Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Architekt 8320 PLN
Kontroler jakości 6300 PLN
Event Specialist 6730 PLN
Nauczyciel psycholog 5140 PLN
Agent celny 6410 PLN
Doradca podatkowy 11000 PLN
Media planner 9200 PLN
Sortowacz listów 4440 PLN
Stażysta 4480 PLN
Obchodowy bloku 6680 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia Team Leaderów w 2020 roku

06.04.2021 Jagoda Jurczak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2020 roku udział wzięło 4 469 team leaderów lub koordynatorów. 60% ankietowanych stanowili mężczyźni. 26% było w wieku między 31 a 35 lat. 39% miało wykształcenie wyższe magisterskie. 32% pracowało w firmach zatrudniających powyżej 1000 osób. 55% zamieszkiwało miasta powyżej 100 tys. mieszkańców (bez Warszawy).
Mediana zarobków team leaderów lub koordynatorów wyniosła 7 004 PLN, czyli o niecałe 2 000 PLN więcej niż wyniosła mediana ogólnopolska. 25% najniżej wynagradzanych zarabiało mniej niż 5 094 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych więcej niż 10 000 PLN. A 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało nie mniej niż 14 052 PLN. Kobiety na stanowisku team leaderów zarabiały przeciętnie 6 367 PLN, natomiast mężczyźni 7 600 PLN.

Wynagrodzenia team leaderów w 2020 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuJak we wszystkich innych kategoriach, również zarobki team leaderów były najwyższe w województwie mazowieckim – 8 400 PLN. W samej Warszawie zarobki były jeszcze trochę wyższe i wynosiły przeciętnie 8 915 PLN. Na drugim miejscu znalazło się województwo małopolskie. Tam zarobki były niższe o 700 PLN w porównaniu do Mazowsza. Natomiast poniżej 6 000 PLN team leaderzy zarabiali w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim, podkarpackim, lubelskim i podlaskim.

Mediany wynagrodzeń team leaderów w różnych województwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWedług Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, team leaderzy mogli zarobić o 2 160 PLN więcej w firmach o zagranicznym kapitale niż w rodzimych organizacjach.

Mediany wynagrodzeń team leaderów w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuTeam leaderzy otrzymywali zdecydowanie najwyższe wynagrodzenia w bankowości – 10 485 PLN. O około 1 000 PLN mniej zarabiali w branży ubezpieczeń, technologii informatycznych oraz w energetyce. Natomiast w usługach dla ludności zarabiali o ponad połowę mniej niż w bankowości. Mediana ich płac w tej branży wyniosła 5 000 PLN.

Mediany wynagrodzeń team leaderów w różnych branżach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWedług Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń team leaderzy zarabiali najwięcej gdy ich staż pracy był dłuższy niż 9 lat. Mediana ich płac w tym okresie wahała się między 7 947 PLN a 7 800 PLN. Team leaderzy ze stażem równym lub krótszym niż rok zarabiali o ponad 3 000 PLN mniej – 4 708 PLN.

Mediany wynagrodzeń team leaderów z różnym stażem pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuPoniższy wykres przedstawia zarobki team leaderów w wybranych działach firmy. Najwyższe płace, powyżej 9 000 PLN otrzymywali w działach architektury, programowania, wdrożeń oraz finansów, księgowości i audytu. Natomiast najmniej, poniżej 6 000 PLN zarabiali w gospodarce magazynowej, obsłudze klienta, administracji, transporcie oraz produkcji.

Mediany wynagrodzeń team leaderów w różnych działach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".