Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Account Director 12598 PLN
Event Specialist 4236 PLN
Detektyw 4506 PLN
Analityk biznesowy 7148 PLN
Windykator terenowy 4396 PLN
Metrolog 3856 PLN
Trendsetter 3349 PLN
Florystka 2198 PLN
Woźny 2179 PLN
Rehabilitant 2504 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - czerwiec 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 104 PLN
0.9% (m/m)    5.3% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - czerwiec 2019 (r/r) 2.6%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia pracowników szeregowych w 2018 roku

12.02.2019 Jagoda Zygiert
W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 26 295 pracowników szeregowych, z czego 56% stanowili mężczyźni. Mediana miesięcznych płac tej grupy wyniosła 3 205 PLN, co daje kwotę niższą o prawie 1 300 PLN od mediany OBW.
Połowa badanych zarabiała w przedziale od 2 646 PLN do 4 066 PLN. 10% ankietowanych zarabiało co najmniej 5 162 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
pracowników szeregowych w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Zarobki kobiet zatrudnionych jako pracownicy szeregowi były niższe o ponad 500 PLN od płac otrzymywanych przez mężczyzn. A 25% najwyżej wynagradzanych mężczyzn zarabiało ponad 700 PLN więcej od najwyżej zarabiających kobiet na tym szczeblu organizacji.

Wynagrodzenia całkowite
kobiet i mężczyzn zatrudnionych jako pracownicy szeregowi w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najwięcej pracownicy szeregowi mogli zarobić w województwie mazowieckim (3 500 PLN brutto miesięcznie). W pozostałych województwach mediana zarobków była niższa średnio o 358 PLN. Najniższe płace pracownicy szeregowi otrzymywali w województwie podlaskim – 2 910 PLN miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
pracowników szeregowych w różnych województwach w 2018 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy szeregowi z najdłuższym stażem pracy (powyżej 11 lat). Różnica pomiędzy płacami pracowników z najdłuższym stażem a dopiero rozpoczynającymi karierę (poniżej 1 roku) wyniosła 481 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników szeregowych
z różnym stażem w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Pracownicy szeregowi mogli zarobić więcej w firmach o przewadze kapitału zagranicznego. Mediana ich płac wynosiła 3 583 PLN. Pracownicy zatrudnieni w polskich firmach zarabiali o prawie 500 PLN mniej.

Mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników szeregowych
na wybranych stanowiskach w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Poniższa tabela prezentuje zarobki pracowników szeregowych na wybranych stanowiskach. Po więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach zapraszamy do Zarobków na Stanowiskach.

Wynagrodzenia całkowite pracowników szeregowych
na wybranych stanowiskach w 2018 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

sprzedawca

1 007

2 300

2 600

3 062

kasjer

301

2 273

2 600

3 000

sekretarka

313

2 400

2 775

3 380

pracownik administracyjny

858

2 400

2 780

3 478

recepcjonista

343

2 400

2 919

3 472

pracownik produkcji

399

2 640

3 062

3 600

doradca klienta indywidualnego

505

2 600

3 200

3 800

magazynier

1 507

2 775

3 205

3 700

operator maszyn i urządzeń produkcyjnych

550

2 800

3 300

3 973

księgowy

605

2 650

3 349

4 050

operator wózka widłowego

331

2 919

3 349

3 800

inspektor (administracja państwowa)

375

3 000

3 450

4 035

monter instalacji elektrycznych

334

2 919

3 500

4 243

operator CNC

485

3 062

3 600

4 224

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Pracownicy szeregowi z firm będących własnością państwową i zatrudniających do 9 osób otrzymywali najniższe zarobki, których wysokość to 2 560 PLN. Lepiej powodziło się pracownikom zatrudnionym w firmach prywatnych, w organizacjach zatrudniających od 250 PLN do 999 osób. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 3 493 PLN, czyli prawie 1 000 PLN więcej.

Wynagrodzenia całkowite pracowników szeregowych
w firmach różnego typu i o różnej wielkości w 2018 roku (brutto w PLN)

typ firmy

wielkość firmy

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

własność państwowa

 1–9

81

2 201

2 560

3 300

 10–49

440

2 400

2 800

3 500

 50–249

787

2 500

3 060

3 890

 250–999

736

2 631

3 139

3 932

 1000 i więcej

1 885

2 720

3 349

4 300

prywatna

 1–9

3 835

2 359

2 875

3 668

 10–49

4 918

2 500

3 100

3 924

 50–249

4 884

2 775

3 349

4 200

 250–999

3 473

2 840

3 493

4 230

 1000 i więcej

4 413

2 800

3 400

4 269

własność jednostek samorządu terytorialnego

 1–9

75

2 300

2 800

3 280

 10–49

614

2 488

2 850

3 493

 50–249

867

2 600

3 100

3 736

 

 250–999

158

2 800

3 384

4 200

 

 1000 i więcej

298

2 856

3 406

4 200

organizacja pozarządowa

 

 1–9

46

2 310

3 056

3 900

 10–49

118

2 500

2 850

3 400

 50–249

170

2 600

3 048

3 827

 250–999

158

2 800

3 384

4 200

 1000 i więcej

298

2 856

3 406

4 200

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do Zarobków na stanowiskach.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Jagoda Zygiert

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]