Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kasjer bankowy 4720 PLN
Product manager 11000 PLN
Fotoedytor 5380 PLN
Grafik 2D 5790 PLN
Nauczyciel etyki 5210 PLN
Nauczyciel stażysta 4450 PLN
Broker edukacyjny 6160 PLN
Optometrysta 6580 PLN
Masarz 5000 PLN
Pedagog 5030 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2021 roku

14.10.2021 Kinga Matoga
Poniższy artykuł zawiera dane z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2021 - wiosna - stanowiska IT, który obejmuje informacje o płacach na 188 stanowiskach z 101 firm z całej Polski. Wszystkie stanowiska uwzględnione w raporcie przypisano do 4 szczebli organizacji: kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści i pracownicy techniczni. Dodatkowo, każde ze stanowisk przydzielono do jednej z 7 rodzin: naczelne kierownictwo, administracja IT, projektowo-programistyczna, techniczno-sprzętowa, konsulting i wdrożenia, bezpieczeństwo IT oraz analiza danych.
Podwyżki wynagrodzeń w 2021 roku

Jedną z cenniejszych informacji dla korzystających z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak są dane o zrealizowanych czy planowanych podwyżkach. W okresie od maja 2020 do kwietnia 2021 podwyżki w branży IT wyniosły 5% dla specjalistów i kadry kierowniczej. Nieznacznie niższe podwyżki otrzymali dyrektorzy, było to bowiem 4,2%. Pracodawcy zadeklarowali też, że na kolejny rok planują podwyżki w wysokości 5% na wszystkich poziomach stanowisk.

Zrealizowane podwyżki wynagrodzeń w branży IT w okresie maj 2020 – kwiecień 2021 według poziomu stanowiska

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – wiosna – stanowiska ITWynagrodzenia programistów Java z różnym doświadczeniem zawodowym

W raporcie prezentujemy wynagrodzenia na stanowiskach w zależności od doświadczenia i kompetencji pracowników. Wśród specjalistów wyróżniamy cztery poziomy – od młodszego specjalisty do eksperta. 14492

Pierwszy kwartyl, mediana i trzeci kwartyl wynagrodzeń całkowitych programistów Java w zależności od poziomu doświadczenia (w PLN)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – wiosna – stanowiska ITMediana wynagrodzenia całkowitego programisty Java na poziomie młodszego specjalisty (Junior) wynosi 6 250 PLN. Doświadczeni (Mid/Experienced) zarabiają aż o 52% więcej, a więc 9500 PLN, a starsi (Seniors) 12 914 PLN. Najwięcej zarabiają eksperci – 15 600 PLN.
Największe zróżnicowanie rynkowe, czyli największy rozstęp kwartylowy jest dla poziomu eksperta i wynosi 4 123zł. Najmniejsze zróżnicowanie występuje dla poziomu doświadczonego programisty, dla którego rozstęp kwartylowy jest niemal o 1000zł niższy i wynosi 3 179zł.

Wynagrodzenia doświadczonych specjalistów z różnych rodzin stanowisk

Tak jak zostało to już wspomniane na wstępie, w raporcie każde stanowisko dopasowujemy do jednej z 7 rodzin stanowisk. Poniżej prezentujemy stawki płac starszych specjalistów dla 5 wybranych rodzin stanowisk:
  • projektowo-programistyczna: Programista Front-End,

  • techniczno-sprzętowa: Specjalista ds. wsparcia IT,

  • konsulting i wdrożenia: Administrator systemu,

  • bezpieczeństwo IT: Specjalista ds. bezpieczeństwa IT,

  • analiza danych: Analityk danych.


Specjalista starszy (Senior), czyli taki który posiada duże doświadczenie w danej dziedzinie oraz ugruntowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną potrzebną do pracy na stanowisku. Samodzielnie wykonuje różnorodne zadania, ma wpływ na usprawnianie procesów, nie wymaga nadzoru przełożonego, często szkoli mniej doświadczonych pracowników.

Pierwszy kwartyl, mediana i trzeci kwartyl wynagrodzeń całkowitych na poziomie starszych specjalistów według wybranych stanowisk w branży IT (w PLN)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – wiosna – stanowiska ITJeżeli spojrzymy na medianę zaprezentowanych wynagrodzeń, to zobaczymy, że najwięcej zarabia Programista Front-End, należący do rodziny programowo-programistycznej, a najmniej Specjalista ds. wsparcia IT, który należy do rodziny techniczno-sprzętowej. Największa różnica między trzecim a pierwszym kwartylem, występuje w przypadku Analityka danych na poziomie starszego specjalisty i wynosi 5 239zł. Oznacza to, że na tym stanowisku, w porównaniu z pozostałymi przedstawionymi stanowiskami, płace są najbardziej zróżnicowane rynkowo. Najbardziej spójne są natomiast wynagrodzenia całkowite wypłacone specjalisty ds. wsparcia IT. W tym przypadku rozstęp kwartylowy wyniósł prawie dwa razy mniej, czyli dokładnie 2 681zł.

Świadczenia pozapłacowe

Oprócz analiz wynagrodzeń, w raporcie zamieszczono również informacje o 17 rodzajach świadczeń pozapłacowych. Na wykresie zaprezentowano świadczenia dodatkowe przyznawane w 2021 roku kierownikom w branży IT. Najbardziej popularne są zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz dodatkowa opieka medyczna – przyznaje je 100% firm. Około 99% organizacji oferuje szkolenia zawodowe, 97% elastyczny czas pracy, a 96% możliwość pracy zdalnej. Najrzadziej w pakiecie świadczeń pozapłacowych dla kierownika w branży IT znajduje się zorganizowany dojazd do pracy (przyznawane przez 3% badanych przedsiębiorstw).

Świadczenia pozapłacowe oferowane w 2021 roku na poziomie kierowniczym (K1) w branży IT

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – wiosna – stanowiska ITO raporcie

W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2021 – wiosna uczestniczyło 761 firm, które przekazały dane o wynagrodzeniach 260 536 pracowników. Raport zawiera analizy dla 845 stanowisk podzielonych na trzy grupy: stanowiska produkcyjne, administracyjne oraz stanowiska IT.

Badanie prowadzone było w okresie od marca do czerwca 2021 roku. Analizy przeprowadzono w oparciu o metodologię Sedlak & Sedlak. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle, odchylenie standardowe.

Kinga Matoga
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".