Artykuły

Wynagrodzenia pracowników szeregowych
w 2015 roku

16.02.2016 Jagoda Jurczak
W 2015 roku mediana miesięcznych wynagrodzeń pracowników szeregowych wynosiła 2 550 PLN brutto. Co czwarty pracownik z tej grupy zarabiał 3 400 PLN i więcej, natomiast 25% pracowników otrzymywało 2 043 PLN brutto i mniej.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

W 2015 roku mediana miesięcznych wynagrodzeń pracowników szeregowych wynosiła 2 550 PLN brutto. Co czwarty pracownik z tej grupy zarabiał 3 400 PLN i więcej, natomiast 25% pracowników otrzymywało 2 043 PLN brutto i mniej.

Wynagrodzenia całkowite
pracowników szeregowych w 2015 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNajwyższe miesięczne zarobki spośród pracowników szeregowych otrzymywali farmaceuci, mediana ich wynagrodzeń wyniosła 3 902 PLN brutto. Nieco niższe pensje dostawali asystenci ds. sprzedaży z medianą wynoszącą 2 500 PLN. Najniższe zarobki zadeklarowali natomiast pracownicy ochrony, mediana ich zarobków wyniosła 1 842 PLN brutto. Mediana wynagrodzeń sprzedawców była o niecałe 200 PLN wyższa i wynosiła 2 000 PLN brutto. Bardziej szczegółowe informacje na temat wynagrodzeń na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite
pracowników szeregowych na poszczególnych stanowiskach w 2015 roku

stanowisko

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

farmaceuta

120

3 000

3 902

4 709

asystent ds. sprzedaży

170

2 010

2 500

3 460

kierowca - dostawca

302

2 000

2 400

3 000

pracownik produkcji

689

1 944

2 300

2 900

fizjoterapeuta

237

1 900

2 200

2 660

sprzedawca/kasjer

1 705

1 771

2 000

2 300

pracownik ochrony

176

1 750

1 842

2 210

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuW ubiegłym roku najwyższe przeciętne wynagrodzenie miesięcznie otrzymywali pracownicy szeregowi w województwie mazowieckim, mediana ich zarobków wynosiła 2 847 PLN. Nieco niższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy szeregowi w województwie dolnośląskim - przeciętnie 2 700 PLN. Porównywalne zarobki – przeciętnie 2 600 PLN – otrzymywali pracownicy z województwa małopolskiego, śląskiego oraz wielkopolskiego. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy w województwie podkarpackim oraz lubelskim, mediany ich płac wyniosły odpowiednio 2 310 PLN oraz 2 350 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
pracowników szeregowych w województwach w 2015 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNajwyższe miesięczne wynagrodzenia otrzymywali pracownicy w branży IT. Mediana ich płac wyniosła 3 400 PLN brutto. Nieco mniej zarabiali pracownicy szeregowi w handlu i ubezpieczeniach, mediana ich wynagrodzeń wynosiła odpowiednio 2 271 PLN oraz 2 560 PLN. Natomiast mediana zarobków pracowników zatrudnionych w budownictwie oraz usługach dla ludności była w stosunku do branży IT niższa od 900 do 1 200 PLN i wynosiła odpowiednio 2 500 PLN i 2 200 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
pracowników szeregowych w podziale na branże w 2015 roku

branże

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

technologie informatyczne (IT)

1 714

2 500

3 400

4 650

bankowość

1 446

2 250

3 000

4 000

handel

5 203

1 900

2 271

3 000

ubezpieczenia

356

2 040

2 560

3 300

budownictwo

2 385

2 000

2 500

3 300

usługi dla ludności

3 534

1 850

2 200

2 800

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuW ubiegłym roku najwięcej zarabiali pracownicy szeregowi z najdłuższym stażem pracy, mediana zarobków osób o przynajmniej 16-letnim stażu wynosiła 2 800 PLN. Najniżej wynagradzani byli pracownicy w początkowym etapie kariery, pracujący rok bądź też krócej, mediana ich zarobków wynosiła 2 300 PLN brutto. Różnice nie są jednak duże, rozpiętość zarobków między tymi grupami wynosi jedynie 500 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
pracowników szeregowych w podziale na staż pracy w latach w 2015 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuJagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".