Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik sprzedaży 6828 PLN
Kontroler produkcji 3847 PLN
Spawacz 3373 PLN
Kierownik obiektu 5495 PLN
Doradca ds. leasingu 5502 PLN
Pracownik kwiaciarni 2198 PLN
Hydrolog 3297 PLN
Kasjer biletowy 2456 PLN
Kierownik pracowni 5825 PLN
Laminater 2919 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - czerwiec 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 104 PLN
0.9% (m/m)    5.3% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - czerwiec 2019 (r/r) 2.6%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia menedżerów spółek zaliczanych do WIG50

05.08.2014 Iwona Wabik-Szuba
Od 24 marca 2014 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest obliczany indeks WIG50, w którego skład wchodzi 50 średnich spółek z parkietu giełdowego. W indeksie WIG50 nie uczestniczą spółki zaliczane do indeksów WIG30 i WIG250. Ponadto, w indeksie tym nie uwzględnia się spółek zagranicznych notowanych jednocześnie na GPW i innych rynkach, o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 1 mld euro.
Niniejszy artykuł przedstawia analizy wynagrodzeń osób zasiadających w zarządach spółek giełdowych należących do WIG50. W obliczeniach uwzględniono osoby, które przepracowały cały rok.
Od 24 marca 2014 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest obliczany indeks WIG50, w którego skład wchodzi 50 średnich spółek z parkietu giełdowego. W indeksie WIG50 nie uczestniczą spółki zaliczane do indeksów WIG30 i WIG250. Ponadto, w indeksie tym nie uwzględnia się spółek zagranicznych notowanych jednocześnie na GPW i innych rynkach, o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 1 mld euro.
Niniejszy artykuł przedstawia analizy wynagrodzeń osób zasiadających w zarządach spółek giełdowych należących do WIG50. W obliczeniach uwzględniono osoby, które przepracowały cały rok.

Wynagrodzenia w „nowych” indeksach


W 2013 roku mediana wynagrodzeń osób zarządzających spółkami zaliczanymi do indeksu WIG50 wyniosła prawie 790 tys. PLN. Menedżerowie spółek z WIG30 otrzymywali pensje ponad dwukrotnie wyższe. Natomiast najgorzej opłacani w 2013 roku były osoby zatrudnione w spółkach z WIG250. Mediana ich rocznego wynagrodzenia wyniosła 432 tys. PLN, czyli 3,7 razy mniej niż osób z WIG30 i 1,8 razy mniej niż z WIG50.

Mediana rocznych wynagrodzeń menedżerów w spółkach zaliczanych
do „nowych” indeksów (osoby, które przepracowały cały 2013 rok)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku”,
Sedlak & SedlakWynagrodzenia w WIG50


W 2013 roku 41% osób zarządzających spółkami z WIG50 otrzymało wynagrodzenie w przedziale od 0,5 mln PLN do 0,99 mln PLN. Pensje 23% menedżerów były niższe niż 0,49 mln PLN, natomiast 30% badanych zarobiło od 1 mln PLN do 2 mln PLN. Warto zwrócić uwagę, iż 6% zarządzających zarobiło co najmniej 2 mln PLN.

Rozkład wynagrodzeń menedżerów spółek zaliczanych do WIG50
(osoby, które przepracowały cały 2013 rok)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & SedlakPrezes, wiceprezes i członek zarządu


Wśród menedżerów zarządzających spółkami z WIG50 najwyższe pensje otrzymywały osoby pełniące funkcję prezesa zarządu. Mediana ich wynagrodzeń w 2013 roku wyniosła 803 tys. PLN. Płace na porównywalnym poziomie otrzymywali również członkowie zarządów (mediana – 800,6 tys. PLN). Natomiast najniżej opłacani byli wiceprezesi zarządów – 720,4 tys. PLN.

Wynagrodzenia osób pełniących poszczególne funkcje w spółkach z WIG50
(osoby, które przepracowały cały 2013 rok)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku”,
Sedlak & SedlakKto zarobił najwięcej?


Wykres poniżej przedstawia najlepiej opłacanych menedżerów pełniących poszczególne funkcje w spółkach z WIG50. W 2013 roku najwyższe wynagrodzenie wśród prezesów zarządów otrzymał prezes Wawel SA. Jego roczna pensja wyniosła 5,13 mln PLN. Najwięcej na wynagrodzenie wiceprezesa przeznaczył Bank BPH SA – 2,43 mln PLN, natomiast na pensje członka zarządu Fabryka Mebli Forte SA – 2,56 mln PLN.

Najlepiej opłacani menedżerowie pełniący poszczególne funkcje
w spółkach zaliczanych do WIG50

Schemat

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku”,
Sedlak & SedlakO raporcie


Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW” ukazuje się po raz dziesiąty. W tegorocznej edycji badania przeanalizowaliśmy dane na temat wynagrodzeń 1 254 menedżerów z 336 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyniki analiz przedstawiono w postaci rankingów i zestawień.
W części I przedstawiono analizę praktyk w zakresie udzielania przez spółki informacji na temat wynagrodzeń menedżerów.
W części II opisano jak kształtowały się fundusze wynagrodzeń i wynagrodzenia w poszczególnych spółkach. Analizy przeprowadzono w zależności od takich charakterystyk spółek, jak: wielkość aktywów, przychodów, zatrudnienia, wynik finansowy, poziom EBITDA i EBIT oraz wielkość zysku na akcję czy free float. Dane o zarobkach przedstawiono z uwzględnieniem menedżerów pracujących cały rok, jak i osób, które w 2013 roku objęły stanowisko lub przestały pełnić swoją funkcję.
Część III zawiera zestawienia i rankingi wynagrodzeń menedżerów.

Przeczytaj również o:


wynagrodzeniach menedżerów w spółkach zaliczanych do WIG20, MWIG40 i SWIG80,
wynagrodzeniach członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku

Iwona Wabik-Szuba

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]