Artykuły

Wynagrodzenia magistrów inżynierów w 2017 roku

05.02.2018 Grzegorz Poręba
Niniejszy artykuł postał w oparciu o dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 r.
Informacje o badaniu: W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

Mediana wynagrodzeń magistrów inżynierów w 2017 roku była o 1 145 PLN wyższa od zarobków magistrów i wyniosła 5 645 PLN. Co czwarty pracownik z tytułem magistra inżyniera zarabiał 8 500 PLN i więcej.

Wynagrodzenia magistrów i magistrów inżynierów w 2017 roku (brutto w PLN)

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuOsoby z tytułem magistra inżyniera najwięcej zarabiały w województwie mazowieckim. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 7 081 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite
magistrów inżynierów w wybranych województwach w 2017 roku (brutto w PLN)

Mapa

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuW 2017 roku najwięcej zarabiali absolwenci kierunków informatycznych. Mediana ich zarobków wyniosła 8 000 PLN brutto.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
magistrów inżynierów po wybranych kierunkach studiów (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuSpośród stanowisk zajmowanych przez magistrów inżynierów płacami wyróżniały się stanowiska związanie z branżą IT. 

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
magistrów inżynierów na najwyżej opłacanych stanowiskach (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuWięcej danych na temat wynagrodzeń w różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Osoby z tytułem magistra inżyniera więcej zarabiały w większych przedsiębiorstwach.

Wynagrodzenia magistrów inżynierów
w przedsiębiorstwach różnej wielkości w 2017 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

mikro (1-9)

1 253

2 775

3 636

5 400

mała (10-49)

3 726

3 500

4 927

7 100

średnia (50-249)

6 918

4 000

5 500

8 100

duża (250-999)

5 091

4 210

6 000

8 802

wielka (pow. 1 000)

7 063

4 500

6 400

9 549

 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuWyższe zarobki osoby z tytułem magistra inżyniera otrzymywały w firmach z przewagą kapitału zagranicznego, gdzie mediana wyniosła 7 081 PLN miesięcznie.

Wynagrodzenia magistrów inżynierów
w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych w 2017 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przewaga kapitału polskiego

(powyżej 50%)

14 428

3 500

4 927

7 081

przewaga kapitału zagranicznego

(powyżej 50%)

9 648

5 000

7 081

10 500

 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuZarobki magistrów inżynierów rosną wraz ze stażem pracy.

Mediana wynagrodzeń całkowitych
magistrów inżynierów o różnym stażu pracy w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku
Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Grzegorz Poręba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".