Artykuły

Wynagrodzenia Team Leaderów w 2020 roku

06.04.2021 Jagoda Jurczak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2020 roku udział wzięło 4 469 team leaderów lub koordynatorów. 60% ankietowanych stanowili mężczyźni. 26% było w wieku między 31 a 35 lat. 39% miało wykształcenie wyższe magisterskie. 32% pracowało w firmach zatrudniających powyżej 1000 osób. 55% zamieszkiwało miasta powyżej 100 tys. mieszkańców (bez Warszawy).
Mediana zarobków team leaderów lub koordynatorów wyniosła 7 004 PLN, czyli o niecałe 2 000 PLN więcej niż wyniosła mediana ogólnopolska. 25% najniżej wynagradzanych zarabiało mniej niż 5 094 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych więcej niż 10 000 PLN. A 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało nie mniej niż 14 052 PLN. Kobiety na stanowisku team leaderów zarabiały przeciętnie 6 367 PLN, natomiast mężczyźni 7 600 PLN.

Wynagrodzenia team leaderów w 2020 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuJak we wszystkich innych kategoriach, również zarobki team leaderów były najwyższe w województwie mazowieckim – 8 400 PLN. W samej Warszawie zarobki były jeszcze trochę wyższe i wynosiły przeciętnie 8 915 PLN. Na drugim miejscu znalazło się województwo małopolskie. Tam zarobki były niższe o 700 PLN w porównaniu do Mazowsza. Natomiast poniżej 6 000 PLN team leaderzy zarabiali w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim, podkarpackim, lubelskim i podlaskim.

Mediany wynagrodzeń team leaderów w różnych województwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWedług Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, team leaderzy mogli zarobić o 2 160 PLN więcej w firmach o zagranicznym kapitale niż w rodzimych organizacjach.

Mediany wynagrodzeń team leaderów w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuTeam leaderzy otrzymywali zdecydowanie najwyższe wynagrodzenia w bankowości – 10 485 PLN. O około 1 000 PLN mniej zarabiali w branży ubezpieczeń, technologii informatycznych oraz w energetyce. Natomiast w usługach dla ludności zarabiali o ponad połowę mniej niż w bankowości. Mediana ich płac w tej branży wyniosła 5 000 PLN.

Mediany wynagrodzeń team leaderów w różnych branżach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWedług Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń team leaderzy zarabiali najwięcej gdy ich staż pracy był dłuższy niż 9 lat. Mediana ich płac w tym okresie wahała się między 7 947 PLN a 7 800 PLN. Team leaderzy ze stażem równym lub krótszym niż rok zarabiali o ponad 3 000 PLN mniej – 4 708 PLN.

Mediany wynagrodzeń team leaderów z różnym stażem pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuPoniższy wykres przedstawia zarobki team leaderów w wybranych działach firmy. Najwyższe płace, powyżej 9 000 PLN otrzymywali w działach architektury, programowania, wdrożeń oraz finansów, księgowości i audytu. Natomiast najmniej, poniżej 6 000 PLN zarabiali w gospodarce magazynowej, obsłudze klienta, administracji, transporcie oraz produkcji.

Mediany wynagrodzeń team leaderów w różnych działach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".