Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób po studiach dziennych i zaocznych w 2020 roku

20.07.2021 Jagoda Jurczak
Mediana zarobków absolwentów studiów dziennych (6 000 PLN) była wyższa o 670 PLN od mediany płac osób po studiach zaocznych (5 330 PLN). Różnica ta w przypadku 10% najwyżej wynagradzanych wyniosła 2 577 PLN.
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2020 roku udział wzięło 45 237 absolwentów studiów dziennych i 19 885 studiów zaocznych. Około 50% badanych stanowili mężczyźni. Ponad 44% badanych było po studiach wyższych magisterskich. Ponad 25% pracowało w firmach zatrudniających powyżej 1000 pracowników. Staż pracy około 20% badanych wynosił ponad 16 lat.

Mediana zarobków absolwentów studiów dziennych (6 000 PLN) była wyższa o 670 PLN od mediany płac osób po studiach zaocznych (5 330 PLN). Różnica ta w przypadku 10% najwyżej wynagradzanych wyniosła 2 577 PLN.

Wynagrodzenia osób po studiach dziennych i zaocznych w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuPoniższy wykres prezentuje mediany zarobków absolwentów studiów dziennych i zaocznych w różnych województwach.

Mediany wynagrodzeń osób po studiach dziennych i zaocznych w różnych województwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWedług Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, dyrektorzy po studiach dziennych zarabiali o 3 000 PLN więcej niż ich koledzy po studiach niestacjonarnych. Natomiast w przypadku pracowników szeregowych ta różnica wynosiła jedynie 125 PLN.

Mediany wynagrodzeń osób po studiach dziennych i zaocznych na różnych szablach organizacji w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuAbsolwenci studiów dziennych zarabiali więcej zarówno w firmach z polskim jak i zagranicznym kapitałem. W firmach z polskim kapitałem różnice te były niewielkie (311 PLN), natomiast w firmach zagranicznych, gdzie obie grupy zarabiały więcej niż w polskich firmach różnica ta wyniosła 750 PLN.

Mediany wynagrodzeń osób po studiach dziennych i zaocznych w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWśród pracowników o stażu nie dłuższym niż rok różnica między zarobkami po studiach dziennych i zaocznych wyniosła jedynie 150 PLN. Natomiast po 16 latach pracy osoby po studiach dziennych zarabiały już o 1 910 PLN więcej od kolegów po studiach zaocznych.

Mediany wynagrodzeń osób po studiach dziennych i zaocznych z różnym stażem pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite absolwentów studiów dziennych i zaocznych na wybranych stanowiskach. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy. A jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych analiz, zapraszamy do Zarobków na Stanowiskach.

Wynagrodzenia osób po studiach dziennych i zaocznych na wybranych stanowiskach w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

próba

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

 

studia dzienne

studia zaoczne

programista Java

586

6 700

8 903

12 000

96

6 450

9 250

11 600

główny księgowy

469

5 813

8 410

12 000

515

5 698

7 200

10 000

programista .NET

498

6 000

8 300

11 078

73

5 985

7 915

10 250

kierownik projektu

1095

5 985

8 000

11 500

259

5 550

7 100

9 950

analityk biznesowy

603

5 800

7 550

10 425

159

6 250

7 700

9 350

administrator systemów IT

347

5 349

7 046

10 000

198

5 500

6 750

8 690

automatyk

338

4 975

6 200

7 600

58

4 227

5 600

6 900

inżynier produkcji

384

4 898

6 113

7 600

92

5 595

6 675

7 922

konstruktor

1043

4 500

5 731

7 116

175

4 485

5 349

6 838

specjalista ds. zaopatrzenia

414

4 457

5 558

7 000

233

4 270

5 150

6 338

specjalista ds. personalnych

350

4 466

5 500

6 742

161

4 600

5 700

6 622

specjalista ds. handlowych

326

4 346

5 488

7 365

215

3 975

4 903

6 380

inżynier budowy

480

4 200

5 082

6 100

100

4 485

5 500

6 367

księgowy

927

3 820

4 700

6 000

729

3 750

4 500

5 603

specjalista ds. kadr i płac

424

3 843

4 683

5 651

548

3 755

4 500

5 567

pracownik administracyjny

385

3 000

3 600

4 457

313

3 000

3 450

4 200

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".