Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Elektryk 7100 PLN
Dyrektor regionalny 17930 PLN
Tester manualny 11280 PLN
Menedżer produktu 9030 PLN
Nauczyciel plastyki 5210 PLN
Pośrednik pracy 4620 PLN
Financial Controller 6880 PLN
Media planner 9200 PLN
Serwisant maszyn 5510 PLN
Frezer CNC 6520 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia magistrów
w pierwszym roku pracy w 2016 roku

13.03.2017 Łukasz Jaszcz
W niniejszym artykule przedstawione zostały wynagrodzenia absolwentów studiów magisterskich, których łączny staż pracy w 2016 roku nie przekraczał jednego roku. W pierwszej części zaprezentowano wynagrodzenia magistrów wybranych uczelni (gdzie próba badanych przekroczyła 50 osób). Następnie przedstawiono dane dotyczące wszystkich młodych magistrów, którzy wzięli udział w naszym badaniu w 2016 roku (3 973 osoby). Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto.

Informacje o badaniu:

W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Spośród wybranych uczelni najwyższą medianę zarobków w pierwszym roku pracy mieli absolwenci Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego (3 500 PLN). Niewiele mniej (3 425 PLN) zarabiali młodzi magistrzy po Politechnice Wrocławskiej.

Wynagrodzenia magistrów wybranych uczelni*
w pierwszym roku pracy w 2016 roku (brutto w PLN)

szkoła wyższa

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

Politechnika Warszawska

101

3 000

3 500

4 500

Uniwersytet Warszawski

100

2 850

3 500

4 300

Politechnika Wrocławska

204

2 800

3 425

4 100

Politechnika Łódzka

82

2 500

3 350

3 966

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

59

2 700

3 300

4 000

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

246

2 700

3 225

4 000

Politechnika Gdańska

136

2 707

3 200

4 175

Politechnika Poznańska

142

2 700

3 071

3 700

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

153

2 500

3 062

3 800

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

102

2 500

3 000

3 500

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

52

2 600

2 960

3 450

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

84

2 400

2 940

3 500

Politechnika Śląska

135

2 500

2 933

3 800

Uniwersytet Wrocławski

72

2 500

2 900

3 576

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

96

2 300

2 800

3 525

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

90

2 200

2 662

3 250

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

97

2 200

2 640

3 200

Uniwersytet Gdański

81

2 250

2 633

3 500

Uniwersytet Łódzki

117

2 200

2 600

3 100

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

78

2 050

2 500

3 100

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

64

2 120

2 500

2 800

Uniwersytet Śląski w Katowicach

65

2 000

2 450

3 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku
*dla próby > 50Połowa magistrów w pierwszym roku pracy zarabiała w przedziale od 2 400 do 3 600 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia magistrów w pierwszym roku pracy w 2016 roku(brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia w województwach


Młodzi magistrzy najwięcej zarobić mogli w województwach: mazowieckim (3 400 PLN), dolnośląskim (3 200 PLN) i małopolskim (3 075 PLN). Najniższe wynagrodzenia pobierali zatrudnieni w województwach: warmińsko-mazurskim (2 470 PLN), podkarpackim (2 467 PLN) i podlaskim (2 400 PLN).

Wynagrodzenia magistrów
w pierwszym roku pracy w województwach w 2016 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia w branżach


Osoby z tytułami magistra w 1. roku pracy najwięcej zarabiały w IT (mediana 3 500 PLN brutto). Z kolei najniższe zarobki oferował dla nich sektor publiczny (2 280 PLN brutto).

Mediany wynagrodzeń magistrów w pierwszym roku pracy
w wybranych branżach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuMagistrzy, którzy znaleźli zatrudnienie w zagranicznych firmach zarabiali przeciętnie o 26% (733 PLN) więcej niż ci, którzy pracowali w firmach polskich.

Wynagrodzenia magistrów w pierwszym roku pracy w firmach polskich i zagranicznych w 2016 roku (brutto w PLN)

kapitał

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

2 754

2 200

2 767

3 400

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

1 219

2 800

3 500

4 200

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWięcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".