Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Dyrektor produkcji 14680 PLN
Cabin Crew 6140 PLN
Nauczyciel logopeda 4820 PLN
Kucharka 3480 PLN
Manager oddziału 6960 PLN
Javascript developer 7550 PLN
Monter okien 3940 PLN
Spawalnik 5630 PLN
Doradca kredytowy 4570 PLN
Obchodowy bloku 5160 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia analityków biznesowych
w Warszawie w 2018 roku

18.04.2019 Karolina Jurczak
Mediana wynagrodzeń analityków biznesowych w Warszawie w 2018 roku wyniosła 8 000 PLN. 25% analityków zarabia powyżej 11 000 PLN, a 25% poniżej 6 300 PLN. Dla porównania, mediana ogólnopolska dla tego stanowiska wyniosła 7 200 PLN.

Wynagrodzenia całkowite analityków biznesowych
w Warszawie w 2018 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

kobieta

5 500

7 000

9 000

mężczyzna

6 680

8 800

11 500

ogół

6 300

8 000

11 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Poziom wykształcenia wpływa na wysokość wynagrodzenia analityków biznesowych zatrudnionych w Warszawie. Osoby z wykształceniem wyższym magisterskim zarabiały o 1 563 PLN więcej niż osoby z wykształceniem wyższym zawodowym.

Wynagrodzenia całkowite analityków biznesowych o różnym wykształceniu
w Warszawie w 2018 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

wyższe zawodowe (inżynier/licencjat)

49 27

6 937

9 000

wyższe magisterskie inżynierskie

6 331

8 250

12 300

wyższe magisterskie

6 713

8 500

11 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Doświadczeni analitycy zarabiali więcej. Wykres 1. przedstawia jak rosły ich wynagrodzenia wraz ze stażem pracy.

Mediany wynagrodzeń analityków biznesowych o różnym stażu pracy
w Warszawie w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenia analityków biznesowych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz pochodzenia kapitału.

Mediany wynagrodzeń analityków biznesowych
w przedsiębiorstwach różnej wielkości w Warszawie w 2018 roku (brutto w PLN)

kapitał

wielkość przedsiębiorstwa

mediana

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

małe przedsiębiorstwo (10-49)

5 928

średnie przedsiębiorstwo (50-249)

6 758

duże przedsiębiorstwo (250-999)

9 100

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej

8 250

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

duże przedsiębiorstwo (250-999)

7 557

 

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

8 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".