Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Komisjoner 3660 PLN
Nauczyciel religii 4820 PLN
Sprzątaczka domowa 2690 PLN
Kierownik butiku 4700 PLN
Kontroler finansowy 9260 PLN
Java developer 13500 PLN
Specjalista sem 3540 PLN
Spiker radiowy 3490 PLN
DevOps 9700 PLN
Negocjator biznesowy 6320 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagradzanie pracowników z pionu personalnego cz. I
– Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2017

16.01.2018 Iwona Wabik-Szuba
W celu zobrazowania w jaki sposób firmy budują pakiety wynagrodzeń oraz jakie stawki oferują pracownikom działów personalnych przygotowaliśmy dla Państwa cykl artykułów na ten temat.
W niniejszym artykule przyjrzymy się jak stawkom płac oferowanych pracownikom działów HR, a w kolejnym zaprezentujemy praktyki związane budową systemów wynagradzania i premiowania.

Wynagrodzenia na różnych szczeblach organizacji


Najważniejszym stanowiskiem w dziale personalnym jest dyrektor personalny. Osoby na tym stanowisku odpowiedzialne są za planowanie, zarządzanie i kontrolę polityki personalnej całej firmy. Mediana ich wynagrodzeń całkowitych wyniosła w 2017 roku 21 950 PLN i była prawie dwukrotnie wyższa od pensji osób zajmujących stanowiska kierownicze i czterokrotnie wyższa od wynagrodzeń specjalistów. W analizach uwzględniliśmy 30 stanowisk, które zostały przyporządkowane do trzech szczebli organizacji: dyrektor, kierownik, specjalista.

Mediana wynagrodzeń całkowitych na różnych szczeblach organizacji w pionie personalnym

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2017Generalnie wynagrodzenia w przedsiębiorstwach zagranicznych są wyższe niż w polskich. Analizując stawki płac w pionie personalnym największe dysproporcje odnotowano w przypadku stanowisk kierowniczych, gdzie wynagrodzenia w firmach zagranicznych były o 25% wyższe niż w przedsiębiorstwach z polskim kapitałem. W przypadku stanowisk dyrektorskich różnica wyniosła 20%, a specjalistów 15%.

Wynagrodzenia specjalistów


Zgodnie z metodologią raportu płacowego Sedlak & Sedlak stanowiska z pionu personalnego zostały przydzielone do siedmiu specjalizacji tj: HR, szkolenia, rekrutacje, kadry, płace, relacje pracownicze oraz wynagrodzenia i benefity. Poniżej prezentujemy stawki płac doświadczonych specjalistów, czyli osób, które posiadają kilkuletnią praktykę na stanowisku oraz specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Z danych wynika, że najwyżej opłacanymi stanowiskiem był specjalista ds. wynagrodzeń i benefitów, czyli osoba odpowiedzialna za współtworzenie i realizację polityki wynagrodzeń w firmie. Mediana wynagrodzeń na tym stanowisku wyniosła 5 923 PLN. Płace na porównywalnym poziomie (5 885 PLN) otrzymywali również analitycy HR – czyli osoby zajmujące się analizowaniem efektywności pracy i procesów zarządzania personelem. Najniżej opłacanym stanowiskiem był specjalista ds. administracji personalnej - 4 771 PLN. Osoby te są odpowiedzialne za administrowanie dokumentacją personalną firmy.

Mediana wynagrodzeń całkowitych doświadczonych specjalistów z pionu personalnego

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2017Ile zarabia specjalista ds. personalnych?


Specjalista ds. personalnych było najczęściej raportowanym stanowiskiem przez firmy biorące udział w badaniu wynagrodzeń Sedlak & Sedlak. Stanowisko to jest de facto połączeniem odpowiedzialności z kilku stanowisk. Wśród głównych zadań wymienia się: administrowanie dokumentacją personalną, prowadzenie ewidencji czasu pracy, prowadzenie procesów rekrutacyjnych, uczestniczenie w procesie ocen okresowych, organizowanie szkoleń i programów rozwoju kompetencji, przygotowywanie listy płac, współudział w tworzeniu narzędzi ZZL oraz współpraca z firmami doradztwa personalnego.

Poniżej prezentujemy analizy wynagrodzeń z uwzględnieniem posiadanego zakresu umiejętności i doświadczenia zawodowego. Mediana wynagrodzenia pracownika początkującego, czyli osoby o niedużym doświadczeniu zawodowym, wyniosła 3 779 PLN. Osoby posiadające średniej klasy umiejętności i samodzielnie wykonujące powierzone im zadania (pracownicy doświadczeni) zarabiali 5 210 PLN, czyli o 38% więcej od młodszych specjalistów. Natomiast pracownicy posiadający unikatowe umiejętności, które wykonują skomplikowane prace i rozwiązują złożone procesy otrzymywali wynagrodzenia na poziomie 6 917 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych specjalisty ds. personalnych

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2017Benefity w pionie personalnym


Oprócz wynagrodzenia finansowego firmy zapewniają swoim pracownikom coraz więcej świadczeń dodatkowych tj.: szkolenia zawodowe, dodatkowa opieka medyczna czy polisa na życie. Poniżej prezentujemy jaki procent pracowników z pionu personalnego jest uprawnionych do korzystania z wybranych świadczeń dodatkowych. W badaniu zostały uwzględnione również sytuacje, kiedy pracodawca oferujemy pracownikom dany benefit, ale nie pokrywa jego kosztów. W takim przypadku korzyścią dla pracownika jest możliwość korzystania z danego świadczenia po cenie niższej niż stawki rynkowe.

Dostępność wybranych benefitów dla pracowników z pionu personalnego

benefit

dyrektor pionu

kierownik

specjalista

praca zdalna

38%

29%

26%

elastyczny czas pracy

48%

52%

52%

szkolenia językowe

86%

79%

79%

dopłaty do nauki

72%

71%

77%

dodatkowa opieka medyczna

89%

86%

83%

bony towarowe
/karty przedpłacone

44%

37%

33%

polisa na życie

84%

76%

78%

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2017O raporcie


W raporcie uwzględniliśmy dane pochodzące z 540 firm o 495 stanowiskach, na których zatrudnionych było 253 795 pracowników. Badanie zostało przeprowadzone w okresie czerwiec – październik 2017.

Analizy wynagrodzeń w raporcie obejmują przekroje takie jak pochodzenie kapitału firmy, wielkość rocznych przychodów, wielkość zatrudnienia, rodzaj działalności, branża oraz województwo. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".