Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Planista produkcji 5360 PLN
Automatyk 6280 PLN
Elektryk 4280 PLN
Asystent sprzedaży 3820 PLN
Analityk rynku 7990 PLN
Księgowy 4040 PLN
Python developer 5500 PLN
Programista Delphi 8350 PLN
Javascript developer 4930 PLN
Redaktor wydawniczy 4870 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia Polaków w 2021 roku w porównaniu do roku 2020

04.04.2022 Mikołaj Pecold
W ramach Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2021 roku zapytano respondentów o zmianę ich wynagrodzenia w porównaniu do roku poprzedniego. Na to pytanie odpowiedziało 66 779 osób, z których 75% pracowała w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.
Połowa ankietowanych zadeklarowała, iż ich wynagrodzenie zwiększyło się w porównaniu z rokiem poprzednim, 39% nie doświadczyło zmian w wysokości wynagrodzenia, a 7% ankietowanych powiedziało, że ich płaca uległa zmniejszeniu.

Jak zmieniło się wynagrodzenie Polaków w 2021 roku w porównaniu z poprzednim rokiem? (%)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


W 2021 roku więcej mężczyzn niż kobiet zadeklarowało wzrost wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w 2021 roku w porównaniu z rokiem poprzednim (%)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Wśród pracowników na różnych szczeblach organizacji dyrektorzy byli grupą, która najrzadziej deklarowała podwyżki wynagrodzeń w 2021 roku.

Zmiana wynagrodzeń Polaków w 2021 w porównaniu do roku poprzedniego na różnych szczeblach organizacji (%)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Informacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".