Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista BHP 5030 PLN
Energetyk 5770 PLN
Inżynier serwisu 6240 PLN
Graphic designer 4510 PLN
Nauczyciel historii 3830 PLN
Psycholog kliniczny 5040 PLN
Programista C/C++ 6210 PLN
Legislator 8390 PLN
Technik mechanik 5140 PLN
Pomocnik mechanika 3220 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia pracowników HR w 2019 roku

30.09.2019 Paweł Rusocki
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń do sierpnia 2019 roku uczestniczyło 5 741 pracowników zatrudnionych na stanowiskach HR. Najliczniejszą grupę stanowili specjaliści ds. personalnych (18%) oraz specjaliści ds. kadr i płac (34%). W przypadku 11 na 13 omawianych stanowisk większość pracowników stanowiły kobiety.
Mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w działach HR wahała się od 3 200 PLN wśród doradców zawodowych do 15 745 PLN w przypadku dyrektorów ds. personalnych. Na większości stanowisk miesięczne wynagrodzenie nie przekraczało 5 000 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych na wybranych stanowiskach HR* w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

*próba min 50 osób
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuW przypadku większości stanowisk mężczyźni zarabiali więcej. Różnice wahały się od 182 PLN w przypadku specjalistów ds. rekrutacji, do 4 200 PLN na stanowisku dyrektora ds. personalnych. W przypadku czterech stanowisk wynagrodzenia mężczyzn były wyższe o ponad 1 000 PLN. Płace kobiet były wyższe jedynie na stanowisku koordynatora ds. personalnych.

Mediana wynagrodzeń całkowitych kobiet i mężczyzn zatrudnionych na wybranych* stanowiskach HR w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

*próba min 100 osób
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuZ uwagi na liczebność próby poniżej porównano wynagrodzenia w województwach małopolskim, mazowieckim i śląskim. Niezależnie od stanowiska najwyższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w województwie mazowieckim. Pod względem wysokości wynagrodzeń w przypadku czterech stanowisk województwo małopolskie znalazło się na drugim miejscu., Różnice w wynagrodzeniach między województwami wahały się od 1 100 do 1 782 PLN.

Mediany wynagrodzeń pracowników HR w województwach małopolskim, mazowieckim i śląskim w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

* próba min 30 osób na stanowisku w danym województwie
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuWyższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Największe różnice występowały wśród dyrektorów lub kierownikówa, gdzie różnice wyniosły nawet 8 500 PLN (74%).

Mediana wynagrodzeń całkowitych pracowników HR* w firmach o różnym kapitale w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

*próba min 100 osób
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuWśród pracowników HR z maksymalnie 5 letnim stażem najniższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac. Najwyższe wynagrodzenia stwierdzono wśród HR biznes partnerów i specjalistów ds. personalnych. W przypadku pracowników, których doświadczenie zawodowe wynosi od 6 do 10 lat najwyższe pensje otrzymywali HR Biznes Partnerzy. W przypadku pozostałych stanowisk dolny kwartyl wynagrodzeń nie przekraczał 4 000 PLN, górny natomiast w większości stanowisk przekraczał 6 000 PLN. Wśród pracowników z najdłuższym stażem pracy (11-15 lat) najwyższe pensje zanotowano wśród HR Biznes Partnerów.

Przedziały wynagrodzeń pracowników HR 
z różnym stażem zawodowym w 2019 roku (brutto w PLN)

stanowisko

 

1-5 lat

6-10 lat

11-15 lat

HR Biznes Partner

dolny kwartyl

górny kwartyl

3 275 PLN

7 320 PLN

6 769 PLN

10 200 PLN

7 000 PLN

11 000 PLN

Specjalista ds. kadr i płac

dolny kwartyl

górny kwartyl

2 500 PLN

4 927 PLN

3 257 PLN

4 964 PLN

3 607 PLN

5 453 PLN

Specjalista ds. personalnych

dolny kwartyl

górny kwartyl

3 200 PLN

6 000 PLN

4 000 PLN

6 800 PLN

4 497 PLN

6 400 PLN

Specjalista ds. szkoleń

dolny kwartyl

górny kwartyl

3 457 PLN

5 728 PLN

3 200 PLN

6 400 PLN

4 066 PLN

6 400 PLN

 

*branże reprezentowane przez co najmniej 100 osób
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuWyższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału zagranicznego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.

Paweł Rusocki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".