Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarz 3820 PLN
Kierownik projektu 6810 PLN
Project Manager 8780 PLN
Koordynator projektu 5150 PLN
Dyrektor finansowy 19240 PLN
Webdeveloper 5490 PLN
Rzeczoznawca 6800 PLN
Szef kuchni 5440 PLN
Inżynier sieci IT 11410 PLN
Nanotechnolog 4810 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia pracowników szeregowych w 2013 roku

18.02.2014 Krzysztof Domagała
W 2013 roku mediana wynagrodzenia całkowitego brutto osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych wyniosła 2 600 PLN. Najwięcej zarabiali pracownicy branży technologii informatycznych - 3 500 PLN, natomiast najniższe płace otrzymywali zatrudnieni w handlu (2 150 PLN). Wynagrodzenia połowy pracowników szeregowych w największych przedsiębiorstwach mieściły się w przedziale od 2 200 PLN do 3 900 PLN. W największych polskich miastach mediana wynagrodzeń wyniosła 3 100 PLN. Spośród przykładowych stanowisk przedstawionych w artykule najwyższe wynagrodzenia otrzymywali doradcy finansowi – 3 400 PLN, najniższe natomiast sprzedawcy i kasjerzy - 1 850 PLN. Artykuł zawiera 4 wykresy i 2 tabele.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Płace pracowników szeregowych


W 2013 roku połowa pracowników szeregowych zarabiała od 2 000 PLN do 3 500 PLN. Mediana ukształtowała się na poziomie 2 600 PLN. Specjaliści otrzymywali o 60% wyższe wynagrodzenia od pracowników szeregowych.

Wynagrodzenia całkowite brutto na różnych
szczeblach zatrudnienia w 2013 roku (w PLN)

szczebel zatrudnienia

25% osób zarabia poniżej

mediana

25% osób   zarabia powyżej

pracownik szeregowy

2 000

2 600

3 500

specjalista

3 000

4 200

6 200

kierownik

4 200

6 200

9 800

dyrektor/zarząd

7 500

12 500

21 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia pracowników szeregowych w różnych branżach


Wśród osób zatrudnionych na najniższym szczeblu zatrudniania, najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące w branży technologii informatycznych (3 500 PLN), bankowości (3 150 PLN) oraz w przemyśle ciężkim (3 000 PLN). Najniżej opłacaną branżą w 2013 roku był handel i rolnictwo. Zatrudnieni w tym sektorze zarabiali kolejno: 2 150 PLN i 2 200 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto pracowników
szeregowych w różnych branżach w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWielkość firmy ma znaczenie


Zarobki pracowników szeregowych w mikroprzedsiębiorstwach, zatrudniających do 9 osób, wyniosły 2 100 PLN. Wielkie przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 1 000 pracowników, płaciły na poziomie 2 900 PLN. W tak dużych firmach 25% pracowników szeregowych zarabiało ponad 3 900 PLN. Więcej informacji o zarobkach na wybranych stanowiskach w firmach różnej wielkości zatrudnienia znajdą Państwo w w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite brutto pracowników szeregowych
w firmach o różnej wielkości zatrudnienia w 2013 roku (w PLN)

wielkość firmy

25% zarabiał poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

mikro przedsiębiorstwo (1-9)

1 680

2 100

2 816

małe przedsiębiorstwo (10-49)

1 800

2 360

3 150

średnie przedsiębiorstwo (50-249)

2 000

2 600

3 500

duże przedsiębiorstwo (250-999)

2 200

2 800

3 650

wielkie przedsiębiorstwo (1 000 i więcej)

2 200

2 900

3 900

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuZarobki w miastach różnej wielkości


W miastach do 100 tys. mieszkańców, pracownicy szeregowi otrzymywali wynagrodzenie na poziomie 2 400 PLN. W Warszawie (powyżej 1 mln mieszkańców) płace osób pracujących na najniższym szczeblu zatrudnienia były o 700 PLN wyższe.

Wynagrodzenia całkowite brutto pracowników szeregowych
w miastach różnej wielkości w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia osób o różnym stażu pracy


Wraz ze stażem pracy wynagrodzenie pracowników szeregowych nieznacznie rosło. Osoby najmłodsze stażem, mające 1 rok lub mniej doświadczenia zawodowego, zarabiały 2 222 PLN. Płace osób ze stażem pracy od 2 do 3 lat wynosiły 2 500 PLN. Zatrudnieni posiadający doświadczenie powyżej 16 lat otrzymywali 2 700 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto pracowników
szeregowych o różnym stażu pracy w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuZarobki na wybranych stanowiskach


Wśród pracowników szeregowych, najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące na stanowisku doradcy finansowego. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń wynosiła w 2013 roku 3 400 PLN. Monterzy instalacji elektrycznych i elektromonterzy zarabiali o 400 PLN mniej. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali kasjerzy i sprzedawcy. Ich płace ukształtowały się na poziomie 1 850 PLN. Więcej informacji o zarobkach na wybranych stanowiskach znajdą Państwo w w aplikacji Moja Płaca.

Wykres 4. Wynagrodzenia całkowite brutto pracowników
szeregowych na wybranych stanowiskach w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie połowy osób jest niższe, a drugiej połowy wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Krzysztof Domagała
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".