Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor maszyn 5740 PLN
Kierownik personalny 9100 PLN
Specjalista ds. IT 8020 PLN
Hydraulik 3860 PLN
Główny elektryk 5950 PLN
Serwisant IT 4280 PLN
Prawnik 4610 PLN
Kierownik kontraktu 11120 PLN
Programista Embedded 8560 PLN
Manewrowy 3110 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w branży ubezpieczeniowej w 2021 roku

04.04.2022 Mikołaj Pecold
W 2021 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) wzięło udział 1 243 zatrudnionych w branży ubezpieczeniowej. 57% osób z grupy stanowiły kobiety, 68% miało poniżej 35 lat, a 90% pracowało w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.
Z analiz wynikło, że mediana płac w tej branży wynosi 6 500 PLN, 25% zarabia poniżej 4 600 PLN, a 25% powyżej 9 725 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w branży ubezpieczeniowej w 2021 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące w firmach zatrudniających od 250 do 999 pracowników. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 7 370 PLN. Jeśli chodzi o 25% najlepiej zarabiających osób, najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby z firm o wielkości od 50 do 249 pracowników. Nie zarabiały one mniej niż 10 325 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w branży ubezpieczeniowej w firmach o różnej wielkości zatrudnienia w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Team leaderzy otrzymywali wyższe wynagrodzenia od kierowników o 150 PLN, jednak rozpiętość ich płac była również większa. Najwięcej zarabiali dyrektorzy. Mediana ich wynagrodzeń była wyższa od mediany kierowników o 10 000 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w branży ubezpieczeniowej na różnym szczeblu organizacji w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby z tytułem magistra inżyniera. Mediana ich płac wyniosła 8 300 PLN. Najmniej zarabiały z kolei osoby z wykształceniem średnim, bądź pomaturalnym z medianą równą 5 094 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w branży ubezpieczeniowej z różnym poziomem wykształcenia w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Informacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".