Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Elektroenergetyk 7100 PLN
Mechanik ciągników 5500 PLN
Główna księgowa 10000 PLN
Psycholog 5110 PLN
Aplikant 5320 PLN
Financial Controller 12840 PLN
Serwisant maszyn 7440 PLN
Kreślarz cad 5980 PLN
Dealer bankowy 10870 PLN
Zwrotnicowy 5350 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia pracowników szeregowych
w 2015 roku

16.02.2016 Jagoda Jurczak
W 2015 roku mediana miesięcznych wynagrodzeń pracowników szeregowych wynosiła 2 550 PLN brutto. Co czwarty pracownik z tej grupy zarabiał 3 400 PLN i więcej, natomiast 25% pracowników otrzymywało 2 043 PLN brutto i mniej.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

W 2015 roku mediana miesięcznych wynagrodzeń pracowników szeregowych wynosiła 2 550 PLN brutto. Co czwarty pracownik z tej grupy zarabiał 3 400 PLN i więcej, natomiast 25% pracowników otrzymywało 2 043 PLN brutto i mniej.

Wynagrodzenia całkowite
pracowników szeregowych w 2015 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNajwyższe miesięczne zarobki spośród pracowników szeregowych otrzymywali farmaceuci, mediana ich wynagrodzeń wyniosła 3 902 PLN brutto. Nieco niższe pensje dostawali asystenci ds. sprzedaży z medianą wynoszącą 2 500 PLN. Najniższe zarobki zadeklarowali natomiast pracownicy ochrony, mediana ich zarobków wyniosła 1 842 PLN brutto. Mediana wynagrodzeń sprzedawców była o niecałe 200 PLN wyższa i wynosiła 2 000 PLN brutto. Bardziej szczegółowe informacje na temat wynagrodzeń na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite
pracowników szeregowych na poszczególnych stanowiskach w 2015 roku

stanowisko

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

farmaceuta

120

3 000

3 902

4 709

asystent ds. sprzedaży

170

2 010

2 500

3 460

kierowca - dostawca

302

2 000

2 400

3 000

pracownik produkcji

689

1 944

2 300

2 900

fizjoterapeuta

237

1 900

2 200

2 660

sprzedawca/kasjer

1 705

1 771

2 000

2 300

pracownik ochrony

176

1 750

1 842

2 210

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuW ubiegłym roku najwyższe przeciętne wynagrodzenie miesięcznie otrzymywali pracownicy szeregowi w województwie mazowieckim, mediana ich zarobków wynosiła 2 847 PLN. Nieco niższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy szeregowi w województwie dolnośląskim - przeciętnie 2 700 PLN. Porównywalne zarobki – przeciętnie 2 600 PLN – otrzymywali pracownicy z województwa małopolskiego, śląskiego oraz wielkopolskiego. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy w województwie podkarpackim oraz lubelskim, mediany ich płac wyniosły odpowiednio 2 310 PLN oraz 2 350 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
pracowników szeregowych w województwach w 2015 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNajwyższe miesięczne wynagrodzenia otrzymywali pracownicy w branży IT. Mediana ich płac wyniosła 3 400 PLN brutto. Nieco mniej zarabiali pracownicy szeregowi w handlu i ubezpieczeniach, mediana ich wynagrodzeń wynosiła odpowiednio 2 271 PLN oraz 2 560 PLN. Natomiast mediana zarobków pracowników zatrudnionych w budownictwie oraz usługach dla ludności była w stosunku do branży IT niższa od 900 do 1 200 PLN i wynosiła odpowiednio 2 500 PLN i 2 200 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
pracowników szeregowych w podziale na branże w 2015 roku

branże

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

technologie informatyczne (IT)

1 714

2 500

3 400

4 650

bankowość

1 446

2 250

3 000

4 000

handel

5 203

1 900

2 271

3 000

ubezpieczenia

356

2 040

2 560

3 300

budownictwo

2 385

2 000

2 500

3 300

usługi dla ludności

3 534

1 850

2 200

2 800

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuW ubiegłym roku najwięcej zarabiali pracownicy szeregowi z najdłuższym stażem pracy, mediana zarobków osób o przynajmniej 16-letnim stażu wynosiła 2 800 PLN. Najniżej wynagradzani byli pracownicy w początkowym etapie kariery, pracujący rok bądź też krócej, mediana ich zarobków wynosiła 2 300 PLN brutto. Różnice nie są jednak duże, rozpiętość zarobków między tymi grupami wynosi jedynie 500 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
pracowników szeregowych w podziale na staż pracy w latach w 2015 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuJagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".