Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia
osób w pierwszym roku pracy w 2016 roku

15.02.2017 Jagoda Jurczak
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób

Infografika

Pracownicy, których doświadczenie zawodowe nie przekraczało roku zarabiali w 2016 roku 2 774 PLN brutto miesięcznie. 25% najwyżej wynagradzanych pracowników otrzymywało płacę w wysokości 3 500 PLN i wyższą, a 25% najniżej opłacanych zarabiało nie więcej niż 2 200 PLN.

Wynagrodzenia całkowite pracowników w pierwszym roku pracy w 2016 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWśród pracowników, których staż nie przekraczał roku najwięcej zarobili zatrudnieni w branży IT. Mediana ich zarobków wyniosła 3 500 PLN. Najniższe pensje otrzymywali pracownicy w sektorze publicznym i usługach dla ludności – odpowiednio 2 240 i 2 300 PLN.

Wynagrodzenia całkowite osób,
których staż pracy w 2016 roku nie przekraczał dwunastu miesięcy, w wybranych branżach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajwyższe zarobki otrzymywali w pierwszym roku pracy zatrudnieni na stanowiskach informatycznych – dla przykładu programista Java otrzymywał pensję w wysokości 4 000 PLN. Natomiast pracownicy zatrudnieni w charakterze sekretarki i sprzedawcy zarabiali 2 000 i 2 064 PLN. Więcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite osób,
których staż pracy w 2016 roku nie przekraczał dwunastu miesięcy, na wybranych stanowiskach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuMłodzi pracownicy najwięcej mogli zarobić w dużych firmach, zatrudniających od 250 do 999 osób. Mediana ich zarobków wynosiła 3 000 PLN brutto miesięcznie. Najmniejsze firmy, zatrudniające do 9 osób oferowały wynagrodzenia w wysokości 2 300 PLN.

Wynagrodzenia całkowite osób,
których staż pracy w 2016 roku nie przekraczał dwunastu miesięcy, w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

wielkość firmy

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

mikro (1-9)

1041

2 000

2 300

2 900

mała (10-49)

1 847

2 081

2 570

3 300

średnia (50-249)

2517

2 222

2 800

3 500

duża (250-999)

1630

2 380

3 000

3 570

wielka (1000 i więcej)

2977

2 300

2 970

3 750

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuFirmy o przewadze kapitału zagranicznego płaciły młodym pracownikom o 28% więcej niż firmy o polskim kapitale. Mediana wynagrodzeń w firmach z kapitałem zagranicznym to 3 200 PLN, a z kapitałem polskim 2 500 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite osób, których staż pracy w 2016 roku nie przekraczał dwunastu miesięcy, w firmach o różnym pochodzeniu kapitału (brutto w PLN)

kapitał

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

6 812

2 100

2 500

3 200

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

3 228

2 500

3 200

4 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".