Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w ciepłownictwie w 2016 roku

27.02.2017 Grzegorz Poręba
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Dane ogólne


W 2016 mediana miesięcznych zarobków w ciepłownictwie wyniosła 3 900 PLN. 25% osób pracujących w tej branży zarabiało 2 900 PLN i mniej, natomiast 25% zarabiało miesięcznie co najmniej 5 300 PLN.

Wynagrodzenia w ciepłownictwie w 2016 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNa kolejnym wykresie zaprezentowano wynagrodzenia osób zatrudnionych w branży ciepłowniczej w miastach różnej wielkości.

Mediany wynagrodzeń osób zatrudnionych w miastach różnej wielkości
w ciepłownictwie w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuW kolejnej tabeli zaprezentowano wynagrodzenia osób z różnym poziomem wykształcenia zatrudnionych w ciepłownictwie.

Mediany wynagrodzeń osób z różnym poziomem wykształcenia
zatrudnionych w ciepłownictwie w 2016 roku (brutto w PLN)

wykształcenie

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

zasadnicze zawodowe

2 500

3 300

4 200

średnie

2 600

3 300

4 201

wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie)

2 500

3 493

4 500

wyższe magisterskie

3 300

4 500

7 370

wyższe magisterskie inżynierskie

3 500

4 925

7 300

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuW następnej tabeli zaprezentowano wynagrodzenia osób na różnych poziomach zarządzania zatrudnionych w ciepłownictwie.

Mediany wynagrodzeń osób na różnych poziomach zarządzania
zatrudnionych w ciepłownictwie w 2016 roku (brutto w PLN)

poziom zarządzania

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

pracownik szeregowy

2 290

2 809

3 550

specjalista

3 050

3 900

5 000

kierownik

4 500

5 394

8 000

dyrektor

8 000

10 850

16 380

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNa poniższym wykresie zaprezentowano zarobki osób z różnym stażem pracy zatrudnionych w ciepłownictwie.

Mediany wynagrodzeń osób w różnym wieku
zatrudnionych w ciepłownictwie w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuW ostatniej tabeli znajdują się dane dotyczące wynagrodzeń osób pracujących w firmach różnej wielkości zatrudnionych w ciepłownictwie.

Mediany wynagrodzeń osób pracujących
w firmach różnej wielkości zatrudnionych w ciepłownictwie w 2016 roku (brutto w PLN)

wielkość przedsiębiorstwa

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

mikroprzedsiębiorstwo

2 200

3 080

4 000

małe przedsiębiorstwo

2 775

3 590

5 120

średnie przedsiębiorstwo

2 800

3 800

5 050

duże przedsiębiorstwo

3 200

4 000

5 525

wielkie przedsiębiorstwo

3 925

5 300

8 341

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Infografika

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Grzegorz Poręba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".