Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista BHP 3670 PLN
Kierownik budowy 8320 PLN
Specjalista helpdesk 4390 PLN
Manager produktu 5320 PLN
Kierownik ochrony 5130 PLN
Makijażystka 3050 PLN
Radca prawny 8670 PLN
Sap consultant 13690 PLN
Technik serwisu 4100 PLN
Woźna 2630 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w ciepłownictwie w 2016 roku

27.02.2017 Grzegorz Poręba
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Dane ogólne


W 2016 mediana miesięcznych zarobków w ciepłownictwie wyniosła 3 900 PLN. 25% osób pracujących w tej branży zarabiało 2 900 PLN i mniej, natomiast 25% zarabiało miesięcznie co najmniej 5 300 PLN.

Wynagrodzenia w ciepłownictwie w 2016 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNa kolejnym wykresie zaprezentowano wynagrodzenia osób zatrudnionych w branży ciepłowniczej w miastach różnej wielkości.

Mediany wynagrodzeń osób zatrudnionych w miastach różnej wielkości
w ciepłownictwie w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuW kolejnej tabeli zaprezentowano wynagrodzenia osób z różnym poziomem wykształcenia zatrudnionych w ciepłownictwie.

Mediany wynagrodzeń osób z różnym poziomem wykształcenia
zatrudnionych w ciepłownictwie w 2016 roku (brutto w PLN)

wykształcenie

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

zasadnicze zawodowe

2 500

3 300

4 200

średnie

2 600

3 300

4 201

wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie)

2 500

3 493

4 500

wyższe magisterskie

3 300

4 500

7 370

wyższe magisterskie inżynierskie

3 500

4 925

7 300

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuW następnej tabeli zaprezentowano wynagrodzenia osób na różnych poziomach zarządzania zatrudnionych w ciepłownictwie.

Mediany wynagrodzeń osób na różnych poziomach zarządzania
zatrudnionych w ciepłownictwie w 2016 roku (brutto w PLN)

poziom zarządzania

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

pracownik szeregowy

2 290

2 809

3 550

specjalista

3 050

3 900

5 000

kierownik

4 500

5 394

8 000

dyrektor

8 000

10 850

16 380

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNa poniższym wykresie zaprezentowano zarobki osób z różnym stażem pracy zatrudnionych w ciepłownictwie.

Mediany wynagrodzeń osób w różnym wieku
zatrudnionych w ciepłownictwie w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuW ostatniej tabeli znajdują się dane dotyczące wynagrodzeń osób pracujących w firmach różnej wielkości zatrudnionych w ciepłownictwie.

Mediany wynagrodzeń osób pracujących
w firmach różnej wielkości zatrudnionych w ciepłownictwie w 2016 roku (brutto w PLN)

wielkość przedsiębiorstwa

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

mikroprzedsiębiorstwo

2 200

3 080

4 000

małe przedsiębiorstwo

2 775

3 590

5 120

średnie przedsiębiorstwo

2 800

3 800

5 050

duże przedsiębiorstwo

3 200

4 000

5 525

wielkie przedsiębiorstwo

3 925

5 300

8 341

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Infografika

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Grzegorz Poręba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".