Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Kierowca kat. C + E 3177 PLN
Asystent naukowy 3240 PLN
Lekarz 3607 PLN
Fryzjerka 2390 PLN
Telemarketer 2308 PLN
HR biznes partner 7798 PLN
Aparatowy procesu 3648 PLN
Kamieniarz 2748 PLN
Ekonometryk 5295 PLN
Wytaczarz 4066 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - czerwiec 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 104 PLN
0.9% (m/m)    5.3% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - czerwiec 2019 (r/r) 2.6%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia młodszych specjalistów
w 2015 roku

10.03.2016 Barbara Pyzik
Według metodologii Sedlak & Sedlak młodszy specjalista to pracownik z niedużym, bądź bez doświadczenia w danej dziedzinie. Wykonuje proste zadania, a problemy rozwiązuje przy użyciu standardowych procedur. Przyjmuje polecenia i wskazówki od pozostałych pracowników. Młodszy specjalista to zazwyczaj pracownik z niewielkim stażem. W raporcie płacowym Sedlak & Sedlak znalazło się 6 117 specjalistów młodszych z 254 zakładów

Mediana wynagrodzenia całkowitego młodszych specjalistów


Przeciętnie w 2015 roku młodszy specjalista zarabiał 3 560 PLN brutto. Pracownik z większym doświadczeniem otrzymywał wynagrodzenie całkowite o ponad tysiąc złotych wyższe – 4 639 PLN, a starszy specjalista zarabiał 6 540 PLN. Mediana wynagrodzenia ekspertów wyniosła 8 994 PLN. Dla porównania niedoświadczony pracownik fizyczny otrzymywał wynagrodzenie całkowite o 900 PLN niższe (2 646 PLN) niż młodszy specjalista.

Mediany wynagrodzeń całkowitych specjalistów w 2015 roku

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015Choć ogólnopolska mediana wynagrodzeń całkowitych młodszych specjalistów wynosi 3 560 PLN, sytuacja przedstawia się inaczej jeśli uwzględnimy kryterium pochodzenia kapitału przedsiębiorstwa. W firmach, w których przeważa kapitał polski mediana tych wynagrodzeń wynosi 3 260 PLN, natomiast w firmach z kapitałem zagranicznym jest o ponad 400 PLN wyższa (3 664 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitego
młodszych specjalistów w firmach o różnym pochodzeniu kapitału

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015Wynagrodzenie młodszych specjalistów w różnych województwach


W pięciu województwach mediana wynagrodzeń całkowitych młodszych specjalistów była wyższa niż mediana ogólnopolska. Niedoświadczeni specjaliści zarobili najmniej w województwie podlaskim (3 057 PLN) i świętokrzyskim (3 129 PLN). Wynagrodzenia powyżej mediany otrzymali pracujący w województwach: mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim, małopolskim i dolnośląskim.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
młodszych specjalistów w wybranych województwach w 2015 roku

Mapa

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015Wynagrodzenie młodszych specjalistów w poszczególnych branżach i pionach


Zarobki młodszych specjalistów różnią się także w zależności od branży. Na czele zestawienia w raporcie Sedlak & Sedlak znalazła się branża BPO/SSC. 50% niedoświadczonych specjalistów zarabiało powyżej 4 110 PLN (mediana), a 25% powyżej 4 518 PLN (górny kwartyl). Na kolejnych miejscach znalazły się: budownictwo i projektowanie (3 924 PLN), motoryzacja (3 833 PLN), branża chemiczna (3 779 PLN) i lotnicza (3 757 PLN).

Branże z najwyższą medianą
wynagrodzeń całkowitych młodszych specjalistów w 2015 roku

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015Podobną rozpiętość wynagrodzeń obserwujemy, jeżeli uwzględnimy pion firmy, w którym pracują młodsi specjaliści. Najwyższa mediana występuje w pionie technicznym (4 024 PLN) oraz w stanowiskach z pionu BHP i ochrony środowiska (3 958 PLN). Najsłabiej opłacani są młodsi specjaliści w pionie obsługi klienta (3 138 PLN) oraz serwisu (3 225 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych
młodszych specjalistów w poszczególnych pionach w 2015 roku

pion

mediana

techniczny

4 024

BHP i ochrona środowiska

3 958

informatyczny

3 861

badań i rozwoju

3 843

produkcyjny

3 804

finansowy

3 781

personalny

3 775

marketingu

3 746

sprzedaży

3 590

jakości

3 538

administracyjny

3 500

zakupów i logistyki

3 469

serwisu

3 225

obsługi klienta

3 138

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015Benefity przyznawane młodszym specjalistom


Młodsi specjaliści są również beneficjentami wielu świadczeń dodatkowych. W badaniu sprawdzono czy pracownikowi zaoferowano możliwość skorzystania z benefitu. Najpopularniejszym świadczeniem są szkolenia zawodowe (93% młodszych specjalistów jest uprawnionych do korzystania z nich), dodatkowe zajęcia sportowo – rekreacyjne (71%), a także szkolenia językowe (69%), dopłaty do nauki (68%) oraz dodatkowa opieka medyczna (67%).

Młodsi specjaliści uprawnieni
do korzystania z poszczególnych benefitów w 2015

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015Więcej informacji na temat wynagrodzeń na różnych szczeblach organizacji znajdą Państwo w Raporcie Płacowym Sedlak & Sedlak 2015. Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wyniki tego Raportu. Zawiera on dane z 430 zakładów, a dotyczą one wynagrodzeń 160 357 pracowników. Zaprezentowano w nim analizy dla 421 stanowisk z pięciu szczebli zatrudnienia (zarząd/władze firmy, kadra menedżerska, specjaliści, pracownicy wsparcia oraz pracownicy fizyczni). Wszystkie przedstawione stawki są kwotami brutto wyrażonymi w PLN. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, zaprezentowane wartości to mediany.Barbara Pyzik

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]