Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

HR generalist 6840 PLN
Kierownik magazynu 6860 PLN
Specjalista ds. kadr 6040 PLN
Merchandiser 5170 PLN
Spedytor morski 6700 PLN
Spedytor lotniczy 5220 PLN
Optometrysta 6580 PLN
Szlifierz CNC 5940 PLN
Podreferendarz 5550 PLN
Główny technolog 8180 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w branży motoryzacyjnej w 2019 roku

10.01.2020 Adam Klimczak
Artykuł ten powstał w oparciu o Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019. Raport dotyczy wynagrodzeń 261 416 osób zatrudnionych na 646 stanowiskach. W badaniu wzięło udział 723 zakładów. Więcej informacji o raporcie można znaleźć tutaj.
Wynagrodzenia na kolejnych szczeblach wynagrodzeń w branży motoryzacyjnej
Mediana wynagrodzenia dyrektora pionu to 24 573 PLN, gdy tymczasem kierownicy otrzymują ponad dwa razy niższe wynagrodzenie – 11 686 PLN. 50% specjalistów zarabia ponad 6 335 PLN, co też jest wartością wyższą niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynoszące 5 213 PLN (październik 2019, GUS). Szczeblem z medianą płac poniżej przeciętnego wynagrodzenia są pracownicy fizyczni – ich wynagrodzenia wynoszą 4 197 PLN. Na poziomie zbliżonym do przeciętnego wynagrodzenia i wyżej zarabia 25% pracowników fizycznych, dla których górny kwartyl wynagrodzenia całkowitego wynosi 5 033 PLN.

Wynagrodzenie całkowite w branży motoryzacyjnej na różnych szczeblach (w PLN)

szczebel stanowiska

płaca całkowita

dolny kwartyl

mediana

górny kwartyl

dyrektor pionu

21 051

24 573

29 065

kierownik

9 500

11 686

15 180

specjalista

5 074

6 355

7 876

pracownik fizyczny

3 548

4 197

5 033

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019Wynagrodzenia pracowników fizycznych w branży motoryzacyjnej
W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2019 przedstawiono wynagrodzenia na kilku poziomach. Pracownicy fizyczni zostali skategoryzowani na cztery poziomy: lider (brygadzista), starszy, doświadczony i początkujący. W Tabeli 2. przedstawiono mediany płacy podstawowej, całkowitej i zmiennej jako procent płacy podstawowej.
Oczywiście najwięcej zarabiają pracownicy fizyczni – liderzy. Mediana ich wynagrodzenia podstawowego wynosi 4 368 PLN, a całkowitego 4 975 PLN. Jak można się było spodziewać, najniżej wynagradzani są początkujący pracownicy fizyczni. Mediana ich wynagrodzenia podstawowego wynosi 2 980 PLN, a całkowitego 3314 PLN.
Płaca zmienna jako procent płacy podstawowej jest podobna na różnych poziomach. Wynosi 12% dla pracowników fizycznych – liderów i starszych, 11% dla pracowników doświadczonych i 10% dla początkujących.

Wynagrodzenia pracowników fizycznych w branży motoryzacyjnej (w PLN)

poziom stanowiska

mediana wynagrodzeń

płaca podstawowa

płaca całkowita

płaca zmienna            (% płacy podstawowej)

pracownik fizyczny - lider

4 368

4 975

12%

pracownik fizyczny - starszy

4 085

4 650

12%

pracownik fizyczny - doświadczony

3 502

3 960

11%

pracownik fizyczny - początkujący

2 980

3 314

10%

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019Wynagrodzenia mechaników w branży motoryzacyjnej
W naszym raporcie każde stanowisko techniczne też jest podzielone na poziomy związane z posiadanym doświadczeniem zawodowym. W przypadku stanowiska mechanika w branży motoryzacyjnej mamy do czynienia z poziomami: lider, starszy, doświadczony i początkujący. Mediana wynagrodzenia całkowitego mechanika-lidera wynosi 6 349 PLN. Starszy mechanik otrzymuje 6 098 PLN, doświadczony 4 902 PLN, a mechanik początkujący 3 945 PLN.

Mediana wynagrodzenia całkowitego mechaników z branży motoryzacyjnej

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019Wynagrodzenia inżynierów w branży motoryzacyjnej
W Tabeli 3. przedstawiono dane o płacy zasadniczej, całkowitej i zmiennej jako procent płacy zasadniczej dla stanowisk inżynierskich z pionu badań i rozwoju oraz pionu produkcyjnego.
Informacje dotyczą trzech poziomów – inżynierów młodszych, doświadczonych i starszych.

Wynagrodzenia inżynierów w branży motoryzacyjnej

poziom stanowiska

mediana wynagrodzeń

płaca zasadnicza

płaca całkowita

płaca zmienna            (% płacy podstawowej)

inżynier - starszy

7 400

8 196

7%

Inżynier – doświadczony

5 835

6 560

7%

Inżynier - młodszy

4 500

4 875

5%

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019Zrealizowane podwyżki
Podwyżki zrealizowane w branży motoryzacyjnej między majem 2018 i kwietniem 2019 były względnie wyrównane. Największą podwyżkę dostali pracownicy fizyczni - 6%. Pensje specjalistów, kadry kierowniczej i zarządzającej wzrosły o 5%.

Podwyżki zrealizowane w okresie maj 2018 - kwiecień 2019 w branży motoryzacyjnej

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019Benefity oferowane pracownikom fizycznym
Najczęściej oferowanymi benefitami przez firmy doświadczonym pracownikom fizycznym w branży motoryzacyjnej są szkolenia zawodowe (98%), zajęcia sportowo-rekreacyjne (92%) i dodatkowa opieka medyczna (80%). Najrzadziej proponowane świadczenia dodatkowe w 2019 roku to dodatkowy płatny urlop (2%) i akcje pracownicze (17%). Dane przedstawiono na schemacie 3. 

Najczęściej i najrzadziej oferowane benefity doświadczonym pracownikom fizycznym w branży motoryzacyjnej

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019
Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2020

Czy wiesz jak wynagradzać w czasie kryzysu?
Porównaj z konkurencją wynagrodzenia w Twojej firmie.

dołącz do badaniaO raporcie
W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2019 uwzględniliśmy dane pochodzące z 723 firm, dla 646 stanowisk, na których zatrudnionych było 261 416 pracowników. Badanie zostało przeprowadzone w okresie kwiecień – wrzesień 2019.
Analizy wynagrodzeń w raporcie obejmują przekroje takie jak pochodzenie kapitału firmy, wielkość rocznych przychodów, wielkość zatrudnienia, rodzaj działalności, branża oraz województwo. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle.

Adam Klimczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".