Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Doradca finansowy 3770 PLN
Laborant 4380 PLN
Planista 6420 PLN
Robotnik magazynowy 3660 PLN
Kierownik sklepu 4700 PLN
Krawcowa 3000 PLN
Kosmetolog 3500 PLN
Front-end developer 12000 PLN
Suwnicowy 4000 PLN
Szlifierz CNC 4200 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia specjalistów w 2013 roku

19.02.2014 Barbara Kotowicz
W artykule przedstawiono dane o zarobkach specjalistów w 2013 roku, pochodzące z XI Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto specjalistów w 2013 roku wyniosła 4 200 PLN. Płace specjalistów zestawiono z zarobkami pracowników innych szczebli zatrudnienia. Artykuł prezentuje dane o wynagrodzeniach specjalistów z różnym stażem pracy oraz pracujących na różnych stanowiskach. Ponadto porównano je we wszystkich województwach i w przedsiębiorstwach różnych typów. Artykuł zawiera 6 wykresów i 1 tabelę.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.
Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Specjaliści a osoby zatrudnione na innych szczeblach
Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto specjalistów wyniosła w 2013 roku 4 200 PLN. To o 66% mniej od zarobków dyrektorów, którzy zarabiali przeciętnie 12 500 PLN i o 62% więcej od pensji pracowników szeregowych zarabiających 2 600 PLN. Połowa specjalistów biorących udział w badaniu zarabiała pomiędzy 3 000 a 6 200 PLN.

Wynagrodzenie całkowite brutto specjalistów* i pracowników
na innych szczeblach zatrudnienia w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

* w tym młodszych i starszych specjalistówSpecjaliści w różnych regionach Polski
Najlepiej opłacano specjalistów w województwie mazowieckim, gdzie przeciętne wynagrodzenie starszego specjalisty wyniosło 7 000 PLN, a młodszego było o 46% niższe (3 750 PLN). Wśród województw, w których mediana wynagrodzenia starszego specjalisty przekraczała 5 000 PLN znalazły się województwa: małopolskie (5 500 PLN), dolnośląskie (5 300 PLN), pomorskie (5 200 PLN) i wielkopolskie (5 050).

W regionach o najniższych zarobkach specjalistów, różnice między pensjami starszego i młodszego specjalisty były dużo mniejsze. W województwie podlaskim starszy specjalista zarobił przeciętnie 3 575 PLN, a młodszy o 20% mniej – 2 850 PLN. Poniżej 4 000 PLN zarobili starsi specjaliści także w województwie świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto specjalistów
w różnych województwach w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuBranża i staż pracy specjalistów a ich zarobki
Ponad 5 000 PLN otrzymywali przeciętnie za swoją pracę specjaliści zatrudnieni w branży IT (6 000 PLN), telekomunikacji (5 500 PLN) i bankowości (5 200 PLN). W IT i telekomunikacji, co czwarty specjalista zarobił ponad 8 500 PLN. Specjaliści pracujący w kulturze i sztuce zarabiali najmniej – przeciętnie 2 900 PLN, a 25% z nich zadeklarowało zarobki poniżej 2 300 PLN. Medianę wynagrodzeń poniżej 3 500 PLN zanotowano także w sektorze publicznym (3 480 PLN), służbie zdrowia (3 458 PLN) i szkolnictwie (3 273 PLN). Szczegółowe dane o wynagrodzeniach na wybranych stanowiskach osób zatrudnionych w różnych branżach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenie całkowite brutto specjalistów* pracujących
w różnych branżach w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku
* w tym młodszych i starszych specjalistówStarsi specjaliści z dużym doświadczeniem (staż pracy od 6 do 15 lat) zarabiali najwięcej - przeciętnie około 6 000 PLN. W pensjach młodszych specjalistów o różnych stażach pracy występowały tylko nieznaczne różnice. Mediana ich zarobków wahała się pomiędzy 3 000 i 3 500 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto specjalistów
o różnym stażu pracy w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuZarobki specjalistów w przedsiębiorstwach różnego rodzaju
Pierwszym kryterium podziału przedsiębiorstw jest ich wielkość. Na poniższym wykresie widoczna jest tendencja wzrostu zarobków specjalistów wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa. W tych zatrudniających do 9 osób, specjaliści zarabiali przeciętnie 3 150 PLN (starsi – 4 200 PLN, młodsi – 2 603 PLN). W firmach, w których pracowało ponad 1 000 osób, mediana zarobków specjalistów wyniosła 4 500 PLN (starszych – 6 300 PLN, młodszych – 3 551 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto specjalistów zatrudnionych
w przedsiębiorstwach o różnej wielkości w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuDrugim kryterium podziału przedsiębiorstw jest pochodzenie kapitału. W firmach z przewagą kapitału polskiego mediana wynagrodzenia starszego specjalisty wyniosła 4 500 PLN. W firmach zagranicznych osiągnęła wartość 7 300 PLN. Co czwarty specjalista pracujący dla firm z przewagą kapitału obcego zarabiał powyżej 10 200 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto specjalistów w przedsiębiorstwach
z przewagą kapitału polskiego lub zagranicznego w 2013 roku (w PLN)

 

kapitał polski

kapitał zagraniczny

 

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

młodszy specjalista

2 400

3 000

4 000

3 000

3 800

5 000

specjalista

2 700

3 500

4 900

3 750

5 000

7 000

starszy specjalista

3 200

4 500

6 500

5 200

7 300

10 200

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuZarobki specjalistów na różnych stanowiskach
Specjaliści w działach IT zarabiali przeciętnie 5 225 PLN, czyli o około 54% więcej niż specjaliści ds. administracyjnych (3 400 PLN). Połowa ankietowanych specjalistów w działach IT zadeklarowała zarobki między 4 000 a 7 650 PLN. Wynagrodzenia 25% najmniej zarabiających specjalistów ds. administracji nie przekroczyły 2 638 PLN. Mediana wynagrodzenia specjalistów ds. kadr i płac wyniosła 3 750 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto specjalistów
pracujących na wybranych stanowiskach w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie połowy osób jest niższe, a drugiej połowy wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Barbara Kotowicz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".