W porównaniu do czasu przed pandemią, premia, którą Pan/i otrzymuje obecnie jest:

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Demand planner 5071 PLN
Dziennikarz 3995 PLN
Asesor 4500 PLN
Operator SAP 4354 PLN
Tokarz 3165 PLN
Pilarz 2528 PLN
Muzyk orkiestrowy 2847 PLN
Aktuariusz 8229 PLN
Ortoptystka 2176 PLN
Sales Executive 8516 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia magistrów w 2020 roku

13.04.2021 Jagoda Jurczak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2020 udział wzięło 29 683 osób z wykształceniem wyższym magisterskim. Z czego 24% badanych mieściło się w przedziale wiekowym 26-30 lat; 27% pracowało w największych firmach, zatrudniających 1000 i więcej osób. 59% badanych pracowało na szczeblu specjalisty. Większość badanych (55%) zamieszkiwała miasta powyżej 100 tys. mieszkańców (bez Warszawy).
W 2020 roku mediana płac magistrów wyniosła 5 700 PLN brutto, czyli o 600 PLN więcej niż mediana dla całego kraju. Pracownicy z tytułem magistra zarabiali o około 600 PLN więcej niż osoby po studiach pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich). Zarabiali o ponad 1 000 PLN mniej niż absolwenci studiów magisterskich inżynierskich.
Połowa magistrów zarabiała w przedziale od 4 177 PLN do 8 500 PLN. A 10% najwyżej wynagradzanych magistrów zarabiało powyżej 13 000 PLN. Mediana wynagrodzeń kobiet z tytułem magistra wyniosła 5 100 PLN, a mężczyzn 6 877 PLN.

Wynagrodzenia pracowników
z wyższym wykształceniem w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


Magistrzy zdecydowanie najwięcej mogli zarobić w województwie mazowieckim – 7 000 PLN. Mediana wynagrodzeń w samej Warszawie wyniosła 7 500 PLN. W drugim pod względem zarobków, województwie dolnośląskim mediana płac była już o 1 000 PLN niższa. Na końcu zestawienia, z medianą płac poniżej 4 500 PLN znalazły się województwa: lubelskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie.

Mediany wynagrodzeń magistrów
w różnych województwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, dyrektorzy z wykształceniem wyższym magisterskim otrzymywali wynagrodzenia na poziomie 13 705 PLN. Kierownicy w zależności od wielkości zespołu otrzymywali płace od 8 000 PLN do 10 050 PLN; specjaliści od 4 071 PLN do 6 817 PLN. Natomiast pracownicy szeregowi zarabiali przeciętnie 3 820 PLN.

Mediany wynagrodzeń magistrów
na różnych szczeblach organizacji w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


Najwyższe płace otrzymywali magistrzy z najdłuższym stażem (powyżej 16 lat). Mediana ich zarobków wyniosła 6 955 PLN. Dla porównania magistrzy ze stażem równym lub krótszym rok zarabiali przeciętnie prawie 3 000 PLN mniej.

Mediany wynagrodzeń magistrów
z różnym stażem pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


W poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite magistrów na wybranych stanowiskach. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy. A jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych analiz, zapraszamy do Zarobków na Stanowiskach.

Wynagrodzenia magistrów
na wybranych stanowiskach w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

kierownik zespołu (Team Leader)

402

7 000

9 000

12 000

kontroler finansowy

257

6 800

9 000

11 000

analityk biznesowy

389

6 000

7 800

10 560

główny księgowy

826

5 731

7 641

10 875

kierownik projektu

510

5 500

7 259

10 774

analityk finansowy

298

5 501

6 700

8 600

specjalista ds. personalnych

385

4 699

5 800

6 840

specjalista ds. zaopatrzenia

317

4 518

5 700

7 000

samodzielny księgowy

415

4 394

5 349

6 500

księgowy

1189

3 842

4 700

6 000

specjalista ds. kadr i płac

666

3 820

4 600

5 731

specjalista ds. administracyjnych

323

3 500

4 100

5 009

inspektor (administracja państwowa)

315

3 455

4 012

4 839

nauczyciel

437

3 225

3 948

5 000

pracownik administracyjny

364

3 100

3 600

4 457

asystent do spraw księgowości

269

3 000

3 566

4 300

referent (administracja państwowa)

313

2 942

3 365

4 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]

Weź udział w największej konferencji o wynagrodzeniach!    zobacz więcej