Artykuły

Wynagrodzenia referentów i inspektorów w administracji państwowej w 2018 roku

02.07.2019 Monika Czepiel
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku wzięło udział 1 814 osób pracujących na stanowisku referenta lub inspektora w administracji państwowej, z czego 72% stanowiły kobiety. 60% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 81% ma wykształcenie wyższe.
W 2018 roku mediana wynagrodzeń całkowitych inspektorów wyniosła 3 595 PLN brutto i była wyższa o 25% od mediany wynagrodzeń referentów (2 880 PLN).

Wynagrodzenia całkowite referentów
i inspektorów w administracji państwowej w 2018 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

referent

2 500

2 880

3 358

inspektor

3 050

3 595

4 258

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


W 2018 r. najwyższe wynagrodzenia otrzymywali referenci i inspektorzy pracujący na terenie województwa mazowieckiego. Największe różnice w zarobkach pomiędzy referentami a inspektorami wystąpiły w województwie wielkopolskim i pomorskim. W obu tych regionach inspektorzy zarabiali o 32% więcej od referentów.

Mediany wynagrodzeń całkowitych referentów
i inspektorów w wybranych województwach w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wynagrodzenia zarówno referentów jak i inspektorów zależą od poziomu stanowiska, przy czym w przypadku inspektorów widać większe zróżnicowanie zarobków. Największa dysproporcja wynagrodzeń pomiędzy referentami a inspektorami wystąpiła na poziomie starszego specjalisty. Starszy inspektor zarabiał o 900 PLN więcej od starszego referenta.

Mediany wynagrodzeń całkowitych referentów
i inspektorów na różnych poziomach zatrudnienia w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Mediany wynagrodzeń referentów i inspektorów, którzy dopiero rozpoczynają karierę zawodową, kształtowały się na zbliżonym poziomie. Z kolei największe różnice wystąpiły po przepracowaniu 11 lat. Zarobki inspektorów ze stażem pracy powyżej 11 lat były o 23% wyższe od pensji referentów z analogicznym stażem. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali referenci i inspektorzy ze stażem pracy powyżej 16 lat.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
referentów i inspektorów z różnym stażem w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do Zarobków na stanowiskach.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Monika Czepiel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".