Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Laborant 3550 PLN
Statystyk 3280 PLN
Dekorator sklepów 3510 PLN
Inżynier sieci IT 8430 PLN
Kierownik serwisu 6810 PLN
Sap consultant 6690 PLN
Spedytor 5070 PLN
Doradca biznesowy 4570 PLN
Rehabilitant 3180 PLN
Robotnik gospodarczy 2930 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób z tytułem magistra wybranych uczelni wyższych w Polsce w 2017 roku

08.02.2018 Łukasz Jaszcz
W tym roku kolejny raz chcieliśmy sprawdzić jak wiedzie się absolwentom wybranych uczelni wyższych. Poniższe zestawienie zawiera dane od osób, które ukończyły studia drugiego stopnia (lub równorzędne) 33 uczelni wyższych (próba co najmniej 450 osób). Przy interpretacji wyników badania należy pamiętać, że na wysokość wynagrodzeń wpływa również szereg innych czynników niż tylko rodzaj ukończonej szkoły.

Informacje o badaniu:

W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.


Partner badania: interia.plPrzypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.


Dane ogólne


Najwyższe miesięczne wynagrodzenia całkowite w 2017 otrzymywali absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – 8 228 PLN. Połowa z nich zarabiała w granicach od 5 789 do 12 100 PLN. Kolejne miejsca zajmują magistrowie uczelni technicznych, tj. Politechniki Warszawskiej (7 113 PLN), Politechniki Wrocławskiej (6 300 PLN), Politechniki Gdańskiej (6 008 PLN), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (6 000 PLN) i Politechniki Poznańskiej (6 000 PLN).

Warto zaznaczyć, że wynagrodzenia absolwentów aż 30 z 33 wyróżnionych uczelni były wyższe niż mediana Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, która wyniosła 4 157 PLN.

Wynagrodzenia całkowite absolwentów
studiów drugiego stopnia uczelni wyższych w Polsce w 2017 roku (brutto w PLN)*

szkoła wyższa

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

1 229

5 789

8 228

12 100

Politechnika Warszawska

1 836

5 000

7 113

10 812

Politechnika Wrocławska

2 407

4 500

6 300

9 250

Politechnika Gdańska

1 260

4 210

6 008

9 215

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

2 433

4 210

6 000

8 797

Politechnika Poznańska

1 597

4 211

6 000

8 516

Uniwersytet Warszawski

2 281

4 203

5 845

9 000

Politechnika Łódzka

1 273

4 200

5 800

8 516

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

1 185

4 200

5 750

9 200

Politechnika Śląska

2 292

4 000

5 539

8 100

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

672

3 983

5 502

8 325

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

1 159

4 200

5 500

8 000

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

1 196

3 920

5 360

8 000

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1 403

3 700

5 300

7 800

Politechnika Częstochowska

615

3 494

5 000

7 600

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

1 043

3 500

4 927

7 480

Politechnika Białostocka

590

3 493

4 927

7 500

Politechnika Lubelska

610

3 493

4 923

7 400

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

792

3 738

4 900

6 700

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1 818

3 493

4 800

6 952

Uniwersytet Gdański

1 486

3 493

4 700

7 081

Uniwersytet Wrocławski

1 480

3 493

4 650

6 671

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1 641

3 349

4 600

6 651

Uniwersytet Łódzki

2 034

3 349

4 500

6 650

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

851

3 300

4 500

6 600

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

515

3 493

4 500

7 000

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1 211

3 166

4 360

6 800

Uniwersytet Szczeciński

890

3 205

4 327

6 076

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1 489

3 205

4 320

6 362

Uniwersytet Zielonogórski

529

3 050

4 210

6 220

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

1 238

3 000

3 987

5 900

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

922

2 950

3 955

5 932

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

486

2 800

3 700

5 600

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku
*dla próby większej niż 450Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".