Artykuły

Wynagrodzenia kierowników w 2018 roku

12.02.2019 Jagoda Jurczak
W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 15 552 kierowników, z czego mężczyźni stanowili 65%. Mediana zarobków kierowników wyniosła 7 000 PLN. Połowa badanych zarabiała natomiast w przedziale od 4 927 PLN do 10 000 PLN. Najniżej wynagradzani byli kierownicy małych zespołów – 6 650 PLN. Kierownicy bardzo dużych zespołów otrzymywali płace w wysokości 10 500 PLN, czyli o ponad połowę więcej.

Wynagrodzenia całkowite
kierowników w 2018 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

kierownik (ogółem)

15 552

4 927

7 000

10 000

kierownik małego zespołu (2-10 osób)

9 772

4 641

6 650

9 900

kierownik średniego zespołu (11-30 osób)

2 659

5 359

7 500

11 000

kierownik dużego zespołu (31-100 osób)

968

6 363

8 516

12 500

kierownik bardzo dużego zespołu (ponad 100 osób)

305

7 400

10 500

14 800

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Kobiety zatrudnione jako kierownicy zarabiały o prawie 1 000 PLN mniej. Największa różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych dotyczyła 25% osób najlepiej zarabiających i wynosiła 1 800 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
kobiet i mężczyzn zatrudnionych jako kierownicy w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Zdecydowanie najwyższe płace otrzymywali kierownicy pracujący w województwie mazowieckim – 9 000 PLN. W pozostałych województwach płace kierowników były niższe średnio o 2 700 PLN. Najniżej byli wynagradzani kierownicy w województwie lubelskim.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
kierowników w różnych województwach w 2018 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Prawie 40% badanych kierowników posiadało wykształcenie wyższe magisterskie. Najwyżej byli jednak wynagradzani kierownicy z dyplomem magistra inżyniera, mediana ich zarobków wyniosła 8 300 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych kierowników
w wybranych branżach 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najwyższe płace otrzymywali kierownicy, który ukończyli studia MBA. Mediana ich zarobków to 12 000 PLN. Kierownicy z tytułem doktora otrzymywali 7 800 PLN, natomiast po ukończeniu studiów podyplomowych 8 516 PLN.

Wynagrodzenia całkowite kierowników
z różnym wykształceniem dodatkowym w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najwięcej kierownicy mogli zarobić w firmach zatrudniających 1 000 i więcej pracowników, mediana ich wynagrodzeń to 8 300 PLN, czyli o 3 373 PLN więcej od kierowników pracujących w małych firmach. 25% najniżej opłacanych kierowników z małych firm zarabiało około 29% kwoty jaką otrzymywało 25% najwyżej wynagradzanych kierowników z największych firm.

Mediany wynagrodzeń całkowitych kierowników
w firmach różnej wielkości w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najwyższe płace otrzymywali kierownicy o stażu mieszczącym się w przedziale 11-15 lat – 7 798 PLN. Mediana zarobków kierowników na początku kariery była niższa prawie o połowę i wynosiła 4 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite kierowników
z różnym stażem pracy w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.
Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".