Artykuły

Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2021 roku

14.10.2021 Kinga Matoga
Poniższy artykuł zawiera dane z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2021 - wiosna - stanowiska IT, który obejmuje informacje o płacach na 188 stanowiskach z 101 firm z całej Polski. Wszystkie stanowiska uwzględnione w raporcie przypisano do 4 szczebli organizacji: kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści i pracownicy techniczni. Dodatkowo, każde ze stanowisk przydzielono do jednej z 7 rodzin: naczelne kierownictwo, administracja IT, projektowo-programistyczna, techniczno-sprzętowa, konsulting i wdrożenia, bezpieczeństwo IT oraz analiza danych.
Podwyżki wynagrodzeń w 2021 roku

Jedną z cenniejszych informacji dla korzystających z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak są dane o zrealizowanych czy planowanych podwyżkach. W okresie od maja 2020 do kwietnia 2021 podwyżki w branży IT wyniosły 5% dla specjalistów i kadry kierowniczej. Nieznacznie niższe podwyżki otrzymali dyrektorzy, było to bowiem 4,2%. Pracodawcy zadeklarowali też, że na kolejny rok planują podwyżki w wysokości 5% na wszystkich poziomach stanowisk.

Zrealizowane podwyżki wynagrodzeń w branży IT w okresie maj 2020 – kwiecień 2021 według poziomu stanowiska

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – wiosna – stanowiska ITWynagrodzenia programistów Java z różnym doświadczeniem zawodowym

W raporcie prezentujemy wynagrodzenia na stanowiskach w zależności od doświadczenia i kompetencji pracowników. Wśród specjalistów wyróżniamy cztery poziomy – od młodszego specjalisty do eksperta. 14492

Pierwszy kwartyl, mediana i trzeci kwartyl wynagrodzeń całkowitych programistów Java w zależności od poziomu doświadczenia (w PLN)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – wiosna – stanowiska ITMediana wynagrodzenia całkowitego programisty Java na poziomie młodszego specjalisty (Junior) wynosi 6 250 PLN. Doświadczeni (Mid/Experienced) zarabiają aż o 52% więcej, a więc 9500 PLN, a starsi (Seniors) 12 914 PLN. Najwięcej zarabiają eksperci – 15 600 PLN.
Największe zróżnicowanie rynkowe, czyli największy rozstęp kwartylowy jest dla poziomu eksperta i wynosi 4 123zł. Najmniejsze zróżnicowanie występuje dla poziomu doświadczonego programisty, dla którego rozstęp kwartylowy jest niemal o 1000zł niższy i wynosi 3 179zł.

Wynagrodzenia doświadczonych specjalistów z różnych rodzin stanowisk

Tak jak zostało to już wspomniane na wstępie, w raporcie każde stanowisko dopasowujemy do jednej z 7 rodzin stanowisk. Poniżej prezentujemy stawki płac starszych specjalistów dla 5 wybranych rodzin stanowisk:
  • projektowo-programistyczna: Programista Front-End,

  • techniczno-sprzętowa: Specjalista ds. wsparcia IT,

  • konsulting i wdrożenia: Administrator systemu,

  • bezpieczeństwo IT: Specjalista ds. bezpieczeństwa IT,

  • analiza danych: Analityk danych.


Specjalista starszy (Senior), czyli taki który posiada duże doświadczenie w danej dziedzinie oraz ugruntowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną potrzebną do pracy na stanowisku. Samodzielnie wykonuje różnorodne zadania, ma wpływ na usprawnianie procesów, nie wymaga nadzoru przełożonego, często szkoli mniej doświadczonych pracowników.

Pierwszy kwartyl, mediana i trzeci kwartyl wynagrodzeń całkowitych na poziomie starszych specjalistów według wybranych stanowisk w branży IT (w PLN)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – wiosna – stanowiska ITJeżeli spojrzymy na medianę zaprezentowanych wynagrodzeń, to zobaczymy, że najwięcej zarabia Programista Front-End, należący do rodziny programowo-programistycznej, a najmniej Specjalista ds. wsparcia IT, który należy do rodziny techniczno-sprzętowej. Największa różnica między trzecim a pierwszym kwartylem, występuje w przypadku Analityka danych na poziomie starszego specjalisty i wynosi 5 239zł. Oznacza to, że na tym stanowisku, w porównaniu z pozostałymi przedstawionymi stanowiskami, płace są najbardziej zróżnicowane rynkowo. Najbardziej spójne są natomiast wynagrodzenia całkowite wypłacone specjalisty ds. wsparcia IT. W tym przypadku rozstęp kwartylowy wyniósł prawie dwa razy mniej, czyli dokładnie 2 681zł.

Świadczenia pozapłacowe

Oprócz analiz wynagrodzeń, w raporcie zamieszczono również informacje o 17 rodzajach świadczeń pozapłacowych. Na wykresie zaprezentowano świadczenia dodatkowe przyznawane w 2021 roku kierownikom w branży IT. Najbardziej popularne są zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz dodatkowa opieka medyczna – przyznaje je 100% firm. Około 99% organizacji oferuje szkolenia zawodowe, 97% elastyczny czas pracy, a 96% możliwość pracy zdalnej. Najrzadziej w pakiecie świadczeń pozapłacowych dla kierownika w branży IT znajduje się zorganizowany dojazd do pracy (przyznawane przez 3% badanych przedsiębiorstw).

Świadczenia pozapłacowe oferowane w 2021 roku na poziomie kierowniczym (K1) w branży IT

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – wiosna – stanowiska ITO raporcie

W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2021 – wiosna uczestniczyło 761 firm, które przekazały dane o wynagrodzeniach 260 536 pracowników. Raport zawiera analizy dla 845 stanowisk podzielonych na trzy grupy: stanowiska produkcyjne, administracyjne oraz stanowiska IT.

Badanie prowadzone było w okresie od marca do czerwca 2021 roku. Analizy przeprowadzono w oparciu o metodologię Sedlak & Sedlak. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle, odchylenie standardowe.

Kinga Matoga
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".