Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia pracowników branży budowlanej w 2013 roku

12.05.2014 Kinga Tapa
Artykuł podsumowuje najważniejsze informacje na temat wynagrodzeń w branży budowlanej w 2013 roku. Mediana wynagrodzeń wyniosła 4 000 PLN. W tej gałęzi gospodarki najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy w województwie mazowieckim – 5 027 PLN, natomiast najniżej opłacani byli pracownicy na Podkarpaciu – 3 345 PLN. Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto w wielkich przedsiębiorstwach wyniosła 5 500 PLN. W firmach zatrudniających do 10 pracowników było to 3 000 PLN. Zarobki specjalistów wyniosły 3 800 PLN. Natomiast pensja pracowników szeregowych była o 34% niższa. W branży budowlanej najwyższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy posiadający 11-15 lat stażu pracy. Było to 5 000 PLN. Artykuł zawiera 3 tabele i 3 wykresy.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej.

Wynagrodzenia pracowników branży budowlanej


Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto w 2013 roku w branży budowlanej wyniosła 4 000 PLN. Co czwarta osoba pracująca w tej branży zarabiała poniżej 2 844 PLN. Jednocześnie 25% osób otrzymywało wynagrodzenie wyższe niż 6 500 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto w branży budowlanej
w 2013 roku (w PLN)

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

7 771

2 844

4 000

6 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW)
przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia pracowników branży budowlanej w różnych województwach


Najwyższe wynagrodzenia w branży budowlanej otrzymywały osoby pracujące
w województwie mazowieckim - 5 027 PLN. Zarobki na Mazowszu były o 25% wyższe od mediany wynagrodzeń dla całej branży budowlanej. Wyższe wynagrodzenia otrzymywali także pracownicy w województwie dolnośląskim – 4 500 PLN oraz w województwie pomorskim - 4 380 PLN. Najmniej zarabiały osoby pracujące w województwie podkarpackim (3 345 PLN) oraz podlaskim (3 421 PLN).

Wynagrodzenia całkowite brutto w województwach w branży budowlanej
w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia pracowników budownictwa w firmach o różnej wielkości


Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń najwyższe pensje otrzymywały osoby zatrudnione w wielkich przedsiębiorstwach. Mediana wynagrodzeń wyniosła tam 5 500 PLN. Zarobki osób pracujących w dużych firmach były o 10% niższe od zarobków w wielkich firmach. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy w przedsiębiorstwach zatrudniających mniej niż 10 osób. Mediana wynagrodzeń w mikroprzedsiębiorstwach wyniosła 3 000 PLN, co stanowiło 54% pensji jaką otrzymywali pracownicy wielkich firm.

Wynagrodzenia całkowite brutto w firmach o różnej wielkości
w branży budowlanej w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia pracowników na różnych szczeblach zatrudnienia


Mediana wynagrodzeń dyrektorów oraz osób zasiadających w zarządzie w branży budowlanej wyniosła 11 300 PLN. Płaca kierowników, którzy zarządzali zespołem powyżej 10 osób wyniosła 6 000 PLN. O 500 PLN mniej zarabiali kierownicy zespołu liczącego mniej niż 10 osób. Mediana wynagrodzeń pracowników szeregowych wyniosła 2 800 PLN. Dodatkowe dane o wynagrodzeniach na wybranych szczeblach zatrudnienia znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite brutto na różnych szczeblach zatrudnienia
w branży budowlanej w 2013 roku (w PLN)

szczebel zatrudnienia

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

pracownik szeregowy
(stanowiska wykonawcze)

1 788

2 000

2 500

3 400

młodszy specjalista

431

2 500

3 100

4 038

specjalista

1 925

2 995

3 800

5 000

starszy specjalista

922

3 500

4 900

7 000

kierownik małego zespołu
(2-10 osób)

1 302

3 800

5 500

8 000

kierownik zespołu
(powyżej 10 osób)

911

4 451

6 000

9 000

dyrektor/zarząd

492

7 124

11 300

18 565

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia pracowników z różnym stażem pracy


W branży budowlanej najwyżej opłacani byli pracownicy posiadający 11-15 lat doświadczenia zawodowego. Pensję o 500 PLN niższą otrzymywały osoby z najdłuższym stażem pracy – powyżej 15 lat. Zarobki osób rozpoczynających pracę w branży budowlanej wyniosły 2 500 PLN i były dwukrotnie niższe od pensji, jaką otrzymywali pracownicy mający 11-15 lat stażu pracy. Więcej danych o wynagrodzeniach na wybranych stanowiskach osób z różnym stażem pracy znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca

Wynagrodzenia całkowite brutto pracowników z różnym stażem pracy
w branży budowlanej w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia pracowników z różnym wykształceniem


Wynagrodzenie pracowników branży budowlanej było tym wyższe, im wyższe wykształcenie osoby te posiadały. Zdecydowanie najwyżej opłacani byli pracownicy z wykształceniem wyższym magisterskim. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 5 000 PLN. Pensja osób z wykształceniem wyższym zawodowym była o 20% niższa od najlepiej zarabiających pracowników, natomiast pracowników z wykształceniem niepełnym wyższym o 30% niższa od osób mających wynagrodzenia wyższe magisterskie.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób z różnym wykształceniem w branży budowlanej
w 2013 roku (w PLN)

poziom wykształcenia

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

podstawowe i gimnazjalne

105

2 000

2 580

4 000

średnie

2 034

2 200

3 000

4 300

niepełne wyższe

239

2 500

3 500

5 250

wyższe zawodowe

904

2 900

3 994

5 800

wyższe magisterskie

4 489

3 500

5 000

7 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWyjaśnienie terminów użytych w artykule:


wynagrodzenie całkowite–miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana– wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie połowy osób jest niższe, a drugiej połowy wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl– wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN

dolny kwartyl– wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Kinga Tapa
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".