Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista ds. BHP 3670 PLN
Elektronik 5140 PLN
Demand planner 8030 PLN
Nauczyciel plastyki 3230 PLN
Dowódca plutonu 6730 PLN
Odlewnik 4000 PLN
Javascript developer 12000 PLN
Doradca biznesowy 5880 PLN
Lekarz stażysta 3650 PLN
Dziekan 7530 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób z różnym wykształceniem w 2013 roku

12.02.2014 Iwona Wabik-Szuba
Artykuł podsumowuje najważniejsze informacje na temat wynagrodzeń osób o różnym poziomie wykształcenia w 2013 roku. Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Najwyżej opłacani byli pracownicy z wykształceniem wyższym magisterskim. Mediana ich zarobków wyniosła 4 950 PLN. Zdecydowanie wyższe zarobki odnotowano w firmach zagranicznych niż polskich. Różnica sięgała od 9% wśród osób z wykształceniem podstawowym do 61% u osób z wykształceniem wyższym magisterskim. Spośród przedstawionych w artykule szczebli zatrudnienia, najwyższe były wynagrodzenia dyrektorów i członków zarządów z wykształceniem wyższym magisterskim (mediana na poziomie 13 000 PLN), a najniższe pracowników szeregowych z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (2 200 PLN). Artykuł zawiera 5 wykresów i 3 tabele.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl. Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.
Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Struktura osób posiadających różne wykształcenie


Największą grupę respondentów w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2013 roku stanowiły osoby, które posiadały wykształcenie wyższe magisterskie – 58%. Natomiast 24% ankietowanych zadeklarowało wykształcenie średnie.

Odsetek osób posiadających różne wykształcenie w 2013 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia osób z różnym wykształceniem


W 2013 roku najwyższe wynagrodzenie otrzymywały osoby z tytułem magistra. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 950 PLN. Najniżej opłacani byli pracownicy posiadający wykształcenie podstawowe i gimnazjalne – 2 417 PLN. Warto zwrócić uwagę, iż osoby posiadające wykształcenie niepełne wyższe otrzymywały o 5% wyższe wynagrodzenie, od osób które ukończyły studia I stopnia.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób z różnym wykształceniem
w Polsce w 2013 roku (w PLN)

poziom wykształcenia

próba

25% osób zarabia poniżej

mediana

25% osób zarabia powyżej

podstawowe i gimnazjalne

597

1 800

2 417

3 400

średnie

25 907

2 200

3 000

4 300

niepełne wyższe

3 572

2 800

4 000

6 500

wyższe zawodowe
(licencjackie/inżynierskie)

15 034

2 650

3 800

6 000

wyższe magisterskie

63 074

3 252

4 950

8 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenie osób z wykształceniem wyższym magisterskim


Warto zwrócić uwagę, iż wynagrodzenia ankietowanych różniły się w zależności od rodzaju ukończonych studiów. Osoby, które zdobyły tytuł „magistra inżyniera” zarabiały o 1 000 PLN więcej od osób z tytułem „magistra”.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób
z wykształceniem wyższym magisterskim w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia osób z dodatkowym wykształceniem


Z danych pochodzących z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, iż najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby, które ukończyły dodatkowe studia MBA (Master of Business and Administration). Ich wynagrodzenie było 2,6 razy wyższe od pensji osób, które ukończyły studia doktoranckie. Płace osób, które ukończyły studia podyplomowe wyniosły 5 200 PLN i były o 8% wyższe od wynagrodzeń osób z tytułem „doktora” i o 59% niższe od pensji osób, które ukończyły studia MBA.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób z dodatkowym wykształceniem
w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia osób, które ukończyły różny typ studiów


Wynagrodzenia studentów i absolwentów studiów stacjonarnych były wyższe o 26% od pensji osób, które wybrały niestacjonarny tryb studiów. Co czwarta osoba, która ukończyła studia stacjonarne otrzymywała wynagrodzenie powyżej 8 500 PLN. W przypadku studiów niestacjonarnych 25% osób zarabiało powyżej 6 500PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób,
które ukończyły różny typ studiów w 2013 roku (w PLN)

typ studiów

próba

25% osób zarabia poniżej

mediana

25% osób zarabia powyżej

niestacjonarne

16 980

2 900

4 100

6 500

stacjonarne

38 999

3 494

5 150

8 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia osób na różnych szczeblach zatrudnienia


W 2013 roku wynagrodzenia osób na poszczególnych stanowiskach rosły wraz z poziomem posiadanego wykształcenia. Najwyższe wynagrodzenia w 2013 roku otrzymywali dyrektorzy. Osoby na tych stanowiskach z wykształceniem wyższym magisterskim zarabiały 13 000 PLN. O 2 000 PLN mniej otrzymywali dyrektorzy, którzy ukończyli jedynie pierwszy stopień studiów. Najniżej opłacani byli pracownicy szeregowi z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (2 200 PLN). Więcej danych znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób
na różnych szczeblach zatrudnienia w 2013 roku (w PLN)

wykształcenie

szczebel zatrudnienia

próba

25% osób zarabia poniżej

mediana

25% osób zarabia powyżej

wyższe magisterskie

dyrektor/zarząd

5 016

8 000

13 000

22 000

kierownik

14 915

4 755

7 000

10 500

specjalista

33 310

3 250

4 500

6 700

pracownik szeregowy

9 833

2 180

2 820

3 750

wyższe zawodowe

dyrektor/zarząd

577

7 000

11 000

17 700

kierownik

2 899

3 800

5 500

8 200

specjalista

7 453

2 970

4 000

5 800

pracownik szeregowy

4 105

2 000

2 550

3 500

średnie

dyrektor/zarząd

423

5 300

8 500

15 000

kierownik

3 626

3 240

4 500

6 800

specjalista

8 439

2 500

3 400

4 800

pracownik szeregowy

13 419

1 889

2 450

3 300

podstawowe

i gimnazjalne

specjalista

79

2 400

3 200

5 750

pracownik szeregowy

476

1 700

2 200

3 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia w województwach


Niezależnie od poziomu wynagrodzenia najwyższe zarobki w 2013 roku odnotowano w województwie mazowieckim. Osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie otrzymywały tam pensje w wysokości 6 400 PLN, natomiast osoby z wykształceniem średnim zarabiały 3 500 PLN. Najniższe zarobki dla osób posiadających wykształcenie wyższe zawodowe, niepełne niższe i średnie oferowano w województwie podkarpackim. Wyniosły one odpowiednio: 2 800 PLN, 2 947 PLN, 2 500 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób z różnym poziomem wykształcenia
w wybranych województwach w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia w firmach zagranicznych i polskich


W 2013 wynagrodzenia osób zatrudnionych w firmach z przewagą kapitału zagranicznego były wyższe od wynagrodzeń osób pracujących w przedsiębiorstwach polskich. Największe dysproporcje odnotowano wśród pracowników posiadających wykształcenie wyższe magisterskie. W firmach zagranicznych zarabiali oni 6 600 PLN, a w polskich o 2 500 PLN mniej. Ponadto w firmach zagranicznych poziom wykształcenia miał większy wpływ na wartość wynagrodzeń pracowników. Wraz ze zdobyciem wyższego poziomu wykształcenia pensja pracowników wzrastała o 35%-38%.

Wynagrodzenia całkowite brutto w firmach zagranicznych i polskich w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie połowy osób jest niższe, a drugiej połowy wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Iwona Wabik-Szuba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".