLN
Salowa 2630 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w działach badań i rozwoju w 2013 roku

14.04.2014 Patrycja Tryka
W działach badań i rozwoju w 2013 roku mediana płac wyniosła 5 000 PLN, natomiast co czwarty respondent zarabiał powyżej 7 600 PLN. Najmłodsi pracownicy badań i rozwoju zarabiali średnio 3 200 PLN. Pensje dyrektorów działu były niemal pięciokrotnie wyższe od zarobków pracowników szeregowych. Artykuł zawiera 3 tabele, 2 wykresy oraz 1 schemat.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej.

Wynagrodzenia pracowników działów badań i rozwoju


W 2013 roku przeciętne wynagrodzenie całkowite brutto w działach badań i rozwoju ukształtowało się na poziome 5 000 PLN. Co czwarty pracujący w tych działach zarabiał powyżej 7 600 PLN. Pensję niższą od 3 300 PLN otrzymywało 25% badanych.

Wynagrodzenia całkowite brutto w działach badań i rozwoju w 2013 roku (w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuSpośród osób zatrudnionych na różnych szczeblach, najwyższe przeciętne wynagrodzenie otrzymywali dyrektorzy (13 000 PLN). Nieco mniej zarabiali kierownicy. Płaca co czwartej osoby zatrudnionej na tym szczeblu ukształtowała się na poziomie 11 700 PLN. Najniższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy szeregowi, przeciętnie 2 850 PLN. Więcej informacji o wynagrodzeniach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite brutto pracowników działu badań i rozwoju
na rożnych szczeblach zatrudnienia w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuW tabeli 1. przedstawiono dane o wynagrodzeniach osób o różnym wykształceniu. W działach badań i rozwoju, najwyższą przeciętną płacę otrzymywały osoby z wykształceniem wyższym magisterskim (5 200 PLN). O 700 PLN mniej zarabiali pracownicy z wykształceniem wyższym zawodowym. Połowa zatrudnionych z wykształceniem średnim otrzymywała wynagrodzenie od 2 400 PLN do 4 750 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto pracowników działu badań i rozwoju
o różnym wykształceniu w 2013 roku (w PLN)

wykształcenie

próba

25% zarabiało

poniżej

mediana

25% zarabiało

powyżej

średnie

213

2 400

3 300

4 750

niepełne wyższe

89

2 778

4 200

7 500

wyższe zawodowe

346

3 120

4 500

6 400

wyższe magisterskie

2 951

3 500

5 200

8 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuNajwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 1 000 osób. Płaca połowy pracowników tych przedsiębiorstw wynosiła od 3 600 PLN do 8 945 PLN. Nieco mniej zarabiali pracownicy dużych firm. Przeciętnie otrzymywali wynagrodzenie na poziomie 5 000 PLN. Szczegółowe dane o wynagrodzeniach w przedsiębiorstwach znajdują się w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenie całkowite brutto osób pracujących
w przedsiębiorstwach różnej wielkości w 2013 roku (w PLN)

wielkość przedsiębiorstwa

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

mikro przedsiębiorstwo (1-9)

158

2 700

3 900

6 666

małe przedsiębiorstwo (10-49)

403

3 000

4 200

6 350

średnie przedsiębiorstwo (50-249)

975

3 100

4 520

7 000

duże przedsiębiorstwo (250-999)

866

3 500

5 000

8 000

wielkie przedsiębiorstwo

(1000 i więcej)

1 200

3 600

5 500

8 945

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuPrzeciętne wynagrodzenia w firmach z przewagą kapitału zagranicznego w 2013 roku wynosiły 6 500 PLN. W rodzimych przedsiębiorstwach pracownicy otrzymywali przeciętnie o 2 300 PLN mniej. Co czwarty zatrudniony w przedsiębiorstwach zagranicznych zarabiał powyżej 10 000 PLN. W przypadku firm z przeważającym kapitałem polskim, 25% badanych otrzymywało płace powyżej 6 300 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto pracowników działu badań i rozwoju
w firmach z przewagą kapitału polskiego lub zagranicznego w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuW tabeli 3. przedstawiono dane dotyczące wynagrodzeń osób w różnym wieku. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby między 36 a 40 rokiem życia. Połowa pracowników w tym wieku zarabiała od 4 200 PLN do 10 350 PLN. Najniżej opłacani pracownicy to osoby w wieku od 18 do 25 lat. Mediana ich płac ukształtowała się na poziomie 3 200 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób w różnym wieku w 2013 roku (w PLN)

wiek

próba

25% zarabiało

poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

18-25

354

2 500

3 200

4 160

26-30

1 126

3 000

4 400

6 400

31-35

1 017

4 000

5 900

8 400

36-40

480

4 200

6 550

10 350

41-50

377

3 500

5 800

9 700

51 i więcej

248

3 325

4 780

7 384

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWyjaśnienie terminów użytych w artykule:


wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie połowy osób jest niższe, a drugiej połowy wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Patrycja Tryka
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".