Artykuły

Wynagrodzenia magazynierów w 2017 roku

01.02.2018 Grzegorz Poręba
Niniejszy artykuł postał w oparciu o dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 r.
Informacje o badaniu: W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.


W 2017 roku mediana wynagrodzenia na stanowisku magazyniera wyniosła 2 944 PLN miesięcznie. 25% z nich zarabiało 2 508 PLN i mniej. 25% najwyżej zarabiających otrzymywało co najmniej 3 400 PLN miesięcznie.

Zarobki magazynierów w 2017 roku (brutto w PLN)

Schemat

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuNajwyższe zarobki na stanowisku magazyniera otrzymywały osoby zatrudnione w województwie mazowieckim i wynosiły one 3 100 PLN brutto miesięcznie. Wysokie pensje otrzymywali również zatrudnieni w województwie małopolskim (2 855 PLN) i pomorskim (2 903 PLN).

Wynagrodzenia magazynierów
w wybranych województwach w 2017 roku (brutto w PLN)

województwo

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

mazowieckie

323

2 600

3 100

3 500

małopolskie

262

2 500

2 855

3 300

pomorskie

131

2 560

2 903

3 350

podkarpackie

84

2 364

2 732

3 152

zachodniopomorskie

75

2 240

2 775

3 296

kujawsko-pomorskie

105

2 300

2 775

3 000

 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuNajwyższe zarobki na stanowisku magazyniera osiągały osoby, których staż mieścił się w przedziale od 11 do 15 lat i wynosiły one 3 200 PLN.

Mediana wynagrodzeń magazynierów
z różnym stażem pracy w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuNajwyższe wynagrodzenia magazynierzy otrzymywali w dużych i wielkich przedsiębiorstwach. Zatrudnieni tam otrzymywali pensje w kwocie 3 000 PLN miesięcznie.

Zarobki magazynierów
pracujących w firmach różnej wielkości w 2017 roku (brutto PLN)

wielkość firmy

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

mikro przedsiębiorstwo       (1 - 9)

129

2 100

2 700

3 166

małe przedsiębiorstwo       (10 - 49)

362

2 345

2 800

3 349

średnie przedsiębiorstwo   (50 - 249)

670

2 510

2 920

3 360

duże przedsiębiorstwo    (250 - 999)

494

2 603

3 000

3 435

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

721

2 600

3 000

3 490

 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuWynagrodzenia w firmach z przewagą kapitału zagranicznego były wyższe niż w firmach polskich i wynosiły 3 052 PLN miesięcznie.

Wynagrodzenia magazynierów pracujących
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Grzegorz Poręba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".