Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Automatyk 6280 PLN
Tester manualny 5890 PLN
Tester manualny 6500 PLN
Kinooperator 3840 PLN
Dziennikarz 4660 PLN
Nauczyciel geografii 4820 PLN
Serwisant maszyn 4220 PLN
Prokurator 10680 PLN
Tokarz CNC 4200 PLN
Technik geodeta 4330 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia magistrów inżynierów w 2017 roku

05.02.2018 Grzegorz Poręba
Niniejszy artykuł postał w oparciu o dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 r.
Informacje o badaniu: W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

Mediana wynagrodzeń magistrów inżynierów w 2017 roku była o 1 145 PLN wyższa od zarobków magistrów i wyniosła 5 645 PLN. Co czwarty pracownik z tytułem magistra inżyniera zarabiał 8 500 PLN i więcej.

Wynagrodzenia magistrów i magistrów inżynierów w 2017 roku (brutto w PLN)

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuOsoby z tytułem magistra inżyniera najwięcej zarabiały w województwie mazowieckim. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 7 081 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite
magistrów inżynierów w wybranych województwach w 2017 roku (brutto w PLN)

Mapa

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuW 2017 roku najwięcej zarabiali absolwenci kierunków informatycznych. Mediana ich zarobków wyniosła 8 000 PLN brutto.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
magistrów inżynierów po wybranych kierunkach studiów (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuSpośród stanowisk zajmowanych przez magistrów inżynierów płacami wyróżniały się stanowiska związanie z branżą IT. 

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
magistrów inżynierów na najwyżej opłacanych stanowiskach (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuWięcej danych na temat wynagrodzeń w różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Osoby z tytułem magistra inżyniera więcej zarabiały w większych przedsiębiorstwach.

Wynagrodzenia magistrów inżynierów
w przedsiębiorstwach różnej wielkości w 2017 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

mikro (1-9)

1 253

2 775

3 636

5 400

mała (10-49)

3 726

3 500

4 927

7 100

średnia (50-249)

6 918

4 000

5 500

8 100

duża (250-999)

5 091

4 210

6 000

8 802

wielka (pow. 1 000)

7 063

4 500

6 400

9 549

 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuWyższe zarobki osoby z tytułem magistra inżyniera otrzymywały w firmach z przewagą kapitału zagranicznego, gdzie mediana wyniosła 7 081 PLN miesięcznie.

Wynagrodzenia magistrów inżynierów
w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych w 2017 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przewaga kapitału polskiego

(powyżej 50%)

14 428

3 500

4 927

7 081

przewaga kapitału zagranicznego

(powyżej 50%)

9 648

5 000

7 081

10 500

 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuZarobki magistrów inżynierów rosną wraz ze stażem pracy.

Mediana wynagrodzeń całkowitych
magistrów inżynierów o różnym stażu pracy w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku
Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Grzegorz Poręba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".