Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista ds. BHP 5030 PLN
Project Manager 8400 PLN
Analityk do spraw IT 7700 PLN
Blacharz samochodowy 5010 PLN
Suwnicowy 4000 PLN
Spiker radiowy 3490 PLN
Agile coach 10700 PLN
Walcownik 4130 PLN
Analityk Big Data 7820 PLN
Analityk Big Data 9740 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia pracowników HR w 2019 roku

30.09.2019 Paweł Rusocki
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń do sierpnia 2019 roku uczestniczyło 5 741 pracowników zatrudnionych na stanowiskach HR. Najliczniejszą grupę stanowili specjaliści ds. personalnych (18%) oraz specjaliści ds. kadr i płac (34%). W przypadku 11 na 13 omawianych stanowisk większość pracowników stanowiły kobiety.
Mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w działach HR wahała się od 3 200 PLN wśród doradców zawodowych do 15 745 PLN w przypadku dyrektorów ds. personalnych. Na większości stanowisk miesięczne wynagrodzenie nie przekraczało 5 000 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych na wybranych stanowiskach HR* w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

*próba min 50 osób
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuW przypadku większości stanowisk mężczyźni zarabiali więcej. Różnice wahały się od 182 PLN w przypadku specjalistów ds. rekrutacji, do 4 200 PLN na stanowisku dyrektora ds. personalnych. W przypadku czterech stanowisk wynagrodzenia mężczyzn były wyższe o ponad 1 000 PLN. Płace kobiet były wyższe jedynie na stanowisku koordynatora ds. personalnych.

Mediana wynagrodzeń całkowitych kobiet i mężczyzn zatrudnionych na wybranych* stanowiskach HR w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

*próba min 100 osób
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuZ uwagi na liczebność próby poniżej porównano wynagrodzenia w województwach małopolskim, mazowieckim i śląskim. Niezależnie od stanowiska najwyższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w województwie mazowieckim. Pod względem wysokości wynagrodzeń w przypadku czterech stanowisk województwo małopolskie znalazło się na drugim miejscu., Różnice w wynagrodzeniach między województwami wahały się od 1 100 do 1 782 PLN.

Mediany wynagrodzeń pracowników HR w województwach małopolskim, mazowieckim i śląskim w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

* próba min 30 osób na stanowisku w danym województwie
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuWyższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Największe różnice występowały wśród dyrektorów lub kierownikówa, gdzie różnice wyniosły nawet 8 500 PLN (74%).

Mediana wynagrodzeń całkowitych pracowników HR* w firmach o różnym kapitale w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

*próba min 100 osób
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuWśród pracowników HR z maksymalnie 5 letnim stażem najniższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac. Najwyższe wynagrodzenia stwierdzono wśród HR biznes partnerów i specjalistów ds. personalnych. W przypadku pracowników, których doświadczenie zawodowe wynosi od 6 do 10 lat najwyższe pensje otrzymywali HR Biznes Partnerzy. W przypadku pozostałych stanowisk dolny kwartyl wynagrodzeń nie przekraczał 4 000 PLN, górny natomiast w większości stanowisk przekraczał 6 000 PLN. Wśród pracowników z najdłuższym stażem pracy (11-15 lat) najwyższe pensje zanotowano wśród HR Biznes Partnerów.

Przedziały wynagrodzeń pracowników HR 
z różnym stażem zawodowym w 2019 roku (brutto w PLN)

stanowisko

 

1-5 lat

6-10 lat

11-15 lat

HR Biznes Partner

dolny kwartyl

górny kwartyl

3 275 PLN

7 320 PLN

6 769 PLN

10 200 PLN

7 000 PLN

11 000 PLN

Specjalista ds. kadr i płac

dolny kwartyl

górny kwartyl

2 500 PLN

4 927 PLN

3 257 PLN

4 964 PLN

3 607 PLN

5 453 PLN

Specjalista ds. personalnych

dolny kwartyl

górny kwartyl

3 200 PLN

6 000 PLN

4 000 PLN

6 800 PLN

4 497 PLN

6 400 PLN

Specjalista ds. szkoleń

dolny kwartyl

górny kwartyl

3 457 PLN

5 728 PLN

3 200 PLN

6 400 PLN

4 066 PLN

6 400 PLN

 

*branże reprezentowane przez co najmniej 100 osób
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuWyższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału zagranicznego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.

Paweł Rusocki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".