Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia młodszych specjalistów
w 2015 roku

10.03.2016 Barbara Pyzik
Według metodologii Sedlak & Sedlak młodszy specjalista to pracownik z niedużym, bądź bez doświadczenia w danej dziedzinie. Wykonuje proste zadania, a problemy rozwiązuje przy użyciu standardowych procedur. Przyjmuje polecenia i wskazówki od pozostałych pracowników. Młodszy specjalista to zazwyczaj pracownik z niewielkim stażem. W raporcie płacowym Sedlak & Sedlak znalazło się 6 117 specjalistów młodszych z 254 zakładów

Mediana wynagrodzenia całkowitego młodszych specjalistów


Przeciętnie w 2015 roku młodszy specjalista zarabiał 3 560 PLN brutto. Pracownik z większym doświadczeniem otrzymywał wynagrodzenie całkowite o ponad tysiąc złotych wyższe – 4 639 PLN, a starszy specjalista zarabiał 6 540 PLN. Mediana wynagrodzenia ekspertów wyniosła 8 994 PLN. Dla porównania niedoświadczony pracownik fizyczny otrzymywał wynagrodzenie całkowite o 900 PLN niższe (2 646 PLN) niż młodszy specjalista.

Mediany wynagrodzeń całkowitych specjalistów w 2015 roku

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015Choć ogólnopolska mediana wynagrodzeń całkowitych młodszych specjalistów wynosi 3 560 PLN, sytuacja przedstawia się inaczej jeśli uwzględnimy kryterium pochodzenia kapitału przedsiębiorstwa. W firmach, w których przeważa kapitał polski mediana tych wynagrodzeń wynosi 3 260 PLN, natomiast w firmach z kapitałem zagranicznym jest o ponad 400 PLN wyższa (3 664 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitego
młodszych specjalistów w firmach o różnym pochodzeniu kapitału

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015Wynagrodzenie młodszych specjalistów w różnych województwach


W pięciu województwach mediana wynagrodzeń całkowitych młodszych specjalistów była wyższa niż mediana ogólnopolska. Niedoświadczeni specjaliści zarobili najmniej w województwie podlaskim (3 057 PLN) i świętokrzyskim (3 129 PLN). Wynagrodzenia powyżej mediany otrzymali pracujący w województwach: mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim, małopolskim i dolnośląskim.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
młodszych specjalistów w wybranych województwach w 2015 roku

Mapa

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015Wynagrodzenie młodszych specjalistów w poszczególnych branżach i pionach


Zarobki młodszych specjalistów różnią się także w zależności od branży. Na czele zestawienia w raporcie Sedlak & Sedlak znalazła się branża BPO/SSC. 50% niedoświadczonych specjalistów zarabiało powyżej 4 110 PLN (mediana), a 25% powyżej 4 518 PLN (górny kwartyl). Na kolejnych miejscach znalazły się: budownictwo i projektowanie (3 924 PLN), motoryzacja (3 833 PLN), branża chemiczna (3 779 PLN) i lotnicza (3 757 PLN).

Branże z najwyższą medianą
wynagrodzeń całkowitych młodszych specjalistów w 2015 roku

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015Podobną rozpiętość wynagrodzeń obserwujemy, jeżeli uwzględnimy pion firmy, w którym pracują młodsi specjaliści. Najwyższa mediana występuje w pionie technicznym (4 024 PLN) oraz w stanowiskach z pionu BHP i ochrony środowiska (3 958 PLN). Najsłabiej opłacani są młodsi specjaliści w pionie obsługi klienta (3 138 PLN) oraz serwisu (3 225 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych
młodszych specjalistów w poszczególnych pionach w 2015 roku

pion

mediana

techniczny

4 024

BHP i ochrona środowiska

3 958

informatyczny

3 861

badań i rozwoju

3 843

produkcyjny

3 804

finansowy

3 781

personalny

3 775

marketingu

3 746

sprzedaży

3 590

jakości

3 538

administracyjny

3 500

zakupów i logistyki

3 469

serwisu

3 225

obsługi klienta

3 138

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015Benefity przyznawane młodszym specjalistom


Młodsi specjaliści są również beneficjentami wielu świadczeń dodatkowych. W badaniu sprawdzono czy pracownikowi zaoferowano możliwość skorzystania z benefitu. Najpopularniejszym świadczeniem są szkolenia zawodowe (93% młodszych specjalistów jest uprawnionych do korzystania z nich), dodatkowe zajęcia sportowo – rekreacyjne (71%), a także szkolenia językowe (69%), dopłaty do nauki (68%) oraz dodatkowa opieka medyczna (67%).

Młodsi specjaliści uprawnieni
do korzystania z poszczególnych benefitów w 2015

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015Więcej informacji na temat wynagrodzeń na różnych szczeblach organizacji znajdą Państwo w Raporcie Płacowym Sedlak & Sedlak 2015. Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wyniki tego Raportu. Zawiera on dane z 430 zakładów, a dotyczą one wynagrodzeń 160 357 pracowników. Zaprezentowano w nim analizy dla 421 stanowisk z pięciu szczebli zatrudnienia (zarząd/władze firmy, kadra menedżerska, specjaliści, pracownicy wsparcia oraz pracownicy fizyczni). Wszystkie przedstawione stawki są kwotami brutto wyrażonymi w PLN. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, zaprezentowane wartości to mediany.Barbara Pyzik
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".