Artykuły

Wynagrodzenia w branży motoryzacyjnej w 2019 roku

10.01.2020 Adam Klimczak
Artykuł ten powstał w oparciu o Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019. Raport dotyczy wynagrodzeń 261 416 osób zatrudnionych na 646 stanowiskach. W badaniu wzięło udział 723 zakładów. Więcej informacji o raporcie można znaleźć tutaj.
Wynagrodzenia na kolejnych szczeblach wynagrodzeń w branży motoryzacyjnej
Mediana wynagrodzenia dyrektora pionu to 24 573 PLN, gdy tymczasem kierownicy otrzymują ponad dwa razy niższe wynagrodzenie – 11 686 PLN. 50% specjalistów zarabia ponad 6 335 PLN, co też jest wartością wyższą niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynoszące 5 213 PLN (październik 2019, GUS). Szczeblem z medianą płac poniżej przeciętnego wynagrodzenia są pracownicy fizyczni – ich wynagrodzenia wynoszą 4 197 PLN. Na poziomie zbliżonym do przeciętnego wynagrodzenia i wyżej zarabia 25% pracowników fizycznych, dla których górny kwartyl wynagrodzenia całkowitego wynosi 5 033 PLN.

Wynagrodzenie całkowite w branży motoryzacyjnej na różnych szczeblach (w PLN)

szczebel stanowiska

płaca całkowita

dolny kwartyl

mediana

górny kwartyl

dyrektor pionu

21 051

24 573

29 065

kierownik

9 500

11 686

15 180

specjalista

5 074

6 355

7 876

pracownik fizyczny

3 548

4 197

5 033

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019Wynagrodzenia pracowników fizycznych w branży motoryzacyjnej
W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2019 przedstawiono wynagrodzenia na kilku poziomach. Pracownicy fizyczni zostali skategoryzowani na cztery poziomy: lider (brygadzista), starszy, doświadczony i początkujący. W Tabeli 2. przedstawiono mediany płacy podstawowej, całkowitej i zmiennej jako procent płacy podstawowej.
Oczywiście najwięcej zarabiają pracownicy fizyczni – liderzy. Mediana ich wynagrodzenia podstawowego wynosi 4 368 PLN, a całkowitego 4 975 PLN. Jak można się było spodziewać, najniżej wynagradzani są początkujący pracownicy fizyczni. Mediana ich wynagrodzenia podstawowego wynosi 2 980 PLN, a całkowitego 3314 PLN.
Płaca zmienna jako procent płacy podstawowej jest podobna na różnych poziomach. Wynosi 12% dla pracowników fizycznych – liderów i starszych, 11% dla pracowników doświadczonych i 10% dla początkujących.

Wynagrodzenia pracowników fizycznych w branży motoryzacyjnej (w PLN)

poziom stanowiska

mediana wynagrodzeń

płaca podstawowa

płaca całkowita

płaca zmienna            (% płacy podstawowej)

pracownik fizyczny - lider

4 368

4 975

12%

pracownik fizyczny - starszy

4 085

4 650

12%

pracownik fizyczny - doświadczony

3 502

3 960

11%

pracownik fizyczny - początkujący

2 980

3 314

10%

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019Wynagrodzenia mechaników w branży motoryzacyjnej
W naszym raporcie każde stanowisko techniczne też jest podzielone na poziomy związane z posiadanym doświadczeniem zawodowym. W przypadku stanowiska mechanika w branży motoryzacyjnej mamy do czynienia z poziomami: lider, starszy, doświadczony i początkujący. Mediana wynagrodzenia całkowitego mechanika-lidera wynosi 6 349 PLN. Starszy mechanik otrzymuje 6 098 PLN, doświadczony 4 902 PLN, a mechanik początkujący 3 945 PLN.

Mediana wynagrodzenia całkowitego mechaników z branży motoryzacyjnej

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019Wynagrodzenia inżynierów w branży motoryzacyjnej
W Tabeli 3. przedstawiono dane o płacy zasadniczej, całkowitej i zmiennej jako procent płacy zasadniczej dla stanowisk inżynierskich z pionu badań i rozwoju oraz pionu produkcyjnego.
Informacje dotyczą trzech poziomów – inżynierów młodszych, doświadczonych i starszych.

Wynagrodzenia inżynierów w branży motoryzacyjnej

poziom stanowiska

mediana wynagrodzeń

płaca zasadnicza

płaca całkowita

płaca zmienna            (% płacy podstawowej)

inżynier - starszy

7 400

8 196

7%

Inżynier – doświadczony

5 835

6 560

7%

Inżynier - młodszy

4 500

4 875

5%

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019Zrealizowane podwyżki
Podwyżki zrealizowane w branży motoryzacyjnej między majem 2018 i kwietniem 2019 były względnie wyrównane. Największą podwyżkę dostali pracownicy fizyczni - 6%. Pensje specjalistów, kadry kierowniczej i zarządzającej wzrosły o 5%.

Podwyżki zrealizowane w okresie maj 2018 - kwiecień 2019 w branży motoryzacyjnej

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019Benefity oferowane pracownikom fizycznym
Najczęściej oferowanymi benefitami przez firmy doświadczonym pracownikom fizycznym w branży motoryzacyjnej są szkolenia zawodowe (98%), zajęcia sportowo-rekreacyjne (92%) i dodatkowa opieka medyczna (80%). Najrzadziej proponowane świadczenia dodatkowe w 2019 roku to dodatkowy płatny urlop (2%) i akcje pracownicze (17%). Dane przedstawiono na schemacie 3. 

Najczęściej i najrzadziej oferowane benefity doświadczonym pracownikom fizycznym w branży motoryzacyjnej

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019
Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2020

Czy wiesz jak wynagradzać w czasie kryzysu?
Porównaj z konkurencją wynagrodzenia w Twojej firmie.

dołącz do badaniaO raporcie
W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2019 uwzględniliśmy dane pochodzące z 723 firm, dla 646 stanowisk, na których zatrudnionych było 261 416 pracowników. Badanie zostało przeprowadzone w okresie kwiecień – wrzesień 2019.
Analizy wynagrodzeń w raporcie obejmują przekroje takie jak pochodzenie kapitału firmy, wielkość rocznych przychodów, wielkość zatrudnienia, rodzaj działalności, branża oraz województwo. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle.

Adam Klimczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".