Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia menedżerów w bankach notowanych na GPW w 2013 roku

05.05.2014 Iwona Wabik-Szuba
Prezes banku Pekao SA Luigi Lovaglio w 2013 roku zarobił 8 520 000 PLN. Wśród menedżerów, którzy przepracowali cały 2013 rok, 52% otrzymało wynagrodzenia w przedziale od 1 do 1,99 mln. Natomiast 1% najlepiej opłacanych zarządzających otrzymało ponad 4,49 mln PLN. W artykule zaprezentowane wynagrodzenia najlepiej opłacanych top menedżerów, zasiadających w zarządach banków w 2013 roku. Artykuł zawiera 3 wykresy i 4 tabele.
Wynagrodzenia menedżerów banków notowanych na GPW w 2013 roku były na porównywalnym poziomie jak w roku 2012. Mediana rocznego wynagrodzenia brutto osób, które przepracowały cały rok wyniosła 1 647 435 PLN.
Poniższy wykres przedstawia zmiany w poziomie wynagrodzeń menedżerów banków notowanych na GPW w latach 2006 - 2013. Najwyższe zarobki kadry zarządzającej odnotowano w 2008 roku (1 951 388 PLN), a najniższe w 2009 roku (1 381 300 PLN). Wynagrodzenia członków zarządów w 2013 roku w porównaniu do roku 2009 wzrosły o 19%, ale nadal były niższe o 16% niż w rekordowym 2008 roku.

Mediana rocznego wynagrodzenia członków zarządów banków
notowanych na GPW w latach 2006 – 2013 (osoby, które przepracowały cały rok)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie rocznych sprawozdań finansowych banków notowanych na GPW w 2013 rokuWśród menedżerów, którzy przepracowali cały 2013 rok, 15osób otrzymało wynagrodzenia mniejsze niż 1 mln PLN. Najliczniejszą grupę stanowili menedżerowie, którzy zarabiali od 1 do 1,99 mln PLN rocznie – 47 osób. Natomiast tylko jedna osoba otrzymała wynagrodzenie wyższe niż 4,5 mln PLN.

Rozkład wynagrodzeń menedżerów banków notowanych na GPW,
którzy przepracowali cały 2013 rok (n = 90 osób)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie rocznych sprawozdań finansowych banków notowanych na GPW w 2013 rokuWynagrodzenia osób pełniących różne funkcje


Spośród menedżerów pełniących swoje funkcje przez cały 2013 rok najwięcej zarobili prezesi zarządów. Mediana ich rocznego wynagrodzenia wyniosła 2 479 000 PLN. Wiceprezesi otrzymywali 1 594 700 PLN, natomiast członkowie zarządu 1 543 200 PLN.

Mediana wynagrodzeń osób pełniących różne funkcje w zarządach banków
notowanych na GPW (osoby, które przepracowały cały rok)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie rocznych sprawozdań finansowych banków notowanych na GPW w 2013 rokuWynagrodzenia prezesów

Zgodnie z danymi opublikowanymi w sprawozdaniach rocznych banków, najwyższą pensję w 2013 roku otrzymał prezes banku Pekao SA Luigi Lovaglio – 8 520 000 PLN. Na drugim miejscu w rankingu znalazł się były prezes banku BGŻ SA – Jacek Bartkiewicz. Jego wynagrodzenie wyniosło 3 983 000 PLN, porównywalną pensję (3 853 940 PLN) otrzymał również prezes banku BZ WBK SA – Mateusz Morawiecki. Najniżej opłacanym prezesem, wśród osób, które przepracowały cały 2013 rok był prezes banku BOŚ SA – Mariusz Klimczak. Jego wynagrodzenie wyniosło 1 076 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite wszystkich prezesów, którzy pełnili swoją funkcję w 2013 roku

nazwa banku

imię i nazwisko

czy pracował cały rok?

wynagrodzenie całkowite 2013* (PLN)

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Luigi Lovaglio

tak

8 520 000

Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

Jacek Bartkiewicz

nie

3 983 000

Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna

Mateusz Morawiecki

tak

3 853 940

MBank Spółka Akcyjna

Cezary Stypułkowski

tak

3 656 090

Bank BPH Spółka Akcyjna

Richard Gaskin

tak

3 427 400

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

Małgorzata Kołakowska

tak

3 240 600

Bank Millennium Spółka Akcyjna

Joao Nuno Lima Bras Jorge

tak

3 013 300

Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna

Sławomir Sikora

tak

2 706 000

Alior Bank Spółka Akcyjna

Wojciech Sobieraj

tak

2 252 000

Bank Millennium Spółka Akcyjna

Bogusław Kott

nie

2 223 800

Getin Holding Spółka Akcyjna

Rafał Juszczak

tak

2 217 000

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Zbigniew Jagiełło

tak

2 119 000

Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna

Sławomir Żygowski

tak

1 810 500

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna

Frédéric Amoudru

tak

1 723 000

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

Krzysztof Rosiński

tak

1 515 000

Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Mariusz Klimczak

tak

1 076 000

Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

Józef Wancer

nie

6370

* kwota wynagrodzenia całkowitego uwzględnia: wynagrodzenie podstawowe, premie i nagrody oraz dodatkowe korzyści
Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie rocznych sprawozdań finansowych banków notowanych na GPW w 2013 rokuPremie dla prezesów

W 2011 roku Komisja Nadzoru Finansowego wdrożyła uchwały nr 258 i 259, które stanowią implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE. Zarówno KE jak i KNF zaleca, aby wypłata co najmniej 40% zmiennej części wynagrodzenia menedżerów była odroczona w czasie. Ma to zapobiec manipulowaniu wynikami instytucji finansowych.

Niestety tylko w przypadku pięciu prezesów banki podały w sprawozdaniach informacje o przyznanych premiach lub nagrodach. Największą premie w 2013 otrzymał prezes banku Pekao SA Luigi Lovaglio. Łączna wartość jego bonusu wyniosła 2 610 000 PLN, co stanowiło 31% jego całkowitego wynagrodzenia. W skład nagrody wchodziły rata premii za 2012 rok (1 037 000 PLN) oraz odroczone raty premii za 2010 i 2011 rok ( 1 573 000 PLN). 1 870 000 PLN premii otrzymał Mateusz Morawiecki – prezes BZ WBK SA. Kwota ta stanowiła nagrodę roczną za 2012 rok oraz cześć nagrody należnej za 2011 rok, której wypłata była warunkowa i została odroczona w czasie. Warto zwrócić uwagę, iż premia prezesa BZ WBK SA stanowiła prawie 50% wynagrodzenia całkowitego. Natomiast 1 400 000 PLN premii otrzymał Cezary Stypułkowski – prezes MBank SA.

Wartość premii otrzymanych przez prezesów zarządów banków notowanych na GPW
w 2013 roku

nazwa banku

imię i nazwisko

premie
 i nagrody

wartość premii/ wynagrodzenie całkowite

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Luigi Lovaglio

2 610 000

31%

Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna

Mateusz Morawiecki

1 870 000

49%

MBank Spółka Akcyjna

Cezary Stypułkowski

1 400 000

38%

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

Małgorzata Kołakowska

885 200

27%

Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

Jacek Bartkiewicz

237 000

6%

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie rocznych sprawozdań finansowych banków notowanych na GPW w 2013 rokuWynagrodzenia wiceprezesów

Najwyższą pensję w ubiegłym roku – 4 753 000 PLN, otrzymał Cezary Smoroszczewski, były wiceprezes Alior Banku. Pełnił on funkcję tylko przez dwa miesiące. 93% jego wynagrodzenia (4 422 000PLN) stanowiło wypłacone odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji i wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę. Na drugim miejscu w rankingu znalazł się Misbah Ur-Rahman-Shah (Bank Handlowy SA) z roczną pensją w wysokości 3 456 000 PLN. W porównaniu do roku 2012 jego wynagrodzenie spadło o 41%.

10 najlepiej opłacanych wiceprezesów banków notowanych na GPW w 2013 roku

nazwa banku

imię i nazwisko

czy pracował cały rok?

wynagrodzenie całkowite 2013

Alior Bank Spółka Akcyjna

Cezary Smorszczewski

nie

4 753 000

Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna

Misbah Ur-Rahman-Shah

tak

3 456 000

MBank Spółka Akcyjna

Wiesław Thor

nie

3 023 369

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Grzegorz Piwowar

tak

2 783 000

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Diego Biondo

tak

2 780 000

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Andrzej Kopyrski

tak

2 775 000

Bank BPH Spółka Akcyjna

Mathias Seidel

tak

2 433 600

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

Michał Bolesławski

tak

2 303 500

MBank Spółka Akcyjna

Hans-Dieter Kemler

tak

2 217 487

Alior Bank Spółka Akcyjna

Niels Lundorff

tak

2 206 000

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie rocznych sprawozdań finansowych banków notowanych na GPW w 2013 rokuWynagrodzenia członków zarządów

Wśród pierwszej piątki najlepiej zarabiających członków zarządów banków notowanych na GPW w 2013 roku, cztery osoby pracowały w banku BZ WBK SA. Marco Antonio Silva Rojas oraz Juan de Porras otrzymali wynagrodzenie w wysokości ponad 2 200 000 PLN.

5 najlepiej opłacanych członków zarządów banków notowanych na GPW w 2013 roku

nazwa banku

imię i nazwisko

czy pracował cały rok?

Wynagrodzenie całkowite 2013

Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna

Marco Antonio Silva Rojas

tak

2 238 960

Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna

Juan de Porras Aguirre

tak

2 224 430

Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna

Mirosław Skiba

tak

2 049 450

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

Maurycy Kühn

nie

1 988 000

Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna

Feliks Szyszkowiak

tak

1 950 850

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie rocznych sprawozdań finansowych banków notowanych na GPW w 2013 rokuWszystkie dane zaprezentowane w niniejszym artykule pochodzą z rocznych sprawozdań finansowych banków notowanych na GPW 2013. W badaniu podsumowaliśmy wynagrodzenia 108 menedżerów z 15 banków. Ponadto przeprowadzimy analizę płac 90 menedżerów, którzy przepracowali cały 2013 rok.

Iwona Wabik-Szuba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".