Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Doradca finansowy 3770 PLN
Kierownik działu IT 12230 PLN
Policjant 5150 PLN
Pośrednik pracy 3400 PLN
Technik farmacji 3570 PLN
Ratownik wodny 3130 PLN
Stolarz meblowy 3700 PLN
Księgowy 4450 PLN
Zwrotniczy 3520 PLN
Elektryk budowlany 3970 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia absolwentów studiów drugiego stopnia wybranych uczelni wyższych w Polsce w 2016 roku

13.02.2017 Łukasz Jaszcz
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Dane ogólne


Poniższe zestawienie uwzględnia 33 uczelnie wyższe, dla których próba badanych przekroczyła 450. W zestawieniu uwzględniono osoby, które zadeklarowały ukończenie studiów drugiego stopnia na danej uczelni. Należy pamiętać, że na wysokość wynagrodzeń, wpływa również szereg innych czynników, nieuwzględnionych w tym artykule.

Najwyższe zarobki w zestawieniu mieli w 2016 roku magistrzy, absolwenci ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Połowa z nich zarabiała w przedziale od 5 500 do 12 000 PLN brutto miesięcznie. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 8 000 PLN brutto. Wśród pierwszej dziesiątki znalazło się siedem uczelni technicznych. Są to politechniki z Warszawy, Wrocławia, Gdańska, Łodzi, Poznania i Gliwic (Śląska) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa. Oprócz nich w top 10 są również Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Zestawienie wynagrodzeń całkowitych absolwentów studiów drugiego stopnia uczelni wyższych w Polsce w 2016 roku (brutto w PLN)*

 

szkoła wyższa

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

1

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

1 168

5 500

8 000

12 000

2

Politechnika Warszawska

1 763

4 500

6 500

10 000

3

Politechnika Wrocławska

2 404

4 200

6 158

9 000

4

Politechnika Gdańska

1 203

3 900

5 600

8 600

5

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

2 394

3 800

5 500

8 100

Uniwersytet Warszawski

2 331

4 000

5 500

8 500

Politechnika Łódzka

1 221

3 800

5 500

8 000

8

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

1 053

3 700

5 478

8 000

9

Politechnika Poznańska

1 454

4 000

5 400

8 000

10

Politechnika Śląska

2 054

3 780

5 200

8 000

11

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

1 123

3 800

5 133

7 900

12

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

1 082

3 600

5 100

7 600

13

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1 377

3 500

5 000

7 600

Politechnika Częstochowska

569

3 500

5 000

7 600

15

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

593

3 400

4 870

7 000

16

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

766

3 440

4 653

6 500

17

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

450

3 115

4 525

6 500

18

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

997

3 200

4 515

7 000

19

Uniwersytet Gdański

1 334

3 200

4 500

6 800

Politechnika Lubelska

546

3 300

4 500

6 800

21

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1 700

3 148

4 430

6 500

22

Uniwersytet Łódzki

1 737

3 100

4 300

6 500

Uniwersytet Wrocławski

1 437

3 100

4 300

6 500

Politechnika Białostocka

539

3 100

4 300

6 363

25

Uniwersytet Zielonogórski

466

3 200

4 210

6 300

26

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1 436

3 000

4 200

6 125

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

715

3 000

4 200

6 300

28

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1 157

2 950

4 000

6 000

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

1 157

2 850

4 000

6 000

30

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1 237

2 850

3 900

5 730

Uniwersytet Szczeciński

830

2 951

3 900

5 640

32

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

779

2 800

3 800

5 540

33

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

482

2 800

3 600

5 200

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku
*dla próby większej lub równej 450Mediany wynagrodzeń magistrów aż 29 uczelni są wyższe od mediany wynagrodzeń w Polsce, która według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2016 roku wyniosła 3 900 PLN.
Infografika
Więcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".