Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia menedżerów spółek zaliczanych do WIG50

05.08.2014 Iwona Wabik-Szuba
Od 24 marca 2014 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest obliczany indeks WIG50, w którego skład wchodzi 50 średnich spółek z parkietu giełdowego. W indeksie WIG50 nie uczestniczą spółki zaliczane do indeksów WIG30 i WIG250. Ponadto, w indeksie tym nie uwzględnia się spółek zagranicznych notowanych jednocześnie na GPW i innych rynkach, o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 1 mld euro.
Niniejszy artykuł przedstawia analizy wynagrodzeń osób zasiadających w zarządach spółek giełdowych należących do WIG50. W obliczeniach uwzględniono osoby, które przepracowały cały rok.
Od 24 marca 2014 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest obliczany indeks WIG50, w którego skład wchodzi 50 średnich spółek z parkietu giełdowego. W indeksie WIG50 nie uczestniczą spółki zaliczane do indeksów WIG30 i WIG250. Ponadto, w indeksie tym nie uwzględnia się spółek zagranicznych notowanych jednocześnie na GPW i innych rynkach, o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 1 mld euro.
Niniejszy artykuł przedstawia analizy wynagrodzeń osób zasiadających w zarządach spółek giełdowych należących do WIG50. W obliczeniach uwzględniono osoby, które przepracowały cały rok.

Wynagrodzenia w „nowych” indeksach


W 2013 roku mediana wynagrodzeń osób zarządzających spółkami zaliczanymi do indeksu WIG50 wyniosła prawie 790 tys. PLN. Menedżerowie spółek z WIG30 otrzymywali pensje ponad dwukrotnie wyższe. Natomiast najgorzej opłacani w 2013 roku były osoby zatrudnione w spółkach z WIG250. Mediana ich rocznego wynagrodzenia wyniosła 432 tys. PLN, czyli 3,7 razy mniej niż osób z WIG30 i 1,8 razy mniej niż z WIG50.

Mediana rocznych wynagrodzeń menedżerów w spółkach zaliczanych
do „nowych” indeksów (osoby, które przepracowały cały 2013 rok)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku”,
Sedlak & SedlakWynagrodzenia w WIG50


W 2013 roku 41% osób zarządzających spółkami z WIG50 otrzymało wynagrodzenie w przedziale od 0,5 mln PLN do 0,99 mln PLN. Pensje 23% menedżerów były niższe niż 0,49 mln PLN, natomiast 30% badanych zarobiło od 1 mln PLN do 2 mln PLN. Warto zwrócić uwagę, iż 6% zarządzających zarobiło co najmniej 2 mln PLN.

Rozkład wynagrodzeń menedżerów spółek zaliczanych do WIG50
(osoby, które przepracowały cały 2013 rok)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & SedlakPrezes, wiceprezes i członek zarządu


Wśród menedżerów zarządzających spółkami z WIG50 najwyższe pensje otrzymywały osoby pełniące funkcję prezesa zarządu. Mediana ich wynagrodzeń w 2013 roku wyniosła 803 tys. PLN. Płace na porównywalnym poziomie otrzymywali również członkowie zarządów (mediana – 800,6 tys. PLN). Natomiast najniżej opłacani byli wiceprezesi zarządów – 720,4 tys. PLN.

Wynagrodzenia osób pełniących poszczególne funkcje w spółkach z WIG50
(osoby, które przepracowały cały 2013 rok)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku”,
Sedlak & SedlakKto zarobił najwięcej?


Wykres poniżej przedstawia najlepiej opłacanych menedżerów pełniących poszczególne funkcje w spółkach z WIG50. W 2013 roku najwyższe wynagrodzenie wśród prezesów zarządów otrzymał prezes Wawel SA. Jego roczna pensja wyniosła 5,13 mln PLN. Najwięcej na wynagrodzenie wiceprezesa przeznaczył Bank BPH SA – 2,43 mln PLN, natomiast na pensje członka zarządu Fabryka Mebli Forte SA – 2,56 mln PLN.

Najlepiej opłacani menedżerowie pełniący poszczególne funkcje
w spółkach zaliczanych do WIG50

Schemat

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku”,
Sedlak & SedlakO raporcie


Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW” ukazuje się po raz dziesiąty. W tegorocznej edycji badania przeanalizowaliśmy dane na temat wynagrodzeń 1 254 menedżerów z 336 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyniki analiz przedstawiono w postaci rankingów i zestawień.
W części I przedstawiono analizę praktyk w zakresie udzielania przez spółki informacji na temat wynagrodzeń menedżerów.
W części II opisano jak kształtowały się fundusze wynagrodzeń i wynagrodzenia w poszczególnych spółkach. Analizy przeprowadzono w zależności od takich charakterystyk spółek, jak: wielkość aktywów, przychodów, zatrudnienia, wynik finansowy, poziom EBITDA i EBIT oraz wielkość zysku na akcję czy free float. Dane o zarobkach przedstawiono z uwzględnieniem menedżerów pracujących cały rok, jak i osób, które w 2013 roku objęły stanowisko lub przestały pełnić swoją funkcję.
Część III zawiera zestawienia i rankingi wynagrodzeń menedżerów.

Przeczytaj również o:


wynagrodzeniach menedżerów w spółkach zaliczanych do WIG20, MWIG40 i SWIG80,
wynagrodzeniach członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku

Iwona Wabik-Szuba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".