Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kontroler jakości 5280 PLN
Akustyk 6730 PLN
Brand manager 11700 PLN
Nauczyciel domowy 4790 PLN
Ogrodnik szkółkarz 5100 PLN
Wiceprezes zarządu 18140 PLN
C/c++ developer 16800 PLN
Sap consultant 12320 PLN
Monter drzwi 5280 PLN
Operator wtryskarki 4810 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia analityków biznesowych
w Warszawie w 2018 roku

18.04.2019 Karolina Jurczak
Mediana wynagrodzeń analityków biznesowych w Warszawie w 2018 roku wyniosła 8 000 PLN. 25% analityków zarabia powyżej 11 000 PLN, a 25% poniżej 6 300 PLN. Dla porównania, mediana ogólnopolska dla tego stanowiska wyniosła 7 200 PLN.

Wynagrodzenia całkowite analityków biznesowych
w Warszawie w 2018 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

kobieta

5 500

7 000

9 000

mężczyzna

6 680

8 800

11 500

ogół

6 300

8 000

11 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Poziom wykształcenia wpływa na wysokość wynagrodzenia analityków biznesowych zatrudnionych w Warszawie. Osoby z wykształceniem wyższym magisterskim zarabiały o 1 563 PLN więcej niż osoby z wykształceniem wyższym zawodowym.

Wynagrodzenia całkowite analityków biznesowych o różnym wykształceniu
w Warszawie w 2018 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

wyższe zawodowe (inżynier/licencjat)

49 27

6 937

9 000

wyższe magisterskie inżynierskie

6 331

8 250

12 300

wyższe magisterskie

6 713

8 500

11 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Doświadczeni analitycy zarabiali więcej. Wykres 1. przedstawia jak rosły ich wynagrodzenia wraz ze stażem pracy.

Mediany wynagrodzeń analityków biznesowych o różnym stażu pracy
w Warszawie w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenia analityków biznesowych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz pochodzenia kapitału.

Mediany wynagrodzeń analityków biznesowych
w przedsiębiorstwach różnej wielkości w Warszawie w 2018 roku (brutto w PLN)

kapitał

wielkość przedsiębiorstwa

mediana

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

małe przedsiębiorstwo (10-49)

5 928

średnie przedsiębiorstwo (50-249)

6 758

duże przedsiębiorstwo (250-999)

9 100

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej

8 250

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

duże przedsiębiorstwo (250-999)

7 557

 

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

8 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".