Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Graphic designer 7010 PLN
Negocjator 10570 PLN
Pomoc kuchenna 4320 PLN
Funkcjonariusz celny 7390 PLN
UI/UX Designer 13450 PLN
Associate 9000 PLN
Elektrokardiolog 5100 PLN
Asystent muzealny 4270 PLN
Technik mechatronik 5990 PLN
Stolarz budowlany 5210 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagradzanie pracowników z pionu personalnego cz. I
– Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2017

16.01.2018 Iwona Wabik-Szuba
W celu zobrazowania w jaki sposób firmy budują pakiety wynagrodzeń oraz jakie stawki oferują pracownikom działów personalnych przygotowaliśmy dla Państwa cykl artykułów na ten temat.
W niniejszym artykule przyjrzymy się jak stawkom płac oferowanych pracownikom działów HR, a w kolejnym zaprezentujemy praktyki związane budową systemów wynagradzania i premiowania.

Wynagrodzenia na różnych szczeblach organizacji


Najważniejszym stanowiskiem w dziale personalnym jest dyrektor personalny. Osoby na tym stanowisku odpowiedzialne są za planowanie, zarządzanie i kontrolę polityki personalnej całej firmy. Mediana ich wynagrodzeń całkowitych wyniosła w 2017 roku 21 950 PLN i była prawie dwukrotnie wyższa od pensji osób zajmujących stanowiska kierownicze i czterokrotnie wyższa od wynagrodzeń specjalistów. W analizach uwzględniliśmy 30 stanowisk, które zostały przyporządkowane do trzech szczebli organizacji: dyrektor, kierownik, specjalista.

Mediana wynagrodzeń całkowitych na różnych szczeblach organizacji w pionie personalnym

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2017Generalnie wynagrodzenia w przedsiębiorstwach zagranicznych są wyższe niż w polskich. Analizując stawki płac w pionie personalnym największe dysproporcje odnotowano w przypadku stanowisk kierowniczych, gdzie wynagrodzenia w firmach zagranicznych były o 25% wyższe niż w przedsiębiorstwach z polskim kapitałem. W przypadku stanowisk dyrektorskich różnica wyniosła 20%, a specjalistów 15%.

Wynagrodzenia specjalistów


Zgodnie z metodologią raportu płacowego Sedlak & Sedlak stanowiska z pionu personalnego zostały przydzielone do siedmiu specjalizacji tj: HR, szkolenia, rekrutacje, kadry, płace, relacje pracownicze oraz wynagrodzenia i benefity. Poniżej prezentujemy stawki płac doświadczonych specjalistów, czyli osób, które posiadają kilkuletnią praktykę na stanowisku oraz specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Z danych wynika, że najwyżej opłacanymi stanowiskiem był specjalista ds. wynagrodzeń i benefitów, czyli osoba odpowiedzialna za współtworzenie i realizację polityki wynagrodzeń w firmie. Mediana wynagrodzeń na tym stanowisku wyniosła 5 923 PLN. Płace na porównywalnym poziomie (5 885 PLN) otrzymywali również analitycy HR – czyli osoby zajmujące się analizowaniem efektywności pracy i procesów zarządzania personelem. Najniżej opłacanym stanowiskiem był specjalista ds. administracji personalnej - 4 771 PLN. Osoby te są odpowiedzialne za administrowanie dokumentacją personalną firmy.

Mediana wynagrodzeń całkowitych doświadczonych specjalistów z pionu personalnego

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2017Ile zarabia specjalista ds. personalnych?


Specjalista ds. personalnych było najczęściej raportowanym stanowiskiem przez firmy biorące udział w badaniu wynagrodzeń Sedlak & Sedlak. Stanowisko to jest de facto połączeniem odpowiedzialności z kilku stanowisk. Wśród głównych zadań wymienia się: administrowanie dokumentacją personalną, prowadzenie ewidencji czasu pracy, prowadzenie procesów rekrutacyjnych, uczestniczenie w procesie ocen okresowych, organizowanie szkoleń i programów rozwoju kompetencji, przygotowywanie listy płac, współudział w tworzeniu narzędzi ZZL oraz współpraca z firmami doradztwa personalnego.

Poniżej prezentujemy analizy wynagrodzeń z uwzględnieniem posiadanego zakresu umiejętności i doświadczenia zawodowego. Mediana wynagrodzenia pracownika początkującego, czyli osoby o niedużym doświadczeniu zawodowym, wyniosła 3 779 PLN. Osoby posiadające średniej klasy umiejętności i samodzielnie wykonujące powierzone im zadania (pracownicy doświadczeni) zarabiali 5 210 PLN, czyli o 38% więcej od młodszych specjalistów. Natomiast pracownicy posiadający unikatowe umiejętności, które wykonują skomplikowane prace i rozwiązują złożone procesy otrzymywali wynagrodzenia na poziomie 6 917 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych specjalisty ds. personalnych

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2017Benefity w pionie personalnym


Oprócz wynagrodzenia finansowego firmy zapewniają swoim pracownikom coraz więcej świadczeń dodatkowych tj.: szkolenia zawodowe, dodatkowa opieka medyczna czy polisa na życie. Poniżej prezentujemy jaki procent pracowników z pionu personalnego jest uprawnionych do korzystania z wybranych świadczeń dodatkowych. W badaniu zostały uwzględnione również sytuacje, kiedy pracodawca oferujemy pracownikom dany benefit, ale nie pokrywa jego kosztów. W takim przypadku korzyścią dla pracownika jest możliwość korzystania z danego świadczenia po cenie niższej niż stawki rynkowe.

Dostępność wybranych benefitów dla pracowników z pionu personalnego

benefit

dyrektor pionu

kierownik

specjalista

praca zdalna

38%

29%

26%

elastyczny czas pracy

48%

52%

52%

szkolenia językowe

86%

79%

79%

dopłaty do nauki

72%

71%

77%

dodatkowa opieka medyczna

89%

86%

83%

bony towarowe
/karty przedpłacone

44%

37%

33%

polisa na życie

84%

76%

78%

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2017O raporcie


W raporcie uwzględniliśmy dane pochodzące z 540 firm o 495 stanowiskach, na których zatrudnionych było 253 795 pracowników. Badanie zostało przeprowadzone w okresie czerwiec – październik 2017.

Analizy wynagrodzeń w raporcie obejmują przekroje takie jak pochodzenie kapitału firmy, wielkość rocznych przychodów, wielkość zatrudnienia, rodzaj działalności, branża oraz województwo. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".