Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Account Executive 5270 PLN
Grafik 2D 5560 PLN
Lakiernik proszkowy 3950 PLN
Trener personalny 4070 PLN
Cieśla 4510 PLN
Konduktor 3740 PLN
Szklarz 3870 PLN
Operator ładowarki 4510 PLN
Bukieciarz 2900 PLN
Zwrotniczy 3520 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia specjalistów w 2013 roku

19.02.2014 Barbara Kotowicz
W artykule przedstawiono dane o zarobkach specjalistów w 2013 roku, pochodzące z XI Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto specjalistów w 2013 roku wyniosła 4 200 PLN. Płace specjalistów zestawiono z zarobkami pracowników innych szczebli zatrudnienia. Artykuł prezentuje dane o wynagrodzeniach specjalistów z różnym stażem pracy oraz pracujących na różnych stanowiskach. Ponadto porównano je we wszystkich województwach i w przedsiębiorstwach różnych typów. Artykuł zawiera 6 wykresów i 1 tabelę.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.
Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Specjaliści a osoby zatrudnione na innych szczeblach
Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto specjalistów wyniosła w 2013 roku 4 200 PLN. To o 66% mniej od zarobków dyrektorów, którzy zarabiali przeciętnie 12 500 PLN i o 62% więcej od pensji pracowników szeregowych zarabiających 2 600 PLN. Połowa specjalistów biorących udział w badaniu zarabiała pomiędzy 3 000 a 6 200 PLN.

Wynagrodzenie całkowite brutto specjalistów* i pracowników
na innych szczeblach zatrudnienia w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

* w tym młodszych i starszych specjalistówSpecjaliści w różnych regionach Polski
Najlepiej opłacano specjalistów w województwie mazowieckim, gdzie przeciętne wynagrodzenie starszego specjalisty wyniosło 7 000 PLN, a młodszego było o 46% niższe (3 750 PLN). Wśród województw, w których mediana wynagrodzenia starszego specjalisty przekraczała 5 000 PLN znalazły się województwa: małopolskie (5 500 PLN), dolnośląskie (5 300 PLN), pomorskie (5 200 PLN) i wielkopolskie (5 050).

W regionach o najniższych zarobkach specjalistów, różnice między pensjami starszego i młodszego specjalisty były dużo mniejsze. W województwie podlaskim starszy specjalista zarobił przeciętnie 3 575 PLN, a młodszy o 20% mniej – 2 850 PLN. Poniżej 4 000 PLN zarobili starsi specjaliści także w województwie świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto specjalistów
w różnych województwach w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuBranża i staż pracy specjalistów a ich zarobki
Ponad 5 000 PLN otrzymywali przeciętnie za swoją pracę specjaliści zatrudnieni w branży IT (6 000 PLN), telekomunikacji (5 500 PLN) i bankowości (5 200 PLN). W IT i telekomunikacji, co czwarty specjalista zarobił ponad 8 500 PLN. Specjaliści pracujący w kulturze i sztuce zarabiali najmniej – przeciętnie 2 900 PLN, a 25% z nich zadeklarowało zarobki poniżej 2 300 PLN. Medianę wynagrodzeń poniżej 3 500 PLN zanotowano także w sektorze publicznym (3 480 PLN), służbie zdrowia (3 458 PLN) i szkolnictwie (3 273 PLN). Szczegółowe dane o wynagrodzeniach na wybranych stanowiskach osób zatrudnionych w różnych branżach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenie całkowite brutto specjalistów* pracujących
w różnych branżach w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku
* w tym młodszych i starszych specjalistówStarsi specjaliści z dużym doświadczeniem (staż pracy od 6 do 15 lat) zarabiali najwięcej - przeciętnie około 6 000 PLN. W pensjach młodszych specjalistów o różnych stażach pracy występowały tylko nieznaczne różnice. Mediana ich zarobków wahała się pomiędzy 3 000 i 3 500 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto specjalistów
o różnym stażu pracy w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuZarobki specjalistów w przedsiębiorstwach różnego rodzaju
Pierwszym kryterium podziału przedsiębiorstw jest ich wielkość. Na poniższym wykresie widoczna jest tendencja wzrostu zarobków specjalistów wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa. W tych zatrudniających do 9 osób, specjaliści zarabiali przeciętnie 3 150 PLN (starsi – 4 200 PLN, młodsi – 2 603 PLN). W firmach, w których pracowało ponad 1 000 osób, mediana zarobków specjalistów wyniosła 4 500 PLN (starszych – 6 300 PLN, młodszych – 3 551 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto specjalistów zatrudnionych
w przedsiębiorstwach o różnej wielkości w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuDrugim kryterium podziału przedsiębiorstw jest pochodzenie kapitału. W firmach z przewagą kapitału polskiego mediana wynagrodzenia starszego specjalisty wyniosła 4 500 PLN. W firmach zagranicznych osiągnęła wartość 7 300 PLN. Co czwarty specjalista pracujący dla firm z przewagą kapitału obcego zarabiał powyżej 10 200 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto specjalistów w przedsiębiorstwach
z przewagą kapitału polskiego lub zagranicznego w 2013 roku (w PLN)

 

kapitał polski

kapitał zagraniczny

 

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

młodszy specjalista

2 400

3 000

4 000

3 000

3 800

5 000

specjalista

2 700

3 500

4 900

3 750

5 000

7 000

starszy specjalista

3 200

4 500

6 500

5 200

7 300

10 200

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuZarobki specjalistów na różnych stanowiskach
Specjaliści w działach IT zarabiali przeciętnie 5 225 PLN, czyli o około 54% więcej niż specjaliści ds. administracyjnych (3 400 PLN). Połowa ankietowanych specjalistów w działach IT zadeklarowała zarobki między 4 000 a 7 650 PLN. Wynagrodzenia 25% najmniej zarabiających specjalistów ds. administracji nie przekroczyły 2 638 PLN. Mediana wynagrodzenia specjalistów ds. kadr i płac wyniosła 3 750 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto specjalistów
pracujących na wybranych stanowiskach w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie połowy osób jest niższe, a drugiej połowy wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Barbara Kotowicz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".