Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista ds. IT 5690 PLN
Listonosz 2286 PLN
Zmywacz naczyń 2308 PLN
Główny elektryk 4475 PLN
Financial Controller 8902 PLN
Pakowacz 2385 PLN
Lekarz rodzinny 7649 PLN
Ustawiacz maszyn CNC 3250 PLN
Woźny 2179 PLN
Aprobant 3705 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia członków zarządów spółek z WIG20, mWIG40 i sWIG80 w latach 2010-2014

15.07.2015 Konrad Akowacz
W niniejszym artykule prezentujemy analizy wynagrodzeń w spółkach należących do trzech głównych indeksów publikowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych: WIG20, mWIG40 i sWIG80.


W 2014 roku najwyższe pensje otrzymywały osoby zarządzające spółkami z indeksu WIG20. Mediana ich rocznych wynagrodzeń wyniosła 1,6 mln PLN. Menedżerowie spółek zaliczanych do indeksu mWIG40 zarabiali o 498 tys. mniej – 1,1 mln PLN. Najniższe pensje otrzymali zarządzający spółkami z sWIG80. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 711,8 tys. i była o 36% niższa niż w przypadku menedżerów z mWIG40 oraz o 56% niższa niż mediana wynagrodzeń menedżerów z WIG20.

Mediana wynagrodzeń finansowych osób zarządzających w spółkach zaliczanych do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 (osoby pracujące cały 2014 rok)

Schemat

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku”Na przestrzeni ostatnich pięciu lat największe wzrost wynagrodzeń, o 42% odnotowano w średnich firmach zaliczanych do indeksu mWIG40. Mediana wynagrodzeń w tych spółkach w 2010 roku wyniosła 782,5 tys. PLN, a w 2014 – 1,1 mln PLN. Natomiast najmniejsze wahania wynagrodzeń top menedżerów występowały w spółkach z WIG20. W odniesieniu do roku 2010 ich wynagrodzenia wzrosły o 8%.

W porównaniu z rokiem ubiegłym największy wzrost wynagrodzeń menedżerów – 21% wystąpił w spółkach z indeksu mWIG40. Natomiast w spółkach z WIG20 wynagrodzenia kadry zarządzającej były na porównywalnym poziomie jak w roku 2013, a w spółkach z sWIG80 wzrosły o 4%.

Wykres 1. przedstawia medianę wynagrodzeń top menedżerów zarządzających spółkami zaliczanymi do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 w latach 2010 – 2014.

Mediana wynagrodzeń menedżerów w spółkach
zaliczanych do różnych indeksów w latach 2010-2014

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku”Schemat 2 prezentuje mediany wynagrodzeń prezesów zarządów w 2014 roku.
Najlepiej wynagradzani w 2014 roku byli prezesi pracujący przez cały rok w spółkach z indeksu WIG20. Mediana ich rocznych zarobków sięgnęła 2,2 mln PLN i była 1,6 razy wyższa od mediany wynagrodzeń prezesów spółek z mWIG40 oraz 2,7 razy wyższa niż wynagrodzenia prezesów spółek z sWIG80.

Mediana wynagrodzeń finansowych prezesów zarządów spółek zaliczanych
do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 (osoby, które przepracowały cały 2014 rok)

Schemat

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku”Wykres 2. prezentuje wynagrodzenia osób pełniących funkcje prezesów zarządów w latach 2010-2014. Wśród spółek zaliczanych do indeksu WIG20 najwyższe pensje prezesów odnotowano w 2010 r, kiedy mediana ich wynagrodzeń wyniosła 2,22 mln PLN. Natomiast w 2014 roku zrobili oni o 24 tys. PLN mniej (mediana 2,2 ,mln PLN). Prezesi zarządzający spółkami z mWIG40 otrzymywali najwyższe wynagrodzenia (1,5 mln PLN) w 2012 roku, natomiast prezesi spółek z sWIG80 w 2010 roku – 1,03 mln PLN.

Mediana wynagrodzeń prezesów zarządów spółek z różnych indeksów giełdowych w latach 2010-2014r (osoby, które przepracowały cały rok)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku”Infografika


O raporcie


Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW” ukazuje się po raz jedenasty. W tegorocznej edycji przeanalizowaliśmy dane na temat wynagrodzeń 1 276 menedżerów (w tym 969 osób, które przepracowały cały 2014 rok) z 347 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Raport składa się z pięciu części:
W części I przedstawiono analizę praktyk w zakresie udzielania przez spółki informacji na temat wynagrodzeń menedżerów.
Część II zawiera analizy ogólne na temat wynagrodzeń członków zarządów spółek giełdowych w 2014 roku.
W części III przedstawiono analizy wynagrodzeń w poszczególnych spółkach. Analizy przeprowadzono w zależności od takich charakterystyk jak: wielkość aktywów, przychodów, zatrudnienia, wynik finansowy czy poziom EBITDA, EBIT czy EPS. Dane przedstawiono z uwzględnieniem menedżerów pracujących cały rok.
Część IV zawiera analizy całkowitych funduszy przeznaczonych na wynagrodzenia top menedżerów.
Część V zawiera zestawienia i rankingi wynagrodzeń menedżerów.

Konrad Akowacz

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]