Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia pielęgniarek w Polsce

31.03.2015 Maria Hajec
Zawód pielęgniarki cieszy się w Polsce dużym prestiżem. Blisko 80% Polaków darzy tą profesję dużym poważaniem. Z drugiej strony większość mieszkańców naszego kraju jest zdania, że zarobki pielęgniarek są zbyt niskie. Nie dziwi więc fakt, że same pielęgniarki nie są zadowolone ze swojej sytuacji.


Dostępność pielęgniarek w Polsce


Pod koniec 2014 roku w Polsce zarejestrowanych było blisko 283 tys. pielęgniarek. Ponad 98% tej grupy zawodowej stanowiły kobiety. Na przestrzeni ostatnich lat, liczba zarejestrowanych pielęgniarek nieznacznie wzrosła. W latach 2008-2014 liczba ta zwiększyła się z niecałych 267 tys. w 2008 roku do prawie 283 tys. w roku ubiegłym. Oznacza to wzrost o blisko 16 tys. osób. Warto jednak pamiętać, że liczba czynnych zawodowo pielęgniarek w Polsce jest dużo mniejsza. Przykładowo liczba zatrudnionych pielęgniarek w 2013 roku wyniosła niecałe 213 tys., czyli o ponad 67 tys. mniej niż zarejestrowanych.

Liczba zarejestrowanych pielęgniarek w Polsce w latach 2008-2014

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Naczelnej Izby Pielęgniarek i PołożnychMimo tego, że zarejestrowanych pielęgniarek w Polsce jest coraz więcej, liczba zainteresowanych kształceniem w tym zawodzie jest niewielka. Potwierdzeniem tego jest wzrost średniego wieku pielęgniarek. W 2008 roku przeciętny wiek pielęgniarki wynosił niewiele ponad 44 lata. Pod koniec 2013 roku średnia wieku dla tej grupy zawodowej wzrosła o prawie 5 lat i osiągnęła poziom 49 lat. Większość pielęgniarek pracujących w Polsce to osoby powyżej 40. roku życia. Najmniej liczną grupę stanowią natomiast pielęgniarki w wieku 21-25 lat, których jest niecałe 2%. Jednym ze sposobów zniwelowania niedoborów kadrowych w tym zawodzie może być odpowiednie kształtowanie polityki wynagrodzeń, a więc lepsze dostosowanie pensji pielęgniarek do rodzaju wykonywanej pracy i ponoszonej odpowiedzialności.

Przeciętny wiek pielęgniarek
zarejestrowanych w Polsce w latach 2008-2013 (w latach)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Naczelnej Izby Pielęgniarek i PołożnychIle tak naprawdę zarabiają pielęgniarki?


Jak wynika z odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację dotyczącą zarobków pielęgniarek i położnych[PRZYPIS]Interpelacja nr 29353 w sprawie wysokości pensji oraz sposobu przyznawania premii i dodatków w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych, http://www.sejm.pl/sejm7.nsf/interpelacje.xsp [dostęp: 24.03.2015].[/PRZYPIS], wysokość wynagrodzeń tych grup zawodowych ustalana jest przez pracodawcę. W Polsce większość pielęgniarek zatrudnionych jest w podmiotach leczniczych, a więc za ustalenie stawek ich wynagrodzeń są odpowiedzialni kierownicy tych podmiotów. Warto zaznaczyć, że poziom pensji pielęgniarek zależy w dużej mierze od kondycji finansowej tych jednostek, dostępnych środków finansowych, a także sytuacji na lokalnym rynku pracy. Najaktualniejsze dane GUS wskazują, że przeciętne zarobki pielęgniarek wyniosły w 2012 roku 3 277 PLN brutto. Oznacza to wzrost w porównaniu z 2008 rokiem o ponad 370 PLN.

Przeciętne wynagrodzenia pielęgniarek
w Polsce w 2008, 2010 i 2012 roku (brutto w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUSPielęgniarki zatrudnione w sektorze publicznym zarabiają więcej niż w sektorze prywatnym. Przeciętne wynagrodzenie pielęgniarek w sektorze publicznym wyniosło 3 309 PLN brutto. Z kolei w sektorze prywatnym (niepublicznych jednostkach opieki medycznej) średnia pensja była niższa o 182 PLN i wyniosła 3 127 PLN.

Przeciętne wynagrodzenia pielęgniarek
w poszczególnych sektorach w 2012 roku (brutto w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUSPielęgniarki na początku swojej kariery zawodowej zarabiają przeciętnie 2 642 PLN brutto. Na dalszych etapach otrzymują tylko kilkaset złotych więcej. Najwyższe wynagrodzenie występuje w grupie pielęgniarek z doświadczeniem powyżej 20 lat, które wynosi 3 339 PLN brutto.

Przeciętne wynagrodzenie
pielęgniarek o różnym stażu pracy w 2012 roku (brutto w PLN)

staż pracy

przeciętne wynagrodzenie

do 1,9 roku

2 642

2 - 4,9

2 943

5 - 9,9

2 926

10 - 14,9

3 167

15 - 19,9

3 307

20 lat i więcej

3 339

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUSPrzeciętne wynagrodzenie pielęgniarek stanowi 84% średniej pensji w gospodarce. Zdaniem osób wykonujących ten zawód ta kwota jest nieadekwatna do wykonywanych obowiązków. Bo jak wiadomo praca w tym zawodzie nie należy do najlżejszych. Pielęgniarka pracuje często pod ogromną presją czasu, w niesprzyjających porach i jest narażona na bezpośrednie pretensje ze strony pacjentów i ich rodzin. Z drugiej jednak strony ta grupa zawodowa posiada dodatkowe możliwości zarobkowania.

Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".