Czy system premiowania w Państwa firmie jest sprawiedliwy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Benefity w oczach pracowników w 2020 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Ratownik wodny 2615 PLN
Frezer drewna 3077 PLN
Koordynator serwisu 6362 PLN
Windykator 4396 PLN
Protokolant 2333 PLN
Technik weterynarii 2488 PLN
Dealer bankowy 9342 PLN
Salowa 2020 PLN
Programista ERP 6828 PLN
Tax Analyst 6220 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia magazynierów w 2017 roku

01.02.2018 Grzegorz Poręba
Niniejszy artykuł postał w oparciu o dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 r.
Informacje o badaniu: W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.


W 2017 roku mediana wynagrodzenia na stanowisku magazyniera wyniosła 2 944 PLN miesięcznie. 25% z nich zarabiało 2 508 PLN i mniej. 25% najwyżej zarabiających otrzymywało co najmniej 3 400 PLN miesięcznie.

Zarobki magazynierów w 2017 roku (brutto w PLN)

Schemat

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuNajwyższe zarobki na stanowisku magazyniera otrzymywały osoby zatrudnione w województwie mazowieckim i wynosiły one 3 100 PLN brutto miesięcznie. Wysokie pensje otrzymywali również zatrudnieni w województwie małopolskim (2 855 PLN) i pomorskim (2 903 PLN).

Wynagrodzenia magazynierów
w wybranych województwach w 2017 roku (brutto w PLN)

województwo

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

mazowieckie

323

2 600

3 100

3 500

małopolskie

262

2 500

2 855

3 300

pomorskie

131

2 560

2 903

3 350

podkarpackie

84

2 364

2 732

3 152

zachodniopomorskie

75

2 240

2 775

3 296

kujawsko-pomorskie

105

2 300

2 775

3 000

 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuNajwyższe zarobki na stanowisku magazyniera osiągały osoby, których staż mieścił się w przedziale od 11 do 15 lat i wynosiły one 3 200 PLN.

Mediana wynagrodzeń magazynierów
z różnym stażem pracy w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuNajwyższe wynagrodzenia magazynierzy otrzymywali w dużych i wielkich przedsiębiorstwach. Zatrudnieni tam otrzymywali pensje w kwocie 3 000 PLN miesięcznie.

Zarobki magazynierów
pracujących w firmach różnej wielkości w 2017 roku (brutto PLN)

wielkość firmy

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

mikro przedsiębiorstwo       (1 - 9)

129

2 100

2 700

3 166

małe przedsiębiorstwo       (10 - 49)

362

2 345

2 800

3 349

średnie przedsiębiorstwo   (50 - 249)

670

2 510

2 920

3 360

duże przedsiębiorstwo    (250 - 999)

494

2 603

3 000

3 435

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

721

2 600

3 000

3 490

 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuWynagrodzenia w firmach z przewagą kapitału zagranicznego były wyższe niż w firmach polskich i wynosiły 3 052 PLN miesięcznie.

Wynagrodzenia magazynierów pracujących
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Grzegorz Poręba

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]