Krakowska Szkoła Wynagrodzeń Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Mistrz zmianowy 5121 PLN
Kierownik warsztatu 4927 PLN
Export manager 7033 PLN
Dekorator 2806 PLN
Recepcjonistka 2600 PLN
Hydrogeolog 3707 PLN
Biegły rewident 4451 PLN
Monter okien 2965 PLN
Programista iOS 7000 PLN
Operator wtryskarki 2800 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - sierpień 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 124 PLN
- 1.1% (m/m)    6% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - sierpień 2019 (r/r) 2.9%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia
specjalistów ds. administracyjnych w 2018 roku

07.01.2019 Agnieszka Sutor
W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 1064 specjalistów ds. administracyjnych. Wśród nich było 825 kobiet i 239 mężczyzn. Mediana wynagrodzeń całkowitych na tym stanowisku wynosiła 3 638 PLN brutto miesięcznie. Co czwarty specjalista ds. administracyjnych zarabiał mniej niż 3 079 PLN brutto. Z kolei 25% otrzymywało powyżej 4 500 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite
specjalistów ds. administracji w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku


Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że mężczyźni pracujący jako specjaliści ds. administracyjnych zarabiali średnio o 9% więcej niż kobiety. Mediana wynagrodzeń mężczyzn wynosiła 3 924 PLN, a kobiet 3 600 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite
osób różnej płci w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku


W 2018 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywali specjaliści ds. administracji pracujący w usługach dla biznesu. Mediana ich zarobków wynosiła 4 033 PLN brutto. Najniższe wynagrodzenie otrzymywały osoby pracujące w przemyśle ciężkim (3 500 PLN) oraz usługach dla ludności (3 202 PLN).

Wynagrodzenie całkowite
specjalistów ds. administracji w wybranych branżach w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku


Tabela 1. wskazuje, że w wielkich przedsiębiorstwach specjaliści ds. administracji otrzymują najwyższe wynagrodzenia. Mediana zarobków w tych przedsiębiorstwach wyniosła 4 100 PLN. W mikroprzedsiębiorstwach oraz małych przedsiębiorstwach mediana kształtowała się na tym samym poziomie i wynosiła 3 493 PLN.

Wynagrodzenia całkowite specjalistów ds. administracji
w przedsiębiorstwach różnej wielkości w 2018 roku (brutto w PLN)

wielkość przedsiębiorstwa

próba

25% zarabia mniej

mediana

25% zarabia więcej

mikroprzedsiębiorstwo (1 - 9)

80

2 768

3 493

4 127

małe przedsiębiorstwo (10 - 49)

193

2 866

3 493

4 066

średnie przedsiębiorstwo (50 - 249)

273

3 061

3 500

4 300

duże przedsiębiorstwo (250 - 999)

226

3 200

3 816

4 700

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

292

3 400

4 100

5 189

 

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku


Staż pracy jest istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość wynagrodzeń. Zdecydowanie najwięcej zarabiają osoby pracujące dłużej niż 16 lat.

Wynagrodzenia całkowite specjalistów ds. administracji
z różnym stażem w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku


Tabela 2. przedstawia zarobki specjalistów ds. administracji w zależności od kierunku ukończonych studiów. Najwyższe wynagrodzenie otrzymywali absolwenci nauk humanistycznych (3 923 PLN). Zdecydowanie niższe zarobki otrzymywały osoby, które ukończyły nauki matematyczno-przyrodnicze. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła 3 471 PLN.

Wynagrodzenia całkowite specjalistów ds. administracji
po różnych specjalnościach studiów w 2018 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

nauki humanistyczne

32

3 000

3 923

5 327

ekonomia, finanse, zarządzanie

276

3 056

3 729

5 436

administracja

165

3 150

3 693

4 640

pedagogiczne

31

3 130

3 500

4 000

nauki matematyczno-przyrodnicze

44

3 059

3 471

4 386

 

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 rokuInformacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.
Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Agnieszka Sutor

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]