Stefa premium Krakowskie Forum Wynagrodzeń Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018

Co Pana/i zdaniem w największym stopniu wpływa na wysokość wynagrodzenia Polaków?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Dyrektor produkcji 12103 PLN
Elektronik 4324 PLN
Opiekun dziecka 2314 PLN
Nauczyciel stażysta 2489 PLN
Programista PHP 5495 PLN
Broker informacji 3572 PLN
Operator ładowarki 3389 PLN
Instruktor tańca 2967 PLN
Aktuariusz 8229 PLN
Operations Manager 10000 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - luty 2019

sektor przedsiębiorstw - 4 949 PLN
0.4% (m/m)    8% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - IV kw. (r/r) 104.9%

inflacja - luty 2019 (r/r) 1.2%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia programistów w 2015 roku

07.07.2015 Damian Pokrywka
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2015. Raport zawiera dane z 46 firm, a dotyczą one wynagrodzeń 8 090 pracowników, z czego 2 752 to programiści. Zaprezentowano w nim analizy dla 46 stanowisk.

Wszystkie przedstawione stawki są kwotami brutto wyrażonymi w PLN. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, zaprezentowane wartości to mediany.
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2015. Raport zawiera dane z 46 firm, a dotyczą one wynagrodzeń 8 090 pracowników, z czego 2 752 to programiści. Zaprezentowano w nim analizy dla 46 stanowisk.

Wszystkie przedstawione stawki są kwotami brutto wyrażonymi w PLN. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, zaprezentowane wartości to mediany.

Wynagrodzenia programistów różnych języków i technologii


Jak wynika z naszego raportu płacowego, najwyższe wynagrodzenia wśród programistów otrzymują specjaliści od aplikacji mobilnych. Mediana wynagrodzeń całkowitych starszych specjalistów to aż 9 800 PLN. Doświadczeni programiści tych technologii zarabiają 7 200 PLN, a młodsi 4 095 PLN. W dalszej części rankingu znalazły się: Java/JEE/J2EE, C/C++, bazy danych, .NET, serwisy i aplikacje internetowe, systemy klasy ERP oraz PHP.

Wynagrodzenia całkowite programistów różnych języków
z różnym doświadczeniem

Wykres

Źródło: raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2015Wynagrodzenia programistów na kontrakcie oraz umowie o pracę


Ze względu na charakter pracy informatyków, właśnie w branży IT szczególnie często występują inne formy zatrudnienia niż umowa o pracę. W prezentowanej grupie stanowisk, pracownicy na kontrakcie zarabiają około 10% więcej, niż pracownicy na umowie o pracę. Średnio w całej branży IT wskaźnik ten wynosi 14%. Inne ciekawe zjawisko powszechne w branży IT, to relacja wynagrodzeń stanowisk kierowniczych do stanowisk eksperckich. Okazuje się, że często kierownicy niższego szczebla czy koordynatorzy zarabiają mniej niż starsi specjaliści czy eksperci od danego języka programowania.

Wynagrodzenia całkowite wybranych pracowników
zatrudnionych na kontrakcie oraz na umowie o pracę

Wykres

Źródło: raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2015Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w dziale projektowo-programistycznym


Najwyższe wynagrodzenie w dziale projektowo-programistycznym otrzymuje dyrektor ds. produkcji oprogramowania. Mediana wynagrodzeń na tym stanowisku to 19 667 PLN. Wysokie pensje otrzymują również koordynatorzy zespołów programistów i projektantów. Mediany ich wynagrodzeń wynoszą odpowiednio 10 239 PLN oraz 8 828 PLN.

Wynagrodzenia całkowite na stanowiskach kierowniczych
w dziale projektowo-programistycznym

Wykres

Źródło: raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2015O raporcie


Analizy przeprowadzono w oparciu o metodologię Sedlak & Sedlak. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle.

Informacje zawarte w raporcie Analizy ogólne prezentujące dane dla szczebli i poziomów stanowisk, z uwzględnieniem rodzaju współpracy (umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt)*:
• wynagrodzenia podstawowe, całkowite, zmienne,
• wynagrodzenia w różnych województwach,
• wynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych,
• wynagrodzenia w firmach o różnej wielkości zatrudnienia,
• wynagrodzenia w firmach o różnej wielkości przychodu,
• wynagrodzenia w firmach o różnym profilu działalności,
• świadczenia pozapłacowe przysługujące pracownikom na poszczególnych poziomach stanowisk,
• wysokość i termin planowanych podwyżek,
• wysokość zrealizowanych podwyżek.

Analizy szczegółowe prezentujące dane dla 64 stanowisk*:
• opis stanowiska,
• wynagrodzenia podstawowe, całkowite i zmienne,
• wynagrodzenia w różnych województwach,
• wynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych,
• wynagrodzenia w firmach o różnej wielkości zatrudnienia,
• wynagrodzenia w firmach o różnej wielkości przychodu,
• wynagrodzenia w firmach o różnym profilu działalności,
• wykres prezentujący przyznawane świadczenia pozapłacowe.

*szczegółowy zakres analiz zależy od próby statystycznej

Damian Pokrywka

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]