Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia pracowników szeregowych w 2013 roku

18.02.2014 Krzysztof Domagała
W 2013 roku mediana wynagrodzenia całkowitego brutto osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych wyniosła 2 600 PLN. Najwięcej zarabiali pracownicy branży technologii informatycznych - 3 500 PLN, natomiast najniższe płace otrzymywali zatrudnieni w handlu (2 150 PLN). Wynagrodzenia połowy pracowników szeregowych w największych przedsiębiorstwach mieściły się w przedziale od 2 200 PLN do 3 900 PLN. W największych polskich miastach mediana wynagrodzeń wyniosła 3 100 PLN. Spośród przykładowych stanowisk przedstawionych w artykule najwyższe wynagrodzenia otrzymywali doradcy finansowi – 3 400 PLN, najniższe natomiast sprzedawcy i kasjerzy - 1 850 PLN. Artykuł zawiera 4 wykresy i 2 tabele.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Płace pracowników szeregowych


W 2013 roku połowa pracowników szeregowych zarabiała od 2 000 PLN do 3 500 PLN. Mediana ukształtowała się na poziomie 2 600 PLN. Specjaliści otrzymywali o 60% wyższe wynagrodzenia od pracowników szeregowych.

Wynagrodzenia całkowite brutto na różnych
szczeblach zatrudnienia w 2013 roku (w PLN)

szczebel zatrudnienia

25% osób zarabia poniżej

mediana

25% osób   zarabia powyżej

pracownik szeregowy

2 000

2 600

3 500

specjalista

3 000

4 200

6 200

kierownik

4 200

6 200

9 800

dyrektor/zarząd

7 500

12 500

21 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia pracowników szeregowych w różnych branżach


Wśród osób zatrudnionych na najniższym szczeblu zatrudniania, najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące w branży technologii informatycznych (3 500 PLN), bankowości (3 150 PLN) oraz w przemyśle ciężkim (3 000 PLN). Najniżej opłacaną branżą w 2013 roku był handel i rolnictwo. Zatrudnieni w tym sektorze zarabiali kolejno: 2 150 PLN i 2 200 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto pracowników
szeregowych w różnych branżach w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWielkość firmy ma znaczenie


Zarobki pracowników szeregowych w mikroprzedsiębiorstwach, zatrudniających do 9 osób, wyniosły 2 100 PLN. Wielkie przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 1 000 pracowników, płaciły na poziomie 2 900 PLN. W tak dużych firmach 25% pracowników szeregowych zarabiało ponad 3 900 PLN. Więcej informacji o zarobkach na wybranych stanowiskach w firmach różnej wielkości zatrudnienia znajdą Państwo w w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite brutto pracowników szeregowych
w firmach o różnej wielkości zatrudnienia w 2013 roku (w PLN)

wielkość firmy

25% zarabiał poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

mikro przedsiębiorstwo (1-9)

1 680

2 100

2 816

małe przedsiębiorstwo (10-49)

1 800

2 360

3 150

średnie przedsiębiorstwo (50-249)

2 000

2 600

3 500

duże przedsiębiorstwo (250-999)

2 200

2 800

3 650

wielkie przedsiębiorstwo (1 000 i więcej)

2 200

2 900

3 900

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuZarobki w miastach różnej wielkości


W miastach do 100 tys. mieszkańców, pracownicy szeregowi otrzymywali wynagrodzenie na poziomie 2 400 PLN. W Warszawie (powyżej 1 mln mieszkańców) płace osób pracujących na najniższym szczeblu zatrudnienia były o 700 PLN wyższe.

Wynagrodzenia całkowite brutto pracowników szeregowych
w miastach różnej wielkości w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia osób o różnym stażu pracy


Wraz ze stażem pracy wynagrodzenie pracowników szeregowych nieznacznie rosło. Osoby najmłodsze stażem, mające 1 rok lub mniej doświadczenia zawodowego, zarabiały 2 222 PLN. Płace osób ze stażem pracy od 2 do 3 lat wynosiły 2 500 PLN. Zatrudnieni posiadający doświadczenie powyżej 16 lat otrzymywali 2 700 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto pracowników
szeregowych o różnym stażu pracy w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuZarobki na wybranych stanowiskach


Wśród pracowników szeregowych, najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące na stanowisku doradcy finansowego. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń wynosiła w 2013 roku 3 400 PLN. Monterzy instalacji elektrycznych i elektromonterzy zarabiali o 400 PLN mniej. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali kasjerzy i sprzedawcy. Ich płace ukształtowały się na poziomie 1 850 PLN. Więcej informacji o zarobkach na wybranych stanowiskach znajdą Państwo w w aplikacji Moja Płaca.

Wykres 4. Wynagrodzenia całkowite brutto pracowników
szeregowych na wybranych stanowiskach w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie połowy osób jest niższe, a drugiej połowy wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Krzysztof Domagała
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".