Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Dyrektor działu IT 24140 PLN
Fotoedytor 5380 PLN
Nauczyciel biologii 5210 PLN
Nauczyciel historii 5210 PLN
Instalator sieci IT 5240 PLN
Prawnik 7240 PLN
Javascript developer 10380 PLN
Nadsztygar 11350 PLN
Operator prasy 5340 PLN
Operator myjni 4760 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia menedżerów w bankach notowanych na GPW w 2013 roku

05.05.2014 Iwona Wabik-Szuba
Prezes banku Pekao SA Luigi Lovaglio w 2013 roku zarobił 8 520 000 PLN. Wśród menedżerów, którzy przepracowali cały 2013 rok, 52% otrzymało wynagrodzenia w przedziale od 1 do 1,99 mln. Natomiast 1% najlepiej opłacanych zarządzających otrzymało ponad 4,49 mln PLN. W artykule zaprezentowane wynagrodzenia najlepiej opłacanych top menedżerów, zasiadających w zarządach banków w 2013 roku. Artykuł zawiera 3 wykresy i 4 tabele.
Wynagrodzenia menedżerów banków notowanych na GPW w 2013 roku były na porównywalnym poziomie jak w roku 2012. Mediana rocznego wynagrodzenia brutto osób, które przepracowały cały rok wyniosła 1 647 435 PLN.
Poniższy wykres przedstawia zmiany w poziomie wynagrodzeń menedżerów banków notowanych na GPW w latach 2006 - 2013. Najwyższe zarobki kadry zarządzającej odnotowano w 2008 roku (1 951 388 PLN), a najniższe w 2009 roku (1 381 300 PLN). Wynagrodzenia członków zarządów w 2013 roku w porównaniu do roku 2009 wzrosły o 19%, ale nadal były niższe o 16% niż w rekordowym 2008 roku.

Mediana rocznego wynagrodzenia członków zarządów banków
notowanych na GPW w latach 2006 – 2013 (osoby, które przepracowały cały rok)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie rocznych sprawozdań finansowych banków notowanych na GPW w 2013 rokuWśród menedżerów, którzy przepracowali cały 2013 rok, 15osób otrzymało wynagrodzenia mniejsze niż 1 mln PLN. Najliczniejszą grupę stanowili menedżerowie, którzy zarabiali od 1 do 1,99 mln PLN rocznie – 47 osób. Natomiast tylko jedna osoba otrzymała wynagrodzenie wyższe niż 4,5 mln PLN.

Rozkład wynagrodzeń menedżerów banków notowanych na GPW,
którzy przepracowali cały 2013 rok (n = 90 osób)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie rocznych sprawozdań finansowych banków notowanych na GPW w 2013 rokuWynagrodzenia osób pełniących różne funkcje


Spośród menedżerów pełniących swoje funkcje przez cały 2013 rok najwięcej zarobili prezesi zarządów. Mediana ich rocznego wynagrodzenia wyniosła 2 479 000 PLN. Wiceprezesi otrzymywali 1 594 700 PLN, natomiast członkowie zarządu 1 543 200 PLN.

Mediana wynagrodzeń osób pełniących różne funkcje w zarządach banków
notowanych na GPW (osoby, które przepracowały cały rok)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie rocznych sprawozdań finansowych banków notowanych na GPW w 2013 rokuWynagrodzenia prezesów

Zgodnie z danymi opublikowanymi w sprawozdaniach rocznych banków, najwyższą pensję w 2013 roku otrzymał prezes banku Pekao SA Luigi Lovaglio – 8 520 000 PLN. Na drugim miejscu w rankingu znalazł się były prezes banku BGŻ SA – Jacek Bartkiewicz. Jego wynagrodzenie wyniosło 3 983 000 PLN, porównywalną pensję (3 853 940 PLN) otrzymał również prezes banku BZ WBK SA – Mateusz Morawiecki. Najniżej opłacanym prezesem, wśród osób, które przepracowały cały 2013 rok był prezes banku BOŚ SA – Mariusz Klimczak. Jego wynagrodzenie wyniosło 1 076 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite wszystkich prezesów, którzy pełnili swoją funkcję w 2013 roku

nazwa banku

imię i nazwisko

czy pracował cały rok?

wynagrodzenie całkowite 2013* (PLN)

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Luigi Lovaglio

tak

8 520 000

Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

Jacek Bartkiewicz

nie

3 983 000

Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna

Mateusz Morawiecki

tak

3 853 940

MBank Spółka Akcyjna

Cezary Stypułkowski

tak

3 656 090

Bank BPH Spółka Akcyjna

Richard Gaskin

tak

3 427 400

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

Małgorzata Kołakowska

tak

3 240 600

Bank Millennium Spółka Akcyjna

Joao Nuno Lima Bras Jorge

tak

3 013 300

Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna

Sławomir Sikora

tak

2 706 000

Alior Bank Spółka Akcyjna

Wojciech Sobieraj

tak

2 252 000

Bank Millennium Spółka Akcyjna

Bogusław Kott

nie

2 223 800

Getin Holding Spółka Akcyjna

Rafał Juszczak

tak

2 217 000

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Zbigniew Jagiełło

tak

2 119 000

Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna

Sławomir Żygowski

tak

1 810 500

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna

Frédéric Amoudru

tak

1 723 000

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

Krzysztof Rosiński

tak

1 515 000

Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Mariusz Klimczak

tak

1 076 000

Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

Józef Wancer

nie

6370

* kwota wynagrodzenia całkowitego uwzględnia: wynagrodzenie podstawowe, premie i nagrody oraz dodatkowe korzyści
Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie rocznych sprawozdań finansowych banków notowanych na GPW w 2013 rokuPremie dla prezesów

W 2011 roku Komisja Nadzoru Finansowego wdrożyła uchwały nr 258 i 259, które stanowią implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE. Zarówno KE jak i KNF zaleca, aby wypłata co najmniej 40% zmiennej części wynagrodzenia menedżerów była odroczona w czasie. Ma to zapobiec manipulowaniu wynikami instytucji finansowych.

Niestety tylko w przypadku pięciu prezesów banki podały w sprawozdaniach informacje o przyznanych premiach lub nagrodach. Największą premie w 2013 otrzymał prezes banku Pekao SA Luigi Lovaglio. Łączna wartość jego bonusu wyniosła 2 610 000 PLN, co stanowiło 31% jego całkowitego wynagrodzenia. W skład nagrody wchodziły rata premii za 2012 rok (1 037 000 PLN) oraz odroczone raty premii za 2010 i 2011 rok ( 1 573 000 PLN). 1 870 000 PLN premii otrzymał Mateusz Morawiecki – prezes BZ WBK SA. Kwota ta stanowiła nagrodę roczną za 2012 rok oraz cześć nagrody należnej za 2011 rok, której wypłata była warunkowa i została odroczona w czasie. Warto zwrócić uwagę, iż premia prezesa BZ WBK SA stanowiła prawie 50% wynagrodzenia całkowitego. Natomiast 1 400 000 PLN premii otrzymał Cezary Stypułkowski – prezes MBank SA.

Wartość premii otrzymanych przez prezesów zarządów banków notowanych na GPW
w 2013 roku

nazwa banku

imię i nazwisko

premie
 i nagrody

wartość premii/ wynagrodzenie całkowite

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Luigi Lovaglio

2 610 000

31%

Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna

Mateusz Morawiecki

1 870 000

49%

MBank Spółka Akcyjna

Cezary Stypułkowski

1 400 000

38%

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

Małgorzata Kołakowska

885 200

27%

Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

Jacek Bartkiewicz

237 000

6%

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie rocznych sprawozdań finansowych banków notowanych na GPW w 2013 rokuWynagrodzenia wiceprezesów

Najwyższą pensję w ubiegłym roku – 4 753 000 PLN, otrzymał Cezary Smoroszczewski, były wiceprezes Alior Banku. Pełnił on funkcję tylko przez dwa miesiące. 93% jego wynagrodzenia (4 422 000PLN) stanowiło wypłacone odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji i wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę. Na drugim miejscu w rankingu znalazł się Misbah Ur-Rahman-Shah (Bank Handlowy SA) z roczną pensją w wysokości 3 456 000 PLN. W porównaniu do roku 2012 jego wynagrodzenie spadło o 41%.

10 najlepiej opłacanych wiceprezesów banków notowanych na GPW w 2013 roku

nazwa banku

imię i nazwisko

czy pracował cały rok?

wynagrodzenie całkowite 2013

Alior Bank Spółka Akcyjna

Cezary Smorszczewski

nie

4 753 000

Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna

Misbah Ur-Rahman-Shah

tak

3 456 000

MBank Spółka Akcyjna

Wiesław Thor

nie

3 023 369

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Grzegorz Piwowar

tak

2 783 000

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Diego Biondo

tak

2 780 000

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Andrzej Kopyrski

tak

2 775 000

Bank BPH Spółka Akcyjna

Mathias Seidel

tak

2 433 600

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

Michał Bolesławski

tak

2 303 500

MBank Spółka Akcyjna

Hans-Dieter Kemler

tak

2 217 487

Alior Bank Spółka Akcyjna

Niels Lundorff

tak

2 206 000

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie rocznych sprawozdań finansowych banków notowanych na GPW w 2013 rokuWynagrodzenia członków zarządów

Wśród pierwszej piątki najlepiej zarabiających członków zarządów banków notowanych na GPW w 2013 roku, cztery osoby pracowały w banku BZ WBK SA. Marco Antonio Silva Rojas oraz Juan de Porras otrzymali wynagrodzenie w wysokości ponad 2 200 000 PLN.

5 najlepiej opłacanych członków zarządów banków notowanych na GPW w 2013 roku

nazwa banku

imię i nazwisko

czy pracował cały rok?

Wynagrodzenie całkowite 2013

Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna

Marco Antonio Silva Rojas

tak

2 238 960

Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna

Juan de Porras Aguirre

tak

2 224 430

Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna

Mirosław Skiba

tak

2 049 450

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

Maurycy Kühn

nie

1 988 000

Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna

Feliks Szyszkowiak

tak

1 950 850

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie rocznych sprawozdań finansowych banków notowanych na GPW w 2013 rokuWszystkie dane zaprezentowane w niniejszym artykule pochodzą z rocznych sprawozdań finansowych banków notowanych na GPW 2013. W badaniu podsumowaliśmy wynagrodzenia 108 menedżerów z 15 banków. Ponadto przeprowadzimy analizę płac 90 menedżerów, którzy przepracowali cały 2013 rok.

Iwona Wabik-Szuba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".