Artykuły

Wynagrodzenia młodszych specjalistów w 2021 roku

04.04.2022 Mikołaj Pecold
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 10 478 młodszych specjalistów. 52% tej grupy stanowiły kobiety, 91% osób nie miało więcej niż 35 lat, a 79% pracowało w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.
Mediana zarobków młodszych specjalistów wyniosła 4 500 PLN. Z badania wynikło również, że 25% zarabiała poniżej 3 800 PLN, a 25% powyżej 5 549 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite młodszych specjalistów w 2021 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Grupą z najniższymi płacami były osoby o wykształceniu średnim, bądź pomaturalnym z medianą równą 4 130 PLN. Absolwenci uczelni z tytułem licencjackim, inżynierskim, bądź magisterskim zarabiali podobnie, natomiast najwięcej zarabiały osoby z tytułem magistra inżyniera. Mediana ich zarobków wyniosła 4 839 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite młodszych specjalistów z różnym poziomem wykształcenia w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Młodsi specjaliści w firmach polskich zarabiali przeciętnie o 16% mniej niż osoby z firm zagranicznych. W organizacjach o kapitale polskim mediana zarobków wyniosła 4 200 PLN, natomiast w tych o kapitale zagranicznym 5 000 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite młodszych specjalistów w firmach polskich i zagranicznych w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najniżej zarabiającą grupą były osoby z firm od 1 do 9 pracowników z medianą wynagrodzeń równą 4 000 PLN. Osoby w firmach o większym zatrudnieniu zarabiały więcej, najwyższe wynagrodzenia otrzymywali specjaliści z organizacji powyżej 1 000 osób, gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 4 900 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych młodszych specjalistów w firmach różnej wielkości w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Informacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".