Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik projektu 8780 PLN
Główna księgowa 7500 PLN
Software tester 6500 PLN
Sprzedawczyni 3580 PLN
Toromistrz 5140 PLN
Windziarz 3920 PLN
Android developer 11350 PLN
Dyrektor biura 10270 PLN
Dyrektor wykonawczy 13920 PLN
Legislator 8390 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób po studiach dziennych i zaocznych w 2020 roku

20.07.2021 Jagoda Jurczak
Mediana zarobków absolwentów studiów dziennych (6 000 PLN) była wyższa o 670 PLN od mediany płac osób po studiach zaocznych (5 330 PLN). Różnica ta w przypadku 10% najwyżej wynagradzanych wyniosła 2 577 PLN.
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2020 roku udział wzięło 45 237 absolwentów studiów dziennych i 19 885 studiów zaocznych. Około 50% badanych stanowili mężczyźni. Ponad 44% badanych było po studiach wyższych magisterskich. Ponad 25% pracowało w firmach zatrudniających powyżej 1000 pracowników. Staż pracy około 20% badanych wynosił ponad 16 lat.

Mediana zarobków absolwentów studiów dziennych (6 000 PLN) była wyższa o 670 PLN od mediany płac osób po studiach zaocznych (5 330 PLN). Różnica ta w przypadku 10% najwyżej wynagradzanych wyniosła 2 577 PLN.

Wynagrodzenia osób po studiach dziennych i zaocznych w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuPoniższy wykres prezentuje mediany zarobków absolwentów studiów dziennych i zaocznych w różnych województwach.

Mediany wynagrodzeń osób po studiach dziennych i zaocznych w różnych województwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWedług Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, dyrektorzy po studiach dziennych zarabiali o 3 000 PLN więcej niż ich koledzy po studiach niestacjonarnych. Natomiast w przypadku pracowników szeregowych ta różnica wynosiła jedynie 125 PLN.

Mediany wynagrodzeń osób po studiach dziennych i zaocznych na różnych szablach organizacji w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuAbsolwenci studiów dziennych zarabiali więcej zarówno w firmach z polskim jak i zagranicznym kapitałem. W firmach z polskim kapitałem różnice te były niewielkie (311 PLN), natomiast w firmach zagranicznych, gdzie obie grupy zarabiały więcej niż w polskich firmach różnica ta wyniosła 750 PLN.

Mediany wynagrodzeń osób po studiach dziennych i zaocznych w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWśród pracowników o stażu nie dłuższym niż rok różnica między zarobkami po studiach dziennych i zaocznych wyniosła jedynie 150 PLN. Natomiast po 16 latach pracy osoby po studiach dziennych zarabiały już o 1 910 PLN więcej od kolegów po studiach zaocznych.

Mediany wynagrodzeń osób po studiach dziennych i zaocznych z różnym stażem pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite absolwentów studiów dziennych i zaocznych na wybranych stanowiskach. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy. A jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych analiz, zapraszamy do Zarobków na Stanowiskach.

Wynagrodzenia osób po studiach dziennych i zaocznych na wybranych stanowiskach w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

próba

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

 

studia dzienne

studia zaoczne

programista Java

586

6 700

8 903

12 000

96

6 450

9 250

11 600

główny księgowy

469

5 813

8 410

12 000

515

5 698

7 200

10 000

programista .NET

498

6 000

8 300

11 078

73

5 985

7 915

10 250

kierownik projektu

1095

5 985

8 000

11 500

259

5 550

7 100

9 950

analityk biznesowy

603

5 800

7 550

10 425

159

6 250

7 700

9 350

administrator systemów IT

347

5 349

7 046

10 000

198

5 500

6 750

8 690

automatyk

338

4 975

6 200

7 600

58

4 227

5 600

6 900

inżynier produkcji

384

4 898

6 113

7 600

92

5 595

6 675

7 922

konstruktor

1043

4 500

5 731

7 116

175

4 485

5 349

6 838

specjalista ds. zaopatrzenia

414

4 457

5 558

7 000

233

4 270

5 150

6 338

specjalista ds. personalnych

350

4 466

5 500

6 742

161

4 600

5 700

6 622

specjalista ds. handlowych

326

4 346

5 488

7 365

215

3 975

4 903

6 380

inżynier budowy

480

4 200

5 082

6 100

100

4 485

5 500

6 367

księgowy

927

3 820

4 700

6 000

729

3 750

4 500

5 603

specjalista ds. kadr i płac

424

3 843

4 683

5 651

548

3 755

4 500

5 567

pracownik administracyjny

385

3 000

3 600

4 457

313

3 000

3 450

4 200

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".