Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista BHP 5870 PLN
Operator maszyn 4500 PLN
Account manager 7600 PLN
Pracownik socjalny 3700 PLN
Fizjoterapeuta 3750 PLN
Analityk biznesowy 8000 PLN
Asesor 5570 PLN
Commodity manager 11890 PLN
Kierownik kina 5100 PLN
Maszynista chłodni 4900 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w bankowości w 2022 roku

28.03.2023 Monika Czepiel
W 2022 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) wzięły udział 4 602 osoby zatrudnione w bankowości, z czego 57% stanowiły kobiety. 59% uczestników badania miało nie więcej niż 35 lat.
Odbierz bezpłatny raport o zarobkach na Twoim stanowisku, biorąc udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń.

Mediana wynagrodzeń w bankowości wyniosła 8 000 PLN brutto. Widoczne są dysproporcje pomiędzy zarobkami mężczyzn i kobiet. Mężczyźni zarabiali ponad 30% więcej niż kobiety.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
w bankowości w 2022 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

wszyscy badani

4602

5 500

8 000

11 998

mężczyźni

1996

6 438

9 400

14 004

kobiety

2606

5 078

7 000

10 100

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku


Wynagrodzenia kierowników w bankowości zależą m.in. od wielkości zespołu, którym dana osoba zarządza. Zróżnicowanie zarobków występuje również na poziomie specjalistów. Starsi specjaliści zarabiali prawie dwa razy więcej niż młodsi.

Wynagrodzenia całkowite osób na różnych
szczeblach zatrudnienia w bankowości w 2022 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

młodszy specjalista

4 357

5 200

6 500

specjalista

5 500

7 100

9 350

starszy specjalista

7 000

9 625

13 290

team leader/koordynator

8 525

11 550

16 000

kierownik małego zespołu
(2-10 osób)

8 916

12 080

17 000

kierownik średniego zespołu
(11-30 osób)

10 525

13 700

18 000

dyrektor

13 000

19 000

26 825

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku


W bankowości poziom wykształcenia wpływa na wysokość wynagrodzenia. Osoby z wykształceniem wyższym magisterskim zarabiały o 3 300 PLN więcej niż osoby z wykształceniem średnim.

Wynagrodzenia całkowite osób o różnym wykształceniu
w bankowości w 2022 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku


Na wykresie 2. prezentujemy wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w bankowości. Warto zwrócić uwagę, że pensje doradców różnią się w zależności od segmentu klienta. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem doradcy klienta biznesowego i doradcy klienta indywidualnego wyniosła ponad 2 000 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
na wybranych stanowiskach w bankowości (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku


Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Podsumowaniem Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, w którym znajdziesz szczegółowe informacje o wynikach badania.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakich narzędzi używają profesjonalne firmy, by ustalić wynagrodzenia pracowników – sprawdź nasze Raporty płacowe.

Monika Czepiel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".