Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista BHP 5510 PLN
Likwidator szkód 7700 PLN
Komisjoner 4820 PLN
Account Director 15950 PLN
Opiekunka dziecięca 4090 PLN
Pracownik sklepu 4490 PLN
Programista Java 7480 PLN
Programista Android 10750 PLN
Rehabilitant 4700 PLN
Technik handlowiec 6200 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia pielęgniarek w Polsce

31.03.2015 Maria Hajec
Zawód pielęgniarki cieszy się w Polsce dużym prestiżem. Blisko 80% Polaków darzy tą profesję dużym poważaniem. Z drugiej strony większość mieszkańców naszego kraju jest zdania, że zarobki pielęgniarek są zbyt niskie. Nie dziwi więc fakt, że same pielęgniarki nie są zadowolone ze swojej sytuacji.


Dostępność pielęgniarek w Polsce


Pod koniec 2014 roku w Polsce zarejestrowanych było blisko 283 tys. pielęgniarek. Ponad 98% tej grupy zawodowej stanowiły kobiety. Na przestrzeni ostatnich lat, liczba zarejestrowanych pielęgniarek nieznacznie wzrosła. W latach 2008-2014 liczba ta zwiększyła się z niecałych 267 tys. w 2008 roku do prawie 283 tys. w roku ubiegłym. Oznacza to wzrost o blisko 16 tys. osób. Warto jednak pamiętać, że liczba czynnych zawodowo pielęgniarek w Polsce jest dużo mniejsza. Przykładowo liczba zatrudnionych pielęgniarek w 2013 roku wyniosła niecałe 213 tys., czyli o ponad 67 tys. mniej niż zarejestrowanych.

Liczba zarejestrowanych pielęgniarek w Polsce w latach 2008-2014

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Naczelnej Izby Pielęgniarek i PołożnychMimo tego, że zarejestrowanych pielęgniarek w Polsce jest coraz więcej, liczba zainteresowanych kształceniem w tym zawodzie jest niewielka. Potwierdzeniem tego jest wzrost średniego wieku pielęgniarek. W 2008 roku przeciętny wiek pielęgniarki wynosił niewiele ponad 44 lata. Pod koniec 2013 roku średnia wieku dla tej grupy zawodowej wzrosła o prawie 5 lat i osiągnęła poziom 49 lat. Większość pielęgniarek pracujących w Polsce to osoby powyżej 40. roku życia. Najmniej liczną grupę stanowią natomiast pielęgniarki w wieku 21-25 lat, których jest niecałe 2%. Jednym ze sposobów zniwelowania niedoborów kadrowych w tym zawodzie może być odpowiednie kształtowanie polityki wynagrodzeń, a więc lepsze dostosowanie pensji pielęgniarek do rodzaju wykonywanej pracy i ponoszonej odpowiedzialności.

Przeciętny wiek pielęgniarek
zarejestrowanych w Polsce w latach 2008-2013 (w latach)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Naczelnej Izby Pielęgniarek i PołożnychIle tak naprawdę zarabiają pielęgniarki?


Jak wynika z odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację dotyczącą zarobków pielęgniarek i położnych[PRZYPIS]Interpelacja nr 29353 w sprawie wysokości pensji oraz sposobu przyznawania premii i dodatków w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych, http://www.sejm.pl/sejm7.nsf/interpelacje.xsp [dostęp: 24.03.2015].[/PRZYPIS], wysokość wynagrodzeń tych grup zawodowych ustalana jest przez pracodawcę. W Polsce większość pielęgniarek zatrudnionych jest w podmiotach leczniczych, a więc za ustalenie stawek ich wynagrodzeń są odpowiedzialni kierownicy tych podmiotów. Warto zaznaczyć, że poziom pensji pielęgniarek zależy w dużej mierze od kondycji finansowej tych jednostek, dostępnych środków finansowych, a także sytuacji na lokalnym rynku pracy. Najaktualniejsze dane GUS wskazują, że przeciętne zarobki pielęgniarek wyniosły w 2012 roku 3 277 PLN brutto. Oznacza to wzrost w porównaniu z 2008 rokiem o ponad 370 PLN.

Przeciętne wynagrodzenia pielęgniarek
w Polsce w 2008, 2010 i 2012 roku (brutto w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUSPielęgniarki zatrudnione w sektorze publicznym zarabiają więcej niż w sektorze prywatnym. Przeciętne wynagrodzenie pielęgniarek w sektorze publicznym wyniosło 3 309 PLN brutto. Z kolei w sektorze prywatnym (niepublicznych jednostkach opieki medycznej) średnia pensja była niższa o 182 PLN i wyniosła 3 127 PLN.

Przeciętne wynagrodzenia pielęgniarek
w poszczególnych sektorach w 2012 roku (brutto w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUSPielęgniarki na początku swojej kariery zawodowej zarabiają przeciętnie 2 642 PLN brutto. Na dalszych etapach otrzymują tylko kilkaset złotych więcej. Najwyższe wynagrodzenie występuje w grupie pielęgniarek z doświadczeniem powyżej 20 lat, które wynosi 3 339 PLN brutto.

Przeciętne wynagrodzenie
pielęgniarek o różnym stażu pracy w 2012 roku (brutto w PLN)

staż pracy

przeciętne wynagrodzenie

do 1,9 roku

2 642

2 - 4,9

2 943

5 - 9,9

2 926

10 - 14,9

3 167

15 - 19,9

3 307

20 lat i więcej

3 339

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUSPrzeciętne wynagrodzenie pielęgniarek stanowi 84% średniej pensji w gospodarce. Zdaniem osób wykonujących ten zawód ta kwota jest nieadekwatna do wykonywanych obowiązków. Bo jak wiadomo praca w tym zawodzie nie należy do najlżejszych. Pielęgniarka pracuje często pod ogromną presją czasu, w niesprzyjających porach i jest narażona na bezpośrednie pretensje ze strony pacjentów i ich rodzin. Z drugiej jednak strony ta grupa zawodowa posiada dodatkowe możliwości zarobkowania.

Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".