Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier budowy 5260 PLN
Konstruktor 5990 PLN
Nauczyciel psycholog 3930 PLN
Pracownica sklepu 3580 PLN
Javascript developer 12000 PLN
Piaskarz 3940 PLN
Tokarz CNC 4200 PLN
Analityk kredytowy 6670 PLN
Level designer 5460 PLN
Pomoc dentystyczna 3210 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagradzanie pracowników z pionu personalnego cz. II – badanie praktyk wynagradzania Sedlak & Sedlak 2017

22.02.2018 Iwona Wabik-Szuba
Niniejszy tekst stanowi drugą część cyklu artykułów na temat wynagrodzeń w pionie personalnym. Prezentujemy w nim praktyki związane z budową pakietu wynagrodzeń, konstrukcją systemów premiowych oraz rozliczania nadgodzin dla pracowników z pionu personalnego. Prezentowane dane pochodzą z badania przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku.

Składniki pakietu wynagradzania pracowników z pionu personalnego


Z przeprowadzonych analiz wynika, że w 83% badanych firm pracownicy pionu personalnego są uprawnieni do otrzymywania premii za realizację wyznaczonych celów indywidualnych i/lub firmowych. Dodatkowo prawie 60% badanych przedsiębiorstw wypłaca nagrody pieniężne, a prawie co piąta firma, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, oferuje również dodatek funkcyjny, czyli dodatkowe wynagrodzenie wypłacane co miesiąc w stałej kwocie.

Popularność poszczególnych składników wynagrodzeń
w pionie personalnym

składnik wynagrodzenia

liczba

procent

płaca zasadnicza

36

100%

dodatek stażowy

3

8%

dodatek funkcyjny

7

19%

stałe roczne dodatki (np. 13-stka)

4

11%

premie

30

83%

nagrody

21

58%

 

Źródło: Raport: Praktyki wynagradzania pracowników z pionu personalnego
i finansowego w 2017 roku”, Sedlak & SedlakPolityka świadczeń dodatkowych


Wszystkie badane przedsiębiorstwa oprócz wynagrodzenia finansowego oferują pracownikom z pionu personalnego świadczenia dodatkowe. Najczęściej w pakiecie znajduje się 5-9 benefitów, a w co czwartej firmie pracownicy mogą korzystać z co najmniej 10 benefitów. Najpopularniejszymi benefitami są zajęcia sportowo-rekreacyjne, szkolenia zawodowe, szkolenia językowe i dodatkowa opieka medyczna. Najrzadziej oferowane są: dodatkowo płatny urlop, akcje/opcje na akcje oraz pokrycie kosztów dojazdów do pracy. Oferuje je jedynie 6% badanych firm. W 89% firm benefity przyznawane są pracownikom na podstawie polityki ogólnofirmowej, w 17% na podstawie indywidualnych preferencji pracowników. W pozostałych firmach część benefitów przyznawana jest zgodnie z polityką ogólnofirmową a część podlega systemowi kafeteryjnemu.

Ilość oferowanych benefitów dla pracowników z pionu personalnego

Wykres

Źródło: Raport: Praktyki wynagradzania pracowników z pionu personalnego
i finansowego w 2017 roku”, Sedlak & SedlakRozliczanie godzin nadliczbowych


W badaniu zapytaliśmy również o sposób rozliczania godzin nadliczbowych. W 59% firm pracownicy mają prawo odebrać je w ustalonym z pracodawcą terminie lub zamiennie otrzymać dodatek za godziny nadliczbowe. W co trzeciej firmie pracownicy mogą odebrać godziny nadliczbowe tylko w ustalonym terminie, a w 9% badanych firm godziny nadliczbowe są w całości rozliczane finansowo.

Praktyki rozliczania godzin nadliczbowych pracowników biurowych
(pytanie wielokrotnego wyboru)

Wykres

Źródło: Raport: Praktyki wynagradzania pracowników z pionu personalnego
i finansowego w 2017 roku”, Sedlak & SedlakPraktyki premiowania


W 83% badanej próby pracownicy z pionu personalnego objęci są systemami premiowania. Najczęściej (68%) premie przyznawane są pracownikom na koniec roku obrotowego. W 21% firm cele premiowe rozliczane są co kwartał, a tylko w 14% miesięcznie.

Częstotliwość rozliczania celów premiowych
pracowników z pionu personalnego (pytanie wielokrotnego wyboru)

Wykres

Źródło: Raport: Praktyki wynagradzania pracowników z pionu personalnego
i finansowego w 2017 roku”, Sedlak & SedlakZ wykonanych analiz wynika, iż najczęściej pracownicy na poziomie specjalistów otrzymują premie uznaniowe (62%), na drugim miejscu znalazły się premie zależne od wyników firmowych (45%), a na trzecim premie zadaniowe/MBO (41%).

Natomiast w przypadku osób na stanowiskach kierowniczych/zarządzających (np. kierownik działu HR, dyrektor personalny.) w 70% firm premie są uzależnione od wyników firmy, w 63% od realizacji wyznaczonych zadań i celów indywidualnych. Natomiast w 33% firm pracownicy otrzymują premie uznaniowe lub na podstawie ocen okresowych.

Sposoby premiowania na stanowiskach specjalistycznych
i zarządzających w pionie personalnym

Wykres

Źródło: Raport: Praktyki wynagradzania pracowników z pionu personalnego
i finansowego w 2017 roku”, Sedlak & SedlakO badaniu


Prezentowane dane pochodzą z badania praktyk wynagradzania pracowników z pionu personalnego i finansowego. Zostało ono przeprowadzone w okresie sierpień – październik 2017 r. wśród 36 organizacji, które zatrudniają łącznie co najmniej 10 pracowników w wyżej wymienionych działach.

Informacje na temat wysokości wynagrodzeń oferowanych pracownikom w pionie personalnym znajdą Państwo w Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2017. Uwzględniliśmy w nim dane pochodzące z 540 firm o 495 stanowiskach, na których zatrudnionych było 253 795 pracowników. Badanie zostało przeprowadzone w okresie czerwiec – październik 2017.

Analizy wynagrodzeń w raporcie obejmują przekroje takie jak pochodzenie kapitału firmy, wielkość rocznych przychodów, wielkość zatrudnienia, rodzaj działalności, branża oraz województwo. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle.

Iwona Wabik-Szuba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".