Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Programista CNC 7620 PLN
Analityk ds. IT 12330 PLN
Kierownik zakupów 11210 PLN
Dyrektor PR 13310 PLN
Dyspozytor 5060 PLN
Accountant 7530 PLN
Programista Java 16800 PLN
Programista Delphi 11290 PLN
Specjalista ds. seo 6880 PLN
Starszy wychowawca 4800 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia referentów i inspektorów w administracji państwowej w 2018 roku

02.07.2019 Monika Czepiel
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku wzięło udział 1 814 osób pracujących na stanowisku referenta lub inspektora w administracji państwowej, z czego 72% stanowiły kobiety. 60% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 81% ma wykształcenie wyższe.
W 2018 roku mediana wynagrodzeń całkowitych inspektorów wyniosła 3 595 PLN brutto i była wyższa o 25% od mediany wynagrodzeń referentów (2 880 PLN).

Wynagrodzenia całkowite referentów
i inspektorów w administracji państwowej w 2018 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

referent

2 500

2 880

3 358

inspektor

3 050

3 595

4 258

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


W 2018 r. najwyższe wynagrodzenia otrzymywali referenci i inspektorzy pracujący na terenie województwa mazowieckiego. Największe różnice w zarobkach pomiędzy referentami a inspektorami wystąpiły w województwie wielkopolskim i pomorskim. W obu tych regionach inspektorzy zarabiali o 32% więcej od referentów.

Mediany wynagrodzeń całkowitych referentów
i inspektorów w wybranych województwach w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wynagrodzenia zarówno referentów jak i inspektorów zależą od poziomu stanowiska, przy czym w przypadku inspektorów widać większe zróżnicowanie zarobków. Największa dysproporcja wynagrodzeń pomiędzy referentami a inspektorami wystąpiła na poziomie starszego specjalisty. Starszy inspektor zarabiał o 900 PLN więcej od starszego referenta.

Mediany wynagrodzeń całkowitych referentów
i inspektorów na różnych poziomach zatrudnienia w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Mediany wynagrodzeń referentów i inspektorów, którzy dopiero rozpoczynają karierę zawodową, kształtowały się na zbliżonym poziomie. Z kolei największe różnice wystąpiły po przepracowaniu 11 lat. Zarobki inspektorów ze stażem pracy powyżej 11 lat były o 23% wyższe od pensji referentów z analogicznym stażem. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali referenci i inspektorzy ze stażem pracy powyżej 16 lat.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
referentów i inspektorów z różnym stażem w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do Zarobków na stanowiskach.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Monika Czepiel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".