Artykuły

Wynagrodzenia w bankowości w 2018 roku

17.01.2019 Monika Czepiel
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku wzięło udział 3 149 osób pracujących w bankowości, z czego 52% stanowili mężczyźni. 65% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 84% ma wykształcenie wyższe, 53% pracuje w firmach z przewagą kapitału zagranicznego.
Mediana wynagrodzeń w bankowości w 2018 roku wyniosła 6 000 PLN brutto. Co czwarta osoba zatrudniona w tej branży zarabiała poniżej 4 000 PLN. Płace 25% najlepiej wynagradzanych pracowników wyniosły 9 350 PLN i więcej.

Wynagrodzenia całkowite
w bankowości w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


W 2018 roku najwyższe wynagrodzenia w bankowości otrzymywali pracownicy zatrudnieni na terenie województwa mazowieckiego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 7 700 PLN, a w samej Warszawie 8 000 PLN. W przypadku dwóch kolejnych województw: dolnośląskiego i małopolskiego mediany zarobków były podobnej wysokości i wynosiły odpowiednio 6 220 PLN i 6 217 PLN. W stolicach obu tych województw zarobki również kształtowały się na zbliżonym poziomie i wynosiły w Krakowie 6 830 PLN, a we Wrocławiu 6 750 PLN. Wysokie pensje otrzymywały też osoby pracujące w Katowicach (6 800 PLN). Zarobki w tym mieście były o 1 800 PLN wyższe niż w całym województwie śląskim. Najniższe wynagrodzenia w sektorze bankowym otrzymywali zatrudnieni w województwach podlaskim i lubelskim. Mediana wynagrodzeń w tych regionach była o ponad 50% niższa niż w województwie mazowieckim.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w bankowości
w wybranych województwach i miastach w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najwyższe wynagrodzenia w bankowości otrzymywały osoby na stanowiskach menadżerskich. Połowa dyrektorów zarabiała w przedziale od 11 000 PLN do 24 875 PLN. Mediana ich zarobków była ponad czterokrotnie wyższa niż pracowników z najniższego szczebla zatrudnienia. Warto zwrócić uwagę, że wynagrodzenia kierowników w bankowości zależą od wielkości zespołu, którym dana osoba zarządza. Kierownik średniego zespołu zarabiał o 2 800 PLN więcej niż kierownik małego zespołu. Zróżnicowanie zarobków występuje również na poziomie specjalistów. Młodsi specjaliści otrzymywali 4 210 PLN, natomiast starsi specjaliści zarabiali prawie dwa razy więcej.

Wynagrodzenia całkowite osób na różnych
szczeblach zatrudnienia w bankowości w 2018 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

pracownik szeregowy

3 000

3 558

4 700

młodszy specjalista

3 400

4 210

5 400

specjalista

4 050

5 400

7 081

starszy specjalista

6 000

8 228

11 443

team leader/

koordynator

6 750

9 316

12 325

kierownik małego zespołu (2-10 osób)

7 000

10 000

13 700

kierownik średniego zespołu (11-30 osób)

8 225

12 800

17 095

dyrektor

11 000

15 900

24 875

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wykres 2. przedstawia jak rosną wynagrodzenia pracowników w bankowości wraz ze stażem pracy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych osób
z różnym stażem w bankowości w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


W bankowości poziom wykształcenia wpływa na wysokość wynagrodzenia. Osoby z wykształceniem wyższym magisterskim zarabiały o 2 500 PLN więcej niż osoby z wykształceniem średnim.

Wynagrodzenia całkowite osób o różnym wykształceniu
w bankowości w 2018 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

średnie

3 200

4 000

5 394

wyższe zawodowe (inżynier/licencjat)

3 757

5 100

8 000

wyższe magisterskie

4 500

6 500

10 000

wyższe magisterskie inżynierskie

6 000

9 700

14 744

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Na wykresie 3. prezentujemy wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w bankowości. Wysokie pensje otrzymywali dyrektorzy regionu sprzedaży. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 16 000 PLN. Najmniej zarabiali kasjerzy bankowi (3 000 PLN). Warto zwrócić uwagę, że pensje doradców różnią się w zależności od segmentu klienta. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem doradcy klienta zamożnego i doradcy klienta indywidualnego wyniosła 2 800 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
na wybranych stanowiskach w bankowości (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuInformacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Monika Czepiel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".