Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystentka zarządu 4510 PLN
Dyrektor finansowy 19240 PLN
Fakturzysta 3400 PLN
Graphic designer 4510 PLN
Pracownik socjalny 3490 PLN
Dyspozytor 4810 PLN
Kasjer biletowy 3140 PLN
Opiekun medyczny 2840 PLN
Lekarz stażysta 3650 PLN
Fund Accountant 5340 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia kierowników w 2018 roku

12.02.2019 Jagoda Jurczak
W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 15 552 kierowników, z czego mężczyźni stanowili 65%. Mediana zarobków kierowników wyniosła 7 000 PLN. Połowa badanych zarabiała natomiast w przedziale od 4 927 PLN do 10 000 PLN. Najniżej wynagradzani byli kierownicy małych zespołów – 6 650 PLN. Kierownicy bardzo dużych zespołów otrzymywali płace w wysokości 10 500 PLN, czyli o ponad połowę więcej.

Wynagrodzenia całkowite
kierowników w 2018 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

kierownik (ogółem)

15 552

4 927

7 000

10 000

kierownik małego zespołu (2-10 osób)

9 772

4 641

6 650

9 900

kierownik średniego zespołu (11-30 osób)

2 659

5 359

7 500

11 000

kierownik dużego zespołu (31-100 osób)

968

6 363

8 516

12 500

kierownik bardzo dużego zespołu (ponad 100 osób)

305

7 400

10 500

14 800

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Kobiety zatrudnione jako kierownicy zarabiały o prawie 1 000 PLN mniej. Największa różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych dotyczyła 25% osób najlepiej zarabiających i wynosiła 1 800 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
kobiet i mężczyzn zatrudnionych jako kierownicy w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Zdecydowanie najwyższe płace otrzymywali kierownicy pracujący w województwie mazowieckim – 9 000 PLN. W pozostałych województwach płace kierowników były niższe średnio o 2 700 PLN. Najniżej byli wynagradzani kierownicy w województwie lubelskim.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
kierowników w różnych województwach w 2018 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Prawie 40% badanych kierowników posiadało wykształcenie wyższe magisterskie. Najwyżej byli jednak wynagradzani kierownicy z dyplomem magistra inżyniera, mediana ich zarobków wyniosła 8 300 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych kierowników
w wybranych branżach 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najwyższe płace otrzymywali kierownicy, który ukończyli studia MBA. Mediana ich zarobków to 12 000 PLN. Kierownicy z tytułem doktora otrzymywali 7 800 PLN, natomiast po ukończeniu studiów podyplomowych 8 516 PLN.

Wynagrodzenia całkowite kierowników
z różnym wykształceniem dodatkowym w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najwięcej kierownicy mogli zarobić w firmach zatrudniających 1 000 i więcej pracowników, mediana ich wynagrodzeń to 8 300 PLN, czyli o 3 373 PLN więcej od kierowników pracujących w małych firmach. 25% najniżej opłacanych kierowników z małych firm zarabiało około 29% kwoty jaką otrzymywało 25% najwyżej wynagradzanych kierowników z największych firm.

Mediany wynagrodzeń całkowitych kierowników
w firmach różnej wielkości w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najwyższe płace otrzymywali kierownicy o stażu mieszczącym się w przedziale 11-15 lat – 7 798 PLN. Mediana zarobków kierowników na początku kariery była niższa prawie o połowę i wynosiła 4 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite kierowników
z różnym stażem pracy w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.
Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".