Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor 4600 PLN
Konstruktor 7260 PLN
Specjalista ds. IT 6050 PLN
Nauczyciel etyki 3930 PLN
Psycholog 3750 PLN
Kierownik drogerii 4700 PLN
Analityk baz danych 4840 PLN
Audit manager 13960 PLN
Scrum Master 10700 PLN
Lutowacz 3910 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w branży e-commerce w 2020 roku

25.01.2021 Monika Czepiel
W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 1 499 osób zatrudnionych w branży e-commerce. Mediana wynagrodzeń w tej branży wyniosła 4 839 PLN brutto. Kobiety zarabiały o ok. 600 PLN mniej niż mężczyźni.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
w branży e-commerce w 2020 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

wszyscy badani

1 499

3 800

4 839

7 000

mężczyźni

785

3 860

5 094

7 514

kobiety

714

3 540

4 500

6 319

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuJak pracownicy tej branży ocenili otrzymywane przez siebie wynagrodzenie w porównaniu z 2019 rokiem? Ponad połowa respondentów (55%) uznała, że ich wynagrodzenia były wyższe niż w roku poprzednim.
Najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby na stanowiskach menadżerskich. Mediana zarobków dyrektora wyniosła 12 735 PLN. Wynagrodzenia kierowników były o ponad 40% niższe. Płace 25% najlepiej wynagradzanych specjalistów wyniosły 6 100 PLN i więcej.

Wynagrodzenia całkowite w branży e-commerce na różnych
szczeblach organizacji w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW 2020 roku najwyższe wynagrodzenia w omawianej branży otrzymywali pracownicy zatrudnieni na terenie województwa mazowieckiego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 5 985 PLN, a w samej Warszawie była wyższa o ponad 500 PLN. W przypadku województw: dolnośląskiego i małopolskiego mediany zarobków były na tym samym poziomie (5 094 PLN). W stolicach obu tych województw wynagrodzenia również kształtowały się na zbliżonym poziomie i wynosiły w Krakowie 5 349 PLN, a we Wrocławiu 5 094 PLN. Najniższe wynagrodzenia w branży e-commerce otrzymywali zatrudnieni w województwie podkarpackim. Mediana zarobków w tym regionie była o 36% niższa niż w województwie mazowieckim.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w branży e-commerce
w wybranych województwach i miastach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuOsoby pracujące w firmach zagranicznych zarabiały w branży e-commerce o prawie 40% więcej niż w firmach polskich.

Wynagrodzenia całkowite w branży e-commerce w firmach
o różnym pochodzeniu kapitału w 2020 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

3 504

4 457

6 000

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

4 457

6 100

8 950

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWielkość firmy również ma związek z wysokością wynagrodzenia. Generalnie im większa firma, tym pracownicy otrzymywali wyższe zarobki. Osoby zatrudnione w dużych i wielkich firmach zarabiały o ponad 40% więcej niż osoby pracujące w najmniejszych przedsiębiorstwach.

Wynagrodzenia całkowite w branży e-commerce
w firmach różnej wielkości w 2020 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

mikroprzedsiębiorstwo (1–9)

3 184

3 835

5 000

małe przedsiębiorstwo (10–49)

3 438

4 075

5 324

średnie przedsiębiorstwo (50–249)

3 820

5 000

7 000

duże przedsiębiorstwo (250–999)

4 203

5 500

8 500

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

4 350

5 417

8 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych jest zatrudnionych w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat
wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży
czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Monika Czepiel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".