Artykuły

Wynagrodzenia pracowników szeregowych w 2018 roku

12.02.2019 Jagoda Jurczak
W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 26 295 pracowników szeregowych, z czego 56% stanowili mężczyźni. Mediana miesięcznych płac tej grupy wyniosła 3 205 PLN, co daje kwotę niższą o prawie 1 300 PLN od mediany OBW.
Połowa badanych zarabiała w przedziale od 2 646 PLN do 4 066 PLN. 10% ankietowanych zarabiało co najmniej 5 162 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
pracowników szeregowych w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Zarobki kobiet zatrudnionych jako pracownicy szeregowi były niższe o ponad 500 PLN od płac otrzymywanych przez mężczyzn. A 25% najwyżej wynagradzanych mężczyzn zarabiało ponad 700 PLN więcej od najwyżej zarabiających kobiet na tym szczeblu organizacji.

Wynagrodzenia całkowite
kobiet i mężczyzn zatrudnionych jako pracownicy szeregowi w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najwięcej pracownicy szeregowi mogli zarobić w województwie mazowieckim (3 500 PLN brutto miesięcznie). W pozostałych województwach mediana zarobków była niższa średnio o 358 PLN. Najniższe płace pracownicy szeregowi otrzymywali w województwie podlaskim – 2 910 PLN miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
pracowników szeregowych w różnych województwach w 2018 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy szeregowi z najdłuższym stażem pracy (powyżej 11 lat). Różnica pomiędzy płacami pracowników z najdłuższym stażem a dopiero rozpoczynającymi karierę (poniżej 1 roku) wyniosła 481 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników szeregowych
z różnym stażem w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Pracownicy szeregowi mogli zarobić więcej w firmach o przewadze kapitału zagranicznego. Mediana ich płac wynosiła 3 583 PLN. Pracownicy zatrudnieni w polskich firmach zarabiali o prawie 500 PLN mniej.

Mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników szeregowych
na wybranych stanowiskach w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Poniższa tabela prezentuje zarobki pracowników szeregowych na wybranych stanowiskach. Po więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach zapraszamy do Zarobków na Stanowiskach.

Wynagrodzenia całkowite pracowników szeregowych
na wybranych stanowiskach w 2018 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

sprzedawca

1 007

2 300

2 600

3 062

kasjer

301

2 273

2 600

3 000

sekretarka

313

2 400

2 775

3 380

pracownik administracyjny

858

2 400

2 780

3 478

recepcjonista

343

2 400

2 919

3 472

pracownik produkcji

399

2 640

3 062

3 600

doradca klienta indywidualnego

505

2 600

3 200

3 800

magazynier

1 507

2 775

3 205

3 700

operator maszyn i urządzeń produkcyjnych

550

2 800

3 300

3 973

księgowy

605

2 650

3 349

4 050

operator wózka widłowego

331

2 919

3 349

3 800

inspektor (administracja państwowa)

375

3 000

3 450

4 035

monter instalacji elektrycznych

334

2 919

3 500

4 243

operator CNC

485

3 062

3 600

4 224

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Pracownicy szeregowi z firm będących własnością państwową i zatrudniających do 9 osób otrzymywali najniższe zarobki, których wysokość to 2 560 PLN. Lepiej powodziło się pracownikom zatrudnionym w firmach prywatnych, w organizacjach zatrudniających od 250 PLN do 999 osób. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 3 493 PLN, czyli prawie 1 000 PLN więcej.

Wynagrodzenia całkowite pracowników szeregowych
w firmach różnego typu i o różnej wielkości w 2018 roku (brutto w PLN)

typ firmy

wielkość firmy

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

własność państwowa

 1–9

81

2 201

2 560

3 300

 10–49

440

2 400

2 800

3 500

 50–249

787

2 500

3 060

3 890

 250–999

736

2 631

3 139

3 932

 1000 i więcej

1 885

2 720

3 349

4 300

prywatna

 1–9

3 835

2 359

2 875

3 668

 10–49

4 918

2 500

3 100

3 924

 50–249

4 884

2 775

3 349

4 200

 250–999

3 473

2 840

3 493

4 230

 1000 i więcej

4 413

2 800

3 400

4 269

własność jednostek samorządu terytorialnego

 1–9

75

2 300

2 800

3 280

 10–49

614

2 488

2 850

3 493

 50–249

867

2 600

3 100

3 736

 

 250–999

158

2 800

3 384

4 200

 

 1000 i więcej

298

2 856

3 406

4 200

organizacja pozarządowa

 

 1–9

46

2 310

3 056

3 900

 10–49

118

2 500

2 850

3 400

 50–249

170

2 600

3 048

3 827

 250–999

158

2 800

3 384

4 200

 1000 i więcej

298

2 856

3 406

4 200

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do Zarobków na stanowiskach.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".