Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystentka zarządu 4450 PLN
Asystent prezesa 5030 PLN
Elektromonter 4630 PLN
Mechanik motocyklowy 4760 PLN
Nauczyciel domowy 3830 PLN
Cukiernik 3410 PLN
Konsultant SAP 6690 PLN
Kreślarz autocad 4980 PLN
Dealer bankowy 10000 PLN
Process Manager 10140 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia dyrektorów w 2013 roku

10.02.2014 Sylwia Rębisz
Artykuł przedstawia dane pochodzące z XI Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń dotyczące wynagrodzeń dyrektorów. Mediana miesięcznych wynagrodzeń tej grupy pracowników w 2013 roku wyniosła 12 800 PLN. W tekście zawarto informację na temat zmian w wysokości wynagrodzeń w stosunku do roku poprzedniego. Przedstawiono dane na temat wynagrodzeń dyrektorów zatrudnionych w oparciu o różne rodzaje umów. Ponadto, zaprezentowano informacje o wynagrodzeniach osób o bardzo dobrej znajomości różnych języków oraz posiadających dyplom MBA. Omówiono także różnice w wynagrodzeniach dyrektorów pracujących w firmach o różnej wielkości i różnym pochodzeniu kapitału. Artykuł zawiera 3 tabele, 4 wykresy i 1 schemat.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej.

Wynagrodzenia dyrektorów


W XI Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział ponad 5 000 osób zajmujących stanowiska dyrektorskie. Mediana ich wynagrodzeń całkowitych brutto wynosiła 12 800 PLN. Była ona ponad dwukrotnie wyższa od przeciętnych zarobków kierowników, trzykrotnie wyższa od płac specjalistów i niemal pięciokrotnie wyższa od wynagrodzeń pracowników szeregowych.

Mediana wynagrodzeń całkowitych na poszczególnych
szczeblach zatrudnienia w 2013 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuW 2013 roku, wynagrodzenia co czwartego dyrektora przekraczały 20 700 PLN. Płace 25% osób zajmujących najwyższy szczebel w hierarchii przedsiębiorstwa były niższe niż 7 900 PLN. Szczegółowe dane o wynagrodzeniach na wybranych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite brutto dyrektorów w 2013 roku (w PLN)

 

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

dyrektor

5 142

7 900

12 800

20 700

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuJak zmieniły się płace dyrektorów w 2013 roku w stosunku do roku poprzedniego? Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, zarobki 49% dyrektorów utrzymały się na tym samym poziomie co w 2012 roku. Płace 38% osób wzrosły, a 13% zmalały.

Zmiany wysokości wynagrodzeń dyrektorów
w 2013 roku w stosunku do roku poprzedniego (w %)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW)
przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuAż 83% dyrektorów uczestniczących w XI Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń było zatrudnionych na umowę o pracę. Mediana ich wynagrodzeń całkowitych brutto wynosiła 13 000 PLN. Zdecydowanie więcej – 14 450 PLN – zarabiały osoby pracujące w oparciu o kontrakt menedżerski. Dyrektorzy, mający umowę o zarządzanie, przeciętnie otrzymywali 12 200 PLN. Mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w oparciu o umowę agencyjną wynosiła 10 706 PLN, natomiast tych pracujących w oparciu o umowę spółki – 9 000 PLN.

Odsetek dyrektorów zatrudnionych w oparciu o różne umowy
i mediana ich wynagrodzeń całkowitych brutto w 2013 roku (w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia dyrektorów o różnych kwalifikacjach


Dyrektorzy posługujący się językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym zarabiali w 2013 roku 17 733 PLN. Wyższe wynagrodzenie otrzymywały osoby bardzo dobrze znające język francuski. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła w 2013 roku 18 500 PLN. Dyrektorzy władający językiem niemieckim zarabiali przeciętnie 16 600 PLN.

Wynagrodzenie całkowite brutto dyrektorów
znających wybrane języki w stopniu bardzo dobrym w 2013 roku (w PLN)

język

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

j. angielski

1 900

11 000

17 733

28 000

j. niemiecki

287

10 500

16 600

25 000

j. francuski

95

10 400

18 500

30 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWśród dyrektorów, którzy w 2013 roku wzięli udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 12% posiadało tytuł MBA (ang. Master of Business Administration). Mediana ich wynagrodzeń całkowitych brutto wynosiła 17 750 PLN.

Wynagrodzenie całkowite brutto dyrektorów, którzy ukończyli studia MBA (w PLN)

 

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

dyrektorzy z tytułem MBA  

626

12 000

17 750

27 250

dyrektorzy ogółem

5 142

7 900

12 800

20 700

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia dyrektorów w różnych firmach


Na wykresie 3. przedstawiono wynagrodzenia dyrektorów w przedsiębiorstwach o różnej wielkości. Im większa była firma, tym wyższe były płace osób nią kierujących. Dyrektorzy w organizacjach zatrudniających ponad 1 000 osób zarabiali przeciętnie 17 000 PLN. Ich płace były o 106% wyższe od wynagrodzeń dyrektorów w mikroprzedsiębiorstwach (1-9 osób).

Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto dyrektorów
w firmach o różnej wielkości zatrudnienia w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuDyrektorzy pracujący w przedsiębiorstwach, w których przeważał kapitał zagraniczny w 2013 roku zarabiali przeciętnie 18 200 PLN. To o 82% więcej od osób zajmujących tego typu stanowiska w firmach polskich. Szczegółowe dane o wynagrodzeniach na wybranych stanowiskach w różnych firmach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto dyrektorów
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Sylwia Rębisz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".